Sinds Wiebes de handhaving van de Wet DBA heeft uitgesteld tot ten minste 1 juli 2018, lijkt er in de zzp-markt misschien niet veel meer te gebeuren. Het tegendeel is echter waar, de situatie op de markt voor zelfstandig professionals is het afgelopen jaar namelijk flink veranderd. Die veranderingen zijn nog niet gestopt en beïnvloeden ook de markt voor Uniforce Professionals.

In feite zijn er momenteel in de markt meer opdrachten beschikbaar voor Uniforce Professionals dan voor zzp’ers. Vele opdrachtgevers hebben namelijk DBA-angst: ze accepteren nauwelijks nog zzp’ers en vaak stellen ze als eis dat de fiscale en arbeidsrechtelijke risico’s voor een bepaalde datum in dit kalenderjaar moeten zijn opgelost. Vόόr 1 mei, vόόr 1 september of vόόr het einde van het jaar willen ze dan een waterdicht systeem waardoor ze zeker zijn dat ze helemaal voldoen aan alle wetten en regels en dus geen enkel risico lopen. Elke zzp’er waarvoor dat op de bewuste datum niet kan worden aangetoond, wordt dan onmiddellijk beëindigd.

Vrijwarende werking VUR

Het aantal Uniforce Professionals neemt mede daarom al ruim twee jaar gestaag toe, omdat de meeste grote opdrachtgevers weten dat ze met een Verklaring Uniforce Registratie (VUR) kunnen worden gevrijwaard van fiscale en arbeidsrechtelijke risico’s. Toch hebben ook Uniforce Professionals hier en daar last van de heersende DBA-angst. Veel Uniforce Professionals hebben gemerkt dat het steeds moeilijker is geworden om rechtstreeks samen te werken met de opdrachtgever. Meestal zit er een intermediair tussen en die zijn er in allerlei soorten en maten: detacheerders, MSP’s (Managed Service Providers), brokers et cetera. Een individuele zzp’er kan daar vaak niet veel aan veranderen en moet zich in de regel gewoon aan de tussenpartij conformeren en ook aan de vaak overbodige bureaucratische rompslomp die daarmee gepaard gaat.

Ondernemerscheck

Ook de intermediairs hebben namelijk DBA-angst en willen voor elke zzp’er een dossier aanleggen waaruit moet blijken dat het een echte ondernemer betreft. Deze zogenaamde ondernemerscheck dient ertoe dat er bij een controle door de Belastingdienst bij de intermediair geen fictief dienstverband kan worden geconstateerd tussen de zzp’er en het tussenbureau. Alle grote intermediairs kennen het Uniforce concept en de VUR. Zij hebben in de meeste gevallen intern een speciale procedure ingericht zodat je als Uniforce Professional aan de slag kunt (blijven).

G-rekening

Naast de ondernemerscheck worden Uniforce Professionals echter steeds vaker geconfronteerd met de noodzaak om met een G-rekening te werken. Het is niet de overheid die dit eist, maar het is een gevolg van de NEN certificering. Om aan de NEN norm te blijven voldoen, mag de intermediair alleen werken met leveranciers die over een G-rekening beschikken. Leveranciers die zelf ook NEN gecertificeerd zijn, dienen dan 25% van het factuurbedrag op de G-rekening te laten storten en als ze niet NEN gecertificeerd zijn dan moet dat 55% van het factuurbedrag zijn. Een G-rekening is een geblokkeerde rekening die pas gedeblokkeerd kan worden als aantoonbaar is dat alle belastingen en premies zijn betaald. Vanaf die G-rekening betaal je dus al je belastingen zoals BTW, IB, sociale premies, et cetera. Voor een Uniforce Professional is dit weliswaar irritant maar anderzijds ook weer niet rampzalig. Inclusief BTW, komt een Uniforce Professional in de regel toch wel aan die 55%.

Waterdicht concept

Het goede nieuws van de huidige tijd is dus dat het Uniforce concept door steeds meer opdrachtgevers en intermediairs wordt geaccepteerd en hier en daar zelfs geëist. Het mindere nieuws is dat ook Uniforce Professionals geconfronteerd worden met vaak overbodige bureaucratische rompslomp die voortkomt uit de ‘angst’ voor de Wet DBA bij opdrachtgevers en intermediairs. Wij van Uniforce Group reizen voortdurend het hele land door om overal waar dat zinnig is, uitleg te geven over het Uniforce-concept, de DUBV. Het lukt eigenlijk altijd om fiscalisten, arbeidsjuristen, HR afdelingen, intermediairs, accountants of andere groepen te overtuigen van de degelijkheid van het concept. Logisch ook want het zit fiscaal en juridisch waterdicht in elkaar.

Zodra we jou als zelfstandig professional (met een eenmanszaak of een BV) kunnen helpen door ergens een toelichting te geven, laat het ons weten want we willen graag dat uiteindelijk iedereen kennismaakt met de DUBV en dan rustig kan bezien of het voor hem of haar een oplossing kan zijn. Overigens publiceren we ook regelmatig blogs, whitepapers en ander materiaal waarmee we onze kennis delen. Het staat je natuurlijk vrij om daar gebruik van te maken.

Download onze gratis whitepapers