Voor het eerst sinds jaren, is het aantal zzp’ers niet verder toegenomen. In het derde kwartaal van 2016 hadden 1,0 miljoen mensen een hoofdbaan als zzp’er. Ondanks een lichte stijging ten opzichte van het voorafgaande kwartaal waren er in het derde kwartaal minder zzp’ers dan een jaar geleden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De laatste jaren is het aantal zzp’ers vrijwel voortdurend gestegen, maar het afgelopen jaar vlakte de toename af. Sinds het derde kwartaal van 2003 zijn er bijna 400 duizend zzp’ers bijgekomen. Dat is een toename van 63 procent. Het aantal zelfstandigen met personeel nam in deze periode met 23 duizend toe.

Toename vooral in hoogopgeleide zzp’ers
Bij de toename van het aantal zzp’ers in de afgelopen jaren ging het vooral om hoogopgeleiden. Sinds 2003 kwamen er 219 duizend bij. Daarmee maken hoogopgeleiden ruim 40 procent uit van alle zelfstandigen zonder personeel. Er kwamen ook middelbaar-opgeleide zzp’ers bij (134 duizend), maar dit is inmiddels niet meer de grootste groep. De toename van het aantal middelbaar-opgeleide zzp’ers betrof vooral 45-plussers. Laagopgeleide zelfstandigen zonder personeel zijn in de minderheid.

Iets meer zzp’ers stoppen ermee
Het aantal zelfstandigen zonder personeel is de afgelopen jaren toegenomen doordat er meer starters dan stoppers waren. Het aandeel zzp’ers dat stopt, is recent echter toegenomen. In 2016 stopte per kwartaal gemiddeld 5,0 procent van alle zzp’ers, in 2013 was dat nog 4,1 procent. Het aandeel startende zzp’ers is in deze periode vrijwel gelijk gebleven. In combinatie zorgen deze ontwikkelingen ervoor dat het aantal zzp’ers niet verder toeneemt.

Dit jaar stopten per kwartaal bijna 50 duizend zzp’ers. Bijna de helft ging aan de slag als werknemer, meestal met een flexibele arbeidsrelatie.

Wet DBA, oorzaak daling?
In mei trad de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) in werking, waardoor het voor opdrachtgevers lastiger werd om te werken met zelfstandigen. Of dit een oorzaak is voor de daling is nog niet bekend. Uniforce Group constateert dat de Wet DBA wel heeft geleid tot een toename van aantal zelfstandigen dat zoekt naar mogelijkheden om te blijven ondernemen binnen de wet- en regelgeving. Zo blijkt uit een toename van het aantal zelfstandig professionals dat in 2016 is gaan werken volgens het Uniforce-concept, de DUBV. Werken binnen de DUBV betekent dat zelfstandigen kunnen werken waar ze willen, zolang ze willen. Zonder risico’s voor de opdrachtgever.

Lees ook het artikel: ‘Wet DBA geen invloed op Uniforce-concept.’

Bron: CBS, 18-11-2016

zzpwpafbZelfstandig professional? Download gratis:

Werken voor wie je wilt, zolang je wilt. Ook na invoering van de Wet DBA? Download onze whitepaper: ‘Onzekerheid na verdwijnen VAR, dat hoeft niet.