Succesvol en zonder risico’s samenwerken met een zelfstandig professional? Mark Bassie adviseert organisaties bij hun flexibiliseringvraagstukken en wijst hen onder andere op de inhuurrisico’s die (kunnen) ontstaan door de Wet DBA. Een casus uit de praktijk van een opdrachtgever.

Stelt u zich de volgende situatie voor: u heeft op een afdeling een zzp’er ingehuurd als projectleider voor een bepaald project. Deze projectleider heeft de kennis en ervaring die uw organisatie zelf onvoldoende bezit en hij kan het project daardoor tot een goed eindresultaat brengen. U heeft hem gevraagd om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk van zijn ervaring en kennis wordt overgedragen aan de afdeling, die verder bestaat uit medewerkers in loondienst.

Omdat de onderlinge verhoudingen op de afdeling beter kunnen, wordt er een meerdaagse training Teambuilding met een aantal terugkomdagen georganiseerd. Daarom heeft u ook een freelance trainer ingehuurd voor deze training (en voor diverse andere trainingen in uw organisatie). U overweegt nu om de ingehuurde projectleider te vragen om actief bij alle trainingsactiviteiten van deze afdeling aanwezig te zijn omdat hij dan zijn visie over de afdeling kan delen met de collega’s/medewerkers.

Twee vragen:

  • Mag de projectleider bij de training aanwezig zijn volgens de wet DBA?
  • Is er een risico dat de ingehuurde trainer als een werknemer wordt gezien door de Belastingdienst?

Spijkers op laag water zoeken

Wat denkt u van deze veelvoorkomende situatie? Is dit echt een punt van aandacht (of zorg?) onder de wet DBA, of is het spijkers op laag water zoeken? Het beste antwoord op beide vragen is: ‘Het is onzeker…’

Ikzelf heb jarenlang in dit soort situaties gewerkt, waarbij deze vragen nooit werden gesteld, domweg ómdat ze nooit gesteld hoefden te worden. Met een VAR WUO op zak was er in de praktijk voldoende zekerheid voor zowel opdrachtgever als mijzelf om gewoon te doen wat er gedaan moest worden. Zonder na te hoeven denken of de Belastingdienst er misschien iets achter zou zoeken.

Die tijd is nu voorbij. Het verdwijnen van de VAR brengt met zich mee dat zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers bij dit soort dagelijks voorkomende praktijksituaties moeten nadenken of ze wellicht hiermee een risico lopen.

De werkelijke situatie

De eerste situatie. Als de projectleider bij de training aanwezig is, omdat u dat van hem vraagt, dan bestaat het risico dat het bijdraagt aan het oordeel van de Belastingdienst dat de projectleider in dienst bij u is (geweest). Dit wordt waarschijnlijker naarmate de projectleider langer bij u werkt, in nauwe samenhang met medewerkers in loondienst, op uw kantoor, op normale werktijden, met gebruikmaking van kantoorfaciliteiten waarbij er dagelijks wordt afgestemd over hoe er wordt gewerkt etc. Ofwel, als het eruit ziet als een werknemer, zich gedraagt als een werknemer, dan zal het wel een werknemer zijn?

Voor de tweede situatie geldt min of meer hetzelfde antwoord. Als de freelance trainer enkel een paar dagen komt trainen en zelf het programma bedenkt en uitvoert, dan lijkt het risico niet zo groot. Maar als de trainer een aantal maanden bij u aan de slag gaat, u met hem de aanpak bespreekt, evalueert en bijstuurt…dan ontstaat er twijfel. Als hij zich gedraagt als een werknemer door dagelijks aanwezig te zijn, hij de gewerkte uren factureert en niet de training, hij luncht met zijn ‘collega’s en aanwezig is op het werkoverleg, dan nemen de risico’s toe.

Mislukte wetgeving

Het is treurig dat politici en ambtenaren in Den Haag middels mislukte wetgeving, onduidelijke handhaving en slechte communicatie dit soort onzekerheden bij de inhuur van interim-managers, externe deskundigen, zzp’ers en freelancers teweegbrengen. Het is te kort door de bocht om radicaal geen enkele externe meer in te huren, maar het is ook te onvoorzichtig om te stellen dat er met bovenbedoelde praktijksituaties geen problemen met de Belastingdienst zullen ontstaan. Voorlopig zal er weinig veranderen, vrees ik. Eerst verkiezingen en daarna afwachten waar een nieuw kabinet mee komt. Echte garanties zijn er tot die tijd niet.

Wat is er dan wel mogelijk? Een externe kan ervoor kiezen om zijn werk te doen vanuit een Declarabele uren BV (DUBV). Dit concept geeft u als opdrachtgever (en tevens de Belastingdienst) zekerheid over de status van de zelfstandig professional en de relatie tussen u beiden. Het zorgt ervoor dat u zonder risico’s kunt blijven samenwerken. Vanuit de DUBV mag de zelfstandig specialist zo lang voor u werken als nodig is, hij mag alle werkzaamheden doen die werknemers ook doen en gebruik maken van alle werknemersfaciliteiten. Het is een concept dat past bij de arbeidsmarkt van nu en de toekomst, waarin flexibilisering nog meer centraal staat.

Het enige waar u zich echt zorgen om hoeft te maken is of hij of zij over de juiste expertise en ervaring beschikt.

Mark Bassie is de oprichter van Flex-Beheer, een advies- en onderzoeksbureau voor flexibiliserings- en inhuurvraagstukken. Hij ondersteunt (vaak met andere specialisten) opdrachtgevers, intermediairs en zzp’ers en heeft via de DBA-wijzer de ‘mystery belastinginspecteur’ geïntroduceerd, die voor opdrachtgevers op de eigen werkvloer gaat zoeken naar DBA-risico’s die zich in de praktijk kunnen voordoen.

Zelfstandig professional of opdrachtgever en vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem contact op met Uniforce, via 0341-416500 of info@nulluniforce.nl.

Meer inzicht in inhuurrisico’s? Vraag een adviesgesprek aan.