“Het Uniforce concept is meer dan alleen een vangnet voor wie tegen de wetgeving aanloopt’, zegt Mark Veldhuizen, lid raad van advies Uniforce. ‘Wij ondersteunen een flexibele vorm van ondernemen die past bij de arbeidsmarkt van nu en de toekomst.”


Mark Veldhuizen, sinds 2004 actief bij ZZP Vooruit, vanaf december 2016 lid raad van advies Uniforce. Vanwaar de samenwerking met Uniforce?

“Alle ontwikkelingen die nu spelen – verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt, groei van het aantal professionals en de gevolgen van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) – vragen om meer slagkracht. Het betekent meer drukte, meer voorlichting, meer werk. Voor ons was dat de reden om de krachten te bundelen. In de afgelopen jaren zijn de concepten van ZZP Vooruit en Uniforce naar elkaar toe gegroeid. Hier en daar waren er nuanceverschillen, maar in de basis bieden we twee sterke concepten aan, die zijn goedgekeurd door de Belastingdienst en het UWV. We streven naar synergie, zodat we de markt van zelfstandig professionals nog beter kunnen bedienen en ondersteunen.”

De Wet DBA heeft het afgelopen jaar behoorlijk wat onrust teweeg gebracht onder professionals en hun opdrachtgevers. Hoe kijk jij hier tegenaan?

“Laat ik vooropstellen dat ik volkomen begrijp dat opdrachtgevers door alle onzekerheid liever niet meer willen werken met zelfstandig professionals. Staatssecretaris Wiebes kan nu wel zeggen ‘we handhaven niet’, maar daarmee is het probleem nog niet weg. We hebben tien jaar VAR – de voorloper van de Wet DBA – achter de rug en in die tien jaar is er niks gebeurd. Terwijl we in die tijd wel van enkele tienduizenden naar 550.000 VAR’s zijn gegaan. Als je in de tussentijd niks aanpast in de arbeidsmarkt en niet handhaaft, is het niet zo gek dat het misloopt. Dan krijg je excessen. De discussie rond de Wet DBA heeft nu wel duidelijk gemaakt dat het arbeidsmarktbeleid gemoderniseerd dient te worden. Dat zal best een aantal jaar in beslag nemen als het door de volgende regering gaat worden opgepakt. Bij Uniforce zijn we er al jaren klaar voor. Volgens het CBS zijn er 1.350.000 zzp’ers. Daar zitten alle beroepsgroepen bij, van de glazenwasser, de banketbakker tot de interim professional. Elke categorie zzp’er verdient een eigen passende oplossing en voor sommigen is dat ons concept.”

Waar lopen opdrachtgevers tegenaan?

“Door de Wet DBA, als opvolger van de VAR, is de nadruk op de financiële risico’s komen te liggen. Er zijn echter ook andere, vaak belangrijkere risico’s. Arbeidsrechtelijk is er sprake van een arbeidsovereenkomst indien is voldaan aan de vereisten: persoonlijke arbeid, loon en gezag. Door de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) kunnen belanghebbenden waaronder de zzp’ers, pensioenfondsen, vakbonden en het UWV nu veel gemakkelijker een arbeidsovereenkomst claimen. Dan heb je als opdrachtgever een probleem en moet je alsnog loonheffingen en sociale verzekeringspremies afdragen. Of stel dat iemand ziek wordt, dan moet je als werkgever wel loon doorbetalen. Ga er maar aan staan. Dat geldt ook voor een intermediair of een broker. Als er geen opdracht is, kunnen mensen aankloppen bij het UWV. Toon dan maar aan dat jij als intermediair hebt gewerkt met een zelfstandige. Waar we nu mee te maken hebben, is een hele rits aan twijfelgevallen met name over de gezagsverhouding en het verrichten van persoonlijke arbeid. Het is die twijfel en onzekerheid waar opdrachtgevers niet van houden en daarbij proberen wij te helpen.”

Waar ligt volgens jou de oplossing?

Vanuit Uniforce wijzen wij opdrachtgevers, intermediairs en professionals op de valkuilen en risico’s en op de voordelen van het werken met Uniforce Professionals. Het mooiste zou zijn als Uniforce er niet hoefde te zijn, als we onszelf overbodig hebben gemaakt. Zolang we een minister hebben die zegt dat iedereen een betaalde baan moet hebben – dus niet een inkomen maar een baan – dan blijven we hangen in een ouderwets gedachtegoed en komen we niet tot een aanpassing van de wet naar de werkelijkheid. De markt van zzp’ers vraagt om nieuwe arbeidsvormen, waar ons concept er een van is.”

En tot die tijd? Wat is je advies aan opdrachtgevers en intermediairs?

“Bezint eer je begint. Kijk goed hoe je de werkrelatie gaat benoemen. Welk etiket plak je erop? Nu denkt iedereen, ach het is een jaar uitgesteld. Maar enige wat er is gebeurd, is een jaar extra onzekerheid. Wat je wel kunt doen, is zorgen dat wat je vastlegt in de overeenkomst, overeenkomt met de werkelijkheid. Als je twijfelt dan moet je er niet aan beginnen. Kies dan voor een vorm van loondienstverband.”

Zorgeloos ondernemen als zelfstandige, kan dat nog?

“Als je als zelfstandige kunt werken met en volgens een modelovereenkomst, is er niets aan de hand. Als dat niet kan, moet je kiezen voor een vorm van loondienst, zoals payrolling. Houd er wel rekening mee dat je dan bepaalde voordelen kwijtraakt, zoals btw-verrekening en bijvoorbeeld de auto van de zaak. Want je bent in loondienst van een payroll bedrijf. Andere opties zijn een tijdelijke arbeidsovereenkomst of uitzendcontract, maar ook dan ben je de verrekening van bedrijfsmatige kosten kwijt. Naarmate je omzet toeneemt, worden deze opties minder aantrekkelijk. Daarbij komt dat een zelfstandig professional vaak bewust heeft gekozen voor het ondernemerschap. Omdat hij/zij zelf wil bepalen waar, voor wie en hoe die werkt. Daar sluit het Uniforce concept op aan. Mooie van het concept is dat we meer doen dan alleen vangnet zijn voor iets in de wetgeving. Het is een flexibele arbeidsvorm waarbij je ondernemerschap combineert met werknemerschap binnen je eigen DUBV. Doordat je in dienst bent van de DUBV kun je nergens anders een dienstverband hebben. Waarbij je dus de vrijheid hebt in waar je gaat werken of waar je gedetacheerd wil worden. Het tarief en de duur bepaal je helemaal zelf. Je kunt blijven ondernemen op jouw manier zonder dat je onnodige risico’s met je meesleept. Je bent een ondernemende professional binnen je eigen business met de kracht van een groot bedrijf.”

Je hebt jaren gewerkt met ondernemers, wat is volgens jou de sleutel tot succesvol ondernemerschap?

“Wees je bewust van de risico’s. Ik geef regelmatig presentaties aan zelfstandigen en zie hoeveel onbekendheid er überhaupt is over ondernemen. Dan heb ik het over basisprincipes, de noodzaak van een boekhouding bijvoorbeeld. Laatst hoorde ik dat iemand er na twee jaar achter kwam dat hij inkomstenbelasting moest betalen. Een extreme, maar het komt wel voor. Mensen moeten bewust gaan ondernemen. Er zijn risico’s die je niet kunt en wilt lopen. Een boekhouder hoeft geen vermogen te kosten en kan jou behoeden voor stommiteiten. Weet waar de valkuilen zitten en wat de consequenties van de wet DBA kunnen zijn. Zorg voor een klankbord en doe vooral de dingen waar je plezier in hebt want dan wordt het pas echt succesvol.”

Ben je zelfstandig professional en heb je vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem contact op met een van de consultants van Uniforce, via 0341-416500 of info@nulluniforce.nl.