Het nieuws over de onlangs door de Belastingdienst opgezegde Vaststellingsovereenkomst (vso) roept veel vragen op. Zowel onder zelfstandig professionals, als onder intermediairs en opdrachtgevers. In dit artikel geeft Stef Witteveen antwoord op een aantal van die vragen en bespreekt hij de laatste actualiteiten rond het Uniforce-concept.

In 2008 heeft Uniforce een vso gesloten met de Belastingdienst en het UWV, wat hield dit precies in?

“Uniforce heeft vanaf haar oprichting in 2000 vaak aan mensen moeten uitleggen hoe het concept in elkaar zat. Het was immers een echte innovatie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Ook aan de mensen van de Belastingdienst moest destijds vaak worden toegelicht dat het Uniforce-concept volledig gebaseerd is op het Burgerlijk Wetboek en dat een Uniforce Professional een arbeidsovereenkomst heeft met de DUBV volgens BW 7:610 en dus geen zzp’er is. In 2008 werd daarom een vaststellingsovereenkomst gesloten met de Belastingdienst en het UWV waarin werd vastgelegd dat de Uniforce Professional in het Uniforce-concept een werknemer is die verzekerd is in het sociaal stelsel en dat de DUBV een werkgever is die aan alle werkgeversplichten voldoet en de Uniforce Professional detacheert. De vso diende destijds met name om duidelijkheid te creëren binnen de Belastingdienst. Het Uniforce-concept is echter gebaseerd op arbeidsrecht en niet op een vso.”

De vso is nu opgezegd door de Belastingdienst, wat betekent dit nu?

“De Belastingdienst legt een relatie met de Wet DBA. Doordat per 1 mei 2016 de VAR werd afgeschaft, gaf de Belastingdienst geen vrijwaringen vooraf meer. Alleen een Uniforce Professional kon de opdrachtgever en intermediair sinds die datum nog vooraf vrijwaren met een brief van de Belastingdienst bij de afgifte van een geldige VUR (Verklaring Uniforce Registratie). De Belastingdienst vond die fiscale uitzonderingspositie voor Uniforce Professionals ongewenst.”

Dat klinkt aannemelijk. Toch is Uniforce het hier niet mee eens. Waarom?

“Het Uniforce-concept heeft geen enkele relatie met de Wet DBA, noch heeft die wet impact op het Uniforce-concept. De Wet DBA handelt namelijk over zzp’ers en Uniforce Professionals worden vanuit een loondienstverband met een DUBV gedetacheerd. Die DUBV voldoet als werkgever aan alle werkgeversverplichtingen en de Uniforce Professional is als werknemer verzekerd in het sociaal stelsel. Dat is het Uniforce-concept.”

Begreep de Belastingdienst dat niet?

“Ik denk het wel, maar hun reactie was dat ze toch ook geen vrijwaring vooraf geven aan andere detacheringsbureaus in Nederland. Ze willen de DUBV’s nu behandelen als reguliere detacheerders.”

Wat betekent dit voor de Uniforce Professionals die werken vanuit een DUBV?

“Om te beginnen vinden wij het jammer en onterecht dat wij die fiscale uitzonderingspositie vooralsnog kwijt zijn en daarom zullen we de opzegging van de vso aanvechten. Verder zal voor de bestaande Uniforce Professionals niets veranderen tot 1 januari 2020 en blijft de vso gewoon van kracht. Na die datum – en voor nieuwe Uniforce Professionals die aansluiten na 1 juli 2018 – geldt dat ze zullen worden beoordeeld als normale gedetacheerden met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd en een werkgever die aan alle wettelijke eisen voldoet.”

Wat houdt dit dan in voor opdrachtgevers en intermediairs van de Uniforce Professionals?

“Uniforce Professionals die zijn aangesloten na 1 juli 2018 kunnen hun opdrachtgever en intermediairs niet meer vrijwaren op basis van de vso maar wel door het gebruik van een G-rekening zoals ook andere detacheerders en uitzenders doen. Een DUBV is tenslotte een uitleenbureau. Met de opzegging van de vso zegt de Belastingdienst niet dat het Uniforce-concept niet zou kloppen. We raken door deze beslissing voorlopig alleen onze uitzonderlijke fiscale positie kwijt. Verder worden we als reguliere detacheerders gezien. We zijn nu eigenlijk heel gewoon.”

Dat is dan misschien zelfs positief?

“In zoverre dat we ons voor 100 procent kunnen blijven richten op de behoeften van onze Uniforce Professionals. We zorgen er al meer dan 18 jaar voor dat zelfstandig professionals zonder zorgen kunnen werken voor wie ze willen, zolang ze willen. Met sociale zekerheid. Daarin zal niets veranderen. Enerzijds adviseren en begeleiden we professionals bij de keuze van de best passende werkvorm. Anderzijds werken we continu aan nieuwe en aanvullende diensten voor onze bestaande professionals. Zo helpen we bijvoorbeeld met het aanvragen en deblokkeren van een G-rekening en het verwerven van een NEN-certificering. We zijn er ter ondersteuning voor de professionals, op juridisch en administratief vlak, zodat zij zonder zorgen voor de opdrachtgever kunnen werken.”

———————————————————————

Heb je vragen of wil je meer informatie nav dit artikel, dan kun je contact opnemen met Stef Witteveen, via 0341-416500.

Lees ook het artikel: Opzegging Vaststellingsovereenkomst geen invloed op werking Uniforce-concept.