Stef Witteveen - bannerWij worden in onze dagelijkse praktijk nog regelmatig met misverstanden en onjuistheden geconfronteerd over de stand van zaken rond de vaststellingsovereenkomst (vso) en wat dit betekent voor het Uniforce-concept. Om meer duidelijkheid te scheppen ga ik in dit artikel in op de meest voorkomende misverstanden.

De meeste marktpartijen zijn door ons geïnformeerd en goed op de hoogte van de huidige juridische status van het Uniforce-concept. In bijna alle gevallen worden Uniforce Professionals ingeleend van de DUBV en vaak doorgeleend door de tussenpartij/broker naar de opdrachtgever. Gewoon als een detachering, gewoon als een reguliere inleen-/doorleensituatie. Behalve dat er steeds vaker om een g-rekening wordt gevraagd, is er verder niets aan de hand. Toch horen we af en toe nog onjuiste verhalen, hieronder ga ik daarom in op de vier meest gehoorde misverstanden. Ben je zelf Uniforce Professional weet dan dat je altijd contact met ons kan opnemen als je in je eigen praktijk zoiets tegenkomt.

Is een Uniforce professional een zzp’er?

Nee, een Uniforce Professional werkt vanuit een loondienstverband met een DUBV en binnen het Uniforce-concept wordt ervoor gezorgd dat een DUBV aan alle verplichtingen van het werkgeverschap voldoet. De DUBV is de opdrachtnemer en detacheert de Uniforce Professional naar de inlener. Het betreft daarom een reguliere detachering. Omdat tussenpartijen steeds vaker NEN gecertificeerd en SNA geregistreerd zijn, wordt er bij de inhuur van Uniforce Professionals steeds vaker om een g-rekening gevraagd. Net als andere detacheerders, dienen DUBV’s van een g-rekening gebruik te maken om de certificering van de tussenpartij niet in gevaar te brengen.

Indien een Uniforce Professional wordt ingehuurd met een modelovereenkomst dan wordt hij of zij gezien als DGA van een BV. Dat is natuurlijk niet verboden maar vaak wordt er dan naast andere zaken gevraagd om een accountantsverklaring per kwartaal en je maakt dan geen gebruik van de unieke mogelijkheid om jezelf te detacheren. Door ondertekening van een modelovereenkomst ga je er overigens vaak mee akkoord dat een opdrachtgever of intermediair een belangrijk deel van de navorderingen bij jou mag claimen. Een deel van het risico wordt dan naar jou doorgeschoven.

Heeft de Belastingdienst ook de goedkeuring van het Uniforce-concept ingetrokken?

Dat is een onmogelijkheid. Het Uniforce-concept is ontworpen om precies volgens de heersende wet- en regelgeving te handelen en voor zoiets heeft niemand de goedkeuring van de overheid nodig. De Belastingdienst heeft de vaststellingsovereenkomst opgezegd en niet de goedkeuring van het concept. Die vaststellingsovereenkomst is opgezegd omdat ze aan de Uniforce Professionals geen vrijwaring vooraf meer wil geven. Dat wil zeggen niet voordat er een eventuele controle op de werkplek heeft plaatsgevonden. In de woorden van de Belastingdienst zelf: “We geven toch ook aan Brunel of aan Yacht geen vrijwaring vooraf als ze professionals detacheren”.

Indien de Belastingdienst de werkplek van een Uniforce Professional gaat controleren en daar de kenmerken van een dienstbetrekking constateert, zou vervolgens de opdrachtgever (of intermediair) alsnog worden gevrijwaard omdat er al een werkgever is die aan alle werkgeversverplichtingen voldoet (de DUBV met een certificaat van loondienst of VUR) en bovendien kan gebruik worden gemaakt van een vrijwarende g-rekening. Die vrijwaring komt er dus achteraf altijd.

De Belastingdienst heeft overigens al wel aangegeven dat ze erkennen dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst tussen de DUBV en de Uniforce Professional en ook dat de Uniforce Professional is verzekerd in het Sociaal Stelsel. Daarbij komt dat het UWV de vaststellingsovereenkomst niet heeft opgezegd en dat er tot op de dag van vandaag nog regelmatig Uniforce Professionals in en uit de WW stromen. Alles klopt gewoon nog steeds volgens de wetgeving.

Kan de Uniforce Professional de opdrachtgever/intermediair zonder vso niet meer vrijwaren?

Indien de opdrachtgever of intermediair zich ervan vergewist dat de DUBV zich aan alle wetgeving en werkgeversverplichtingen heeft gehouden, dan zal de vrijwaring na eventuele controle op de werkplek altijd volgen. Zij kunnen dit doen door een Certificaat van Loondienst te vragen van de Uniforce Professional. Gedurende de overgangsregeling tot 1 januari 2020 kan om een VUR gevraagd worden. Deze zekerheid kan omwille van de NEN certificering nog worden aangevuld met het gebruik van een g-rekening. Een dergelijke inhuur is zo zeker als elke andere reguliere detachering.

Heeft de Wet DBA (ook) betrekking op Uniforce Professionals?

De Wet DBA handelt over de arbeidsrelatie tussen een opdrachtgever en opdrachtnemer. De Uniforce Professional is geen opdrachtnemer maar een werknemer van een DUBV. Die DUBV is een opdrachtnemer en detacheert vervolgens diens werknemer naar de inlener. De DUBV is uitlener en is ook als zodanig geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Het gaat bij het Uniforce-concept dus niet om de Wet DBA maar om de arbeidswetgeving en de daaraan gekoppelde fiscale regels. De Wet DBA heeft niets met het Uniforce-concept te maken omdat er sprake is van een arbeidsrechtelijk dienstverband tussen de DUBV en de Uniforce Professional.

Heb je vragen nav dit artikel of loop je als Uniforce Professional tegen een van de misstanden aan, dan kun je contact opnemen met Stef Witteveen, via 0341-416500, of: stef.witteveen@nulluniforce.nl.

Lees ook het artikel: “Uniforce-concept is gebaseerd op de wet niet op de vso”.