Stef Witteveen - bannerWij worden in onze dagelijkse praktijk nog regelmatig met misverstanden en onjuistheden geconfronteerd over de stand van zaken rond het Uniforce-concept. Om meer duidelijkheid te scheppen ga ik in dit artikel in op de meest voorkomende misverstanden.

De meeste marktpartijen zijn goed op de hoogte van de huidige juridische status van het Uniforce-concept. Een Uniforce Professional is geen DGA (directeur groot aandeelhouder) voor de sociale wetgeving en heeft een verzekeringsplichtige arbeidsovereenkomst met een DUBV. Uniforce Professionals worden ingeleend als werknemers en vaak doorgeleend door de tussenpartij/broker naar de opdrachtgever. Gewoon als een detachering, gewoon als een reguliere inleen-/doorleensituatie. Toch horen we af en toe nog onjuiste verhalen, hieronder ga ik daarom in op de vier meest gehoorde misverstanden. Ben je zelf Uniforce Professional weet dan dat je altijd contact met ons kan opnemen als je in je eigen praktijk zoiets tegenkomt.

Is een Uniforce professional een zzp’er?

Nee, een Uniforce Professional is werknemer en werkt vanuit een loondienstverband met een DUBV van het Uniforce-concept. Uniforce is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van alle werkgeversverplichtingen door de DUBV. De DUBV is de opdrachtnemer en detacheert de Uniforce Professional naar de inlener. Het betreft dan ook een reguliere detachering. Omdat tussenbureaus steeds vaker NEN gecertificeerd en SNA geregistreerd zijn, wordt er bij de inhuur van Uniforce Professionals ook steeds vaker om een g-rekening gevraagd. Op die manier kan een tussenbureau het risico van de ketenaansprakelijkheid wegnemen.Net als andere detacheerders, dienen DUBV’s dan van een g-rekening gebruik te maken om de zekerheid voor de opdrachtgever en de certificering van de tussenpartij niet in gevaar te brengen.

Als er geen sprake is van gezag bij de opdrachtgever kan een Uniforce Professional ook worden ingehuurd met een modelovereenkomst. Vaak wordt er dan naast andere zaken gevraagd om een accountantsverklaring per kwartaal.

Heeft de Belastingdienst ook de goedkeuring van het Uniforce-concept ingetrokken?

Nee daarvan is geen sprake. De belastingdienst geeft aan: “De wet DBA heeft niets veranderd aan het juridisch kader van artikel 7:610 BW (de arbeidsovereenkomst).”

Specifiek over het Uniforce–concept geeft de Belastingdienst aan: “Het staat niet meer ter discussie dat mensen die werken zoals Uniforcers verplicht verzekerd zijn.”

De Belastingdienst mocht de vaststellingsovereenkomst opzeggen omdat de vso was verbonden aan een unieke algemene vrijwaring vooraf die op grond van de Wet DBA moest komen te vervallen. 

In de woorden van de Belastingdienst zelf: “De beëindiging van de vso leidt er in feite toe dat de Uniforcers en hun opdrachtgevers in dezelfde positie komen te verkeren als alle andere opdrachtnemers en opdrachtgevers in Nederland.”

Kan de Uniforce Professional de opdrachtgever/intermediair zonder vso niet meer vrijwaren?

Ja uiteraard wel. Uniforce is door de Wet DBA alleen de uitzonderingspositie die zij had kwijtgeraakt. Uniforce moet nu op dezelfde manier vrijwaren als alle andere detacheringsvormen.

De opdrachtgever of intermediair kan zich ervan vergewissen dat de DUBV zich aan alle wetgeving en werkgeversverplichtingen heeft gehouden. Zij kunnen dit doen door een Certificaat van Loondienst te vragen van de Uniforce Professional. Het risico van de ketenaansprakelijkheid (inlenersaansprakelijkheid) kan vooraf worden weggenomen door storting op de g-rekening van de DUBV. Desgewenst kan een DUBV ook zelf NEN certificeren. Een dergelijke inhuur is net zo zeker als elke andere reguliere detachering.

Heeft de Wet DBA (ook) betrekking op Uniforce Professionals?

De Wet DBA handelt over de arbeidsrelatie tussen een opdrachtgever en een zelfstandig ondernemer. De Uniforce Professional is een verplicht sociaal verzekerde werknemer. De DUBV is zijn/haar werkgever en opdrachtnemer en detacheert vervolgens de Uniforce Professional als werknemer naar de inlener. De DUBV is als uitlener geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (WAADI). Het gaat bij het Uniforce-concept dus niet om de Wet DBA (ondernemers) maar om werknemers waarbij de arbeidswetgeving en de daaraan gekoppelde arbeidsrechtelijke- en sociaal/fiscale regels. Elke DUBV voldoet aan alle werkgeversverplichtingen zoals doorbetaling van loon bij ziekte, Poortwachter etc. De Wet DBA heeft dus niets met het Uniforce-concept te maken omdat er sprake is van een arbeidsrechtelijk dienstverband tussen de DUBV en de Uniforce Professional.

Heb je vragen nav dit artikel of loop je als Uniforce Professional tegen een van de misstanden aan, dan kun je contact opnemen met Stef Witteveen, via 0341-416500, of: stef.witteveen@nulluniforce.nl.

Lees ook het artikel dat wij in 2018 na de uitspraak in het kort geding publiceerden:
“Uniforce-concept is gebaseerd op de wet niet op de vso”.