We kunnen er niet omheen: flexibilisering van de arbeidsmarkt. Waarom neemt de behoefte aan flexibiliteit onder werkgevers op de Nederlandse arbeidsmarkt toe? En over hoeveel flexibiliteit praten we dan, nu en in de nabije toekomst?

Onlangs organiseerde Zipconomy de webinarweek. Daarin heeft Stef Witteveen een webinar gegeven met als titel “Moderne arbeidsverhoudingen en het inhuren van een nieuwe generatie professionals”. In dit webinar beantwoordt Stef deze vragen zo precies mogelijk en daarbij ontkracht hij enkele bestaande mythes rond deze onderwerpen. Zo blijkt dat er weliswaar een groeiende behoefte is aan meer flexibiliteit, maar er nog altijd meer behoefte is aan binding en zekerheid onder de werknemers en professionals die worden ingehuurd.

Volgens Stef zou je als ‘modern werkgever’ moeten zorgen voor ‘zinvol en betekenisvol werk’. Dit zou ook de belangrijkste prioriteit en focus voor recruiters moeten zijn. Temeer omdat de vaste baan, het ‘vaste contract’ en de reputatie van de werkgever betekenis verliezen. Zeker voor de nieuwe generatie professionals geldt dat je moet kijken naar andere manieren om mensen te binden.

De arbeidsmarkt in 2025 zal volgens Stef voor 35% flexibel zijn, waarvan 15% bij de opdrachtgever zelf (intern professionals), 15% zzp’ers en 5% uitzending, detachering en payrolling. Dat betekent dat 65% niet flexibel is. Hoe komt dit en past dit wel bij het beeld wat we hebben van toenemende flexibilisering?

Hoe kun je als inlener het vaste en flexibele personeelsbestand het beste organiseren zodat ze geen chaos binnen de organisatie creëren? En wil je weten op welke wijze inleners de gewenste binding kunnen aangaan met een nieuwe generatie medewerkers en professionals? Bekijk het webinar van Stef Witteveen dan hieronder terug.

Contact formulier

We willen heel graag kennis met je maken, je situatie bespreken, je goed en eerlijk adviseren en uiteraard toelichten hoe je onderdeel van Uniforce kunt worden.