Harderwijk – De Belastingdienst wil in het kader van de Wet DBA per 1 januari 2020 geen vrijwaring vooraf meer geven voor Uniforce Professionals op basis van een Vaststellingsovereenkomst (vso). Uniforce beschouwt dit als onreglementair en vecht de beslissing bij de rechter aan. De opzegging heeft overigens geen invloed op de werking van het Uniforce-concept. Het concept en de bijbehorende vrijwaring blijven in ieder geval tot 1 januari 2020 van kracht. 

De overheid is al meerdere jaren achtereen druk bezig met wetswijzigingen voor de arbeidsmarkt en voor zelfstandig professionals in het bijzonder. Enerzijds wordt bijvoorbeeld de Wet DBA ingevoerd maar wordt deze (nog) niet gehandhaafd en anderzijds worden er wijzigingen aangekondigd van diezelfde Wet DBA voor 1 januari 2020. Tot nu toe hebben deze (aangekondigde) wijzigingen vooral geleid tot onduidelijkheid en onzekerheid in de markt.

Stabiele werkvorm sinds 2000

Uniforce heeft daarom al in 2000 het Uniforce-concept geïntroduceerd als stabiele werkvorm, binnen de wetgeving. Door het fiscale ondernemerschap te verruilen voor het werknemerschap kon en kan aan alle wettelijke verplichtingen worden voldaan.
Als Uniforce Professionals hebben we feitelijk niets met deze Wet DBA te maken. Die Wet regelt immers de relatie tussen een opdrachtgever en een zzp’er waarbij een overeenkomst wordt aangegaan buiten dienstbetrekking.

Geen risico’s voor opdrachtgever en intermediair

Een Uniforce Professional is op wettelijke gronden verplicht verzekerd voor het sociaal stelsel en werkt daarom vanuit een loondienstverband met de DUBV en wordt vanuit die DUBV gedetacheerd. Opdrachtgevers en intermediairs van Uniforce Professionals lopen geen enkel risico op naheffingen omdat alle loonheffingen, inclusief werkgeversdeel, aantoonbaar door de DUBV worden afgedragen.

Piet de Bondt, directeur Uniforce: “Wij zijn steeds intensief in contact gebleven met de Belastingdienst en het UWV omdat we altijd proberen om de positie op de arbeidsmarkt van de Uniforce Professionals te verbeteren. Bijvoorbeeld op het gebied van de toepassing van fiscale en sociale regels. We zijn in ons 18-jarig bestaan steeds met succes bereid geweest op te komen voor het belang van onze Uniforce Professionals.”

Hoger beroep

“Ook nu wordt onze strijdlust weer aangesproken. Omdat de Belastingdienst geen vrijwaringen vooraf meer geeft voor zzp’ers (de VAR is per 1 mei 2016 vervallen), wil de Belastingdienst in het kader van de Wet DBA per 1 januari 2020 ook geen vrijwaring vooraf meer geven voor Uniforce Professionals op basis van een vaststellingsovereenkomst (vso). De Belastingdienst heeft de vso met Uniforce daarom eenzijdig en los van het UWV opgezegd.”

Uniforce vindt de beslissing van de Belastingdienst onbegrijpelijk en beoordeelt de opzegging van de vso als onreglementair en heeft daarom een kort geding aangespannen tegen de Belastingdienst om opzegging van de vso te blokkeren. “In eerste instantie is onze eis op niet-inhoudelijke gronden afgewezen en daarom gaat Uniforce tegen deze uitspraak in hoger beroep zodat we het dossier inhoudelijk aan een hogere rechter kunnen voorleggen.”

Voor Uniforce Professionals en voor hun opdrachtgevers heeft deze uitspraak geen enkel gevolg. Aan het concept is niets veranderd, de wetgeving daaromtrent is niet veranderd waardoor het Uniforce-concept nog steeds staat als een huis. Het Uniforce-concept en de bijbehorende vrijwaring blijven sowieso tot 1 januari 2020 van kracht. “Uniforce heeft de tijd om een inhoudelijke uitspraak van een hogere rechter te vragen wat ook een kans voor ons zal inhouden. Een kans dat er voor eens en voor altijd duidelijkheid zal zijn over de werking van ons concept met alle voordelen op de opdrachtenmarkt van dien. Het is die duidelijkheid voor de Uniforce Professional en diens opdrachtgever waarop onze inspanningen steeds gericht zijn.”

———————————————————————

Voor nadere informatie en/of vragen over dit nieuwsbericht kunt u contact opnemen met Piet de Bondt, directeur Uniforce Group, via 0341-416500.