Alweer de laatste column van het jaar en ik maak graag meteen van de gelegenheid gebruik om onze Uniforce Professionals te bedanken voor de goede samenwerking in 2016. De aanstaande jaarwisseling is aanleiding om een beetje terug te kijken en vooruit te blikken. Maar eerst wensen wij – het Uniforce team in Harderwijk – alle Uniforce Professionals een succesvol en inspirerend 2017, zowel op professioneel als op persoonlijk vlak.

2016 is mede door de goede en intensieve samenwerking met Uniforce Professionals succesvol geweest. Er zijn meer Uniforce Professionals dan ooit en er zijn ook meer opdrachtgevers en intermediairs dan voorgaande jaren die willen werken met Uniforce Professionals.

2016 verliep turbulent

Het was wederom een turbulent jaar voor zelfstandig professionals en hun opdrachtgevers. De Wet DBA, de afschaffing van de VAR en het politieke gedoe eromheen hebben de gemoederen flink beroerd. Feitelijk heeft de Uniforce Professional niets te maken met deze wetgeving, want wij hebben immers nooit met een VAR gewerkt. Bovendien is het Uniforce-concept gebaseerd op de Arbeidswet en niet op de fiscale regelgeving. Toch heeft de DBA hier en daar paniek veroorzaakt, met als gevolg dat we ons concept bij opdrachtgevers (opnieuw) moesten toelichten om de lichten op groen te krijgen. Gelukkig lukte dat uiteindelijk altijd omdat het concept juridisch en fiscaal volledig klopt.

De introductie van de Wet DBA

De Wet DBA zorgde ervoor dat opdrachtgevers en intermediairs plotseling verantwoordelijk werden voor de arbeidsrelatie met de zzp’ers, terwijl ze daar gedurende meer dan tien jaar VAR nooit over hoefden na te denken. Ze kregen ruim de tijd om zich op de nieuwe regelgeving aan te passen. Eerst was dat een jaar tot 1 mei 2017 en later kwamen daar nog acht maanden bij tot 1 januari 2018. Opdrachtgevers en tussenpartijen gingen eerst op zoek naar manieren om onder de regelgeving uit te komen, maar dat bleek al gauw ijdele hoop. Vervolgens werd er naarstig gezocht naar werkbare en goedgekeurde modelovereenkomsten. Er werden er veel afgekeurd en een aantal ook goedgekeurd. Maar lang niet alle zzp’ers wilden of konden werken volgens zo’n model- of voorbeeldovereenkomst. De groep schijnzelfstandigen bleek te groot. Ondertussen tikte de klok door en moesten er oplossingen gevonden worden. Lobbypartijen als Bouwend Nederland, Bovib, zzp-belangengroepen, de financiële sector en anderen gingen vervolgens flink tekeer tegen de wetgeving. De aanstaande verkiezingen en de electorale angst, zorgden ervoor dat Wiebes iets moest doen en dus stelde hij de handhaving van de DBA uit tot ten minste 1 januari 2018. Althans als je goedwillend bent als opdrachtgever.

Uitstel is geen afstel

Intussen realiseren veel opdrachtgevers zich dat er veel meer dan alleen fiscale risico’s spelen. Sinds de introductie van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) is het namelijk veel gemakkelijker geworden voor een zzp’er of andere belanghebbenden om een dienstverband te claimen. Als een zzp’er werkloos of arbeidsongeschikt wordt, kan hij of zij zich uit lijfsbehoud daartoe gedwongen voelen maar ook het UWV, de vakbond, een pensioenfonds of verzekeringsmaatschappij kan daar belang bij hebben. Ook als de Belastingdienst voorlopig nog niet handhaaft, blijven er genoeg risico’s over. Bovendien zijn vriend en vijand het erover eens dat die VAR nooit meer zal terugkomen en dat uitstel zeer waarschijnlijk geen afstel zal betekenen. Ook de toevoegingen van de commissie Boot doen daar niets aan af. Een ‘DBA-plus’, rekening houdend met de adviezen van Boot zal sowieso blijven. Grote opdrachtgevers en intermediairs in de financiële dienstverlening, de overheid, de bouw en andere sectoren zijn nu sinds enkele maanden hun schijnzelfstandige werksituatie snel aan het terugdringen. Het aantal opdrachten voor zzp’ers loopt daarom hard terug en vele van hen worden Uniforce Professional. De markt voor gewone zzp’ers wordt kleiner en de markt voor Uniforce Professionals groeit. Dat is heel goed nieuws voor ons maar we zijn er nog niet.

Doorknokken

Nog steeds zijn er opdrachtgevers die met hun zzp’ers ook de Uniforce Professional dreigen stop te zetten. Ofwel: het kind met het badwater weggooien. Zodra we dit horen, duiken we erbovenop met ons team van adviseurs. Alle hulp die we daarbij van jullie kunnen krijgen is zeer welkom. Bijvoorbeeld om bij de goede mensen aan tafel te komen of om de goede informatie op de juiste plek te krijgen. Het komende jaar zal dat nog regelmatig nodig zijn want ook in 2017 zullen opdrachtgevers nog onzeker blijven. We blijven doorknokken voor jullie werk.

Arbeidsmarkthervorming

Steeds vaker praat de politiek over de noodzaak om de arbeidsmarkt te hervormen omdat de oude methoden niet meer passen in deze tijd. Daar worden we bij Uniforce enthousiast van. Zou er dan eindelijk worden gezien dat er behoefte is aan innovaties? Aan nieuwe werkvormen die afrekenen met de nadelen van het dienstverband en de voordelen ervan in stand houden. Uniforce liep lange tijd voor de muziek uit maar geleidelijk worden de geesten rijp voor innovaties als het Uniforce-concept. We weten dat die innovaties uit de markt zullen moeten komen en dat ze alleen duurzaam zullen zijn als ze niemand tekort doen. Noch de overheid, noch de opdrachtgever, noch de zelfstandige. Wat dat betreft kan jij als Uniforce Professional er gerust op zijn dat wij bij Uniforce al klaar zijn voor die toekomst en dat we voor een deel van de zzp’ers en hun opdrachtgevers al een succesvolle oplossing zijn.

Een succesvol en inspirerend 2017 gewenst!


Bovenstaande column was voor een deel te lezen in de nieuwsbrief van 22-12-2016. Via de online kennisbank kun je als Uniforce Professional de voorgaande edities van de nieuwsbrief bekijken. Ook vind je hier relevante informatie, die waardevol kan zijn voor jou als Uniforce Professional. Geen inloggegevens? Deze kun je aanvragen via info@nulluniforce.nl.