Sinds halverwege 2013 ben ik steeds verder betrokken geraakt bij het reilen en zeilen van Uniforce Group. Aanvankelijk beperkte het zich nog tot het aangaan en onderhouden van contacten in de markt, maar inmiddels ben ik full time bezig de belangen van de Uniforce Professionals te dienen. Het is een enorm boeiend bedrijf en een heel interessant werkveld, aangezien het nooit stil staat. De politiek, de overheid en ook de marktpartijen zijn inmiddels allemaal intensief bezig met de zelfstandig professional en de bekendheid van het Uniforce-concept neemt flink toe.

Ook 2017 was weer een jaar vol veranderingen. De Wet DBA en de Wet Aanpak Schijnconstructies hebben weliswaar geen enkele rechtstreekse invloed op het Uniforce-concept, toch konden we de effecten ervan in de markt soms merken. Veel grote inleners hebben besloten om zp’ers niet meer rechtstreeks, maar via een tussenpartij in te huren en dat gold vaak ook voor Uniforce Professionals. Het afgelopen jaar heb ik bij vele inleners en intermediairs ons concept kunnen toelichten en vaak werd ik dan door fiscalisten en juristen te woord gestaan. In vrijwel alle gevallen leidde het tot acceptatie van de VUR en inmiddels zijn er bijna geen inleners of tussenpartijen meer die Uniforce niet kennen of geen Uniforce Professionals accepteren. Daar waar we een aantal grote inleners zagen beslissen om geen of minder zp’ers in te huren, gold dat over het algemeen niet voor Uniforce Professionals. Intussen staan er in de markt dus meer opdrachten open voor Uniforce Professionals dan voor zp’ers.

De onzekerheid die de overheid creëerde voor zp’ers, opdrachtgevers en intermediairs heeft niet alleen geleid tot groei van het aantal Uniforce Professionals, maar ook tot onnodige bureaucratie in de markt. Zo zijn steeds meer inleners van hun intermediairs gaan eisen dat ze SNA geregistreerd zijn (Stichting Normering Arbeid). Dit betekent onder meer dat ze NEN-gecertificeerd moeten zijn en moeten werken met een g-rekening. Hiermee kan de inlener de risico’s op de ketenaansprakelijkheid afwenden. Een Uniforce Professional met een VUR neemt feitelijk al alle risico’s op de ketenaansprakelijkheid weg, maar de SNA maakt voorlopig geen onderscheid. Wij zijn hierover natuurlijk intensief in gesprek met zowel de SNA als met de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën. Uiteindelijk zullen we beslist tot een oplossing komen, maar we merken steeds dat die zaken ontzettend lang kunnen duren. Voorlopig moeten we ons in de markt dus conformeren en met een g-rekening werken als dat gevraagd wordt. Werk en inkomen gaan immers voor het principe.

In 2018 krijgen we ook nog te maken met handhaving van de Europese privacy regels. Omdat Uniforce Group vanzelfsprekend een dossier per DUBV aanlegt en bijhoudt, zullen ook wij ons daar ten volle aan gaan conformeren. Ter voorbereiding daarop hebben we afgelopen jaar gewerkt aan de automatisering van onze processen en database. Met behulp van Mijn.Uniforce.nl kunnen wij namelijk volledig transparant en zo gebruikersvriendelijk mogelijk aan de regels voldoen en tegelijk onze dienstverlening versoepelen. In de loop van het eerste kwartaal volgend jaar zullen wij hier meer in detail op terugkomen.

Tot slot wensen wij alle Uniforce Professionals een hele mooie decembermaand en een goeie jaarwisseling. En bovendien zowel privé als zakelijk een gezond en gelukkig 2018. Ook hopen we jullie eind februari te mogen treffen op één van onze roadshow-avonden.

Beste groet, namens alle collega’s,

Stef Witteveen

Wij zijn Uniforce Professionals

Werken voor wie je wilt, zolang je maar wilt. Met sociale zekerheid. Het kan, met de ondernemersvorm van Uniforce, de DUBV.

Uniforce biedt al sinds 2000 een ondernemersvorm aan waarbij je een sociaal verzekerd werknemer bent binnen je eigen B.V. (DUBV). Je kunt werken voor wie je maar wilt en zolang je maar wilt. Als Uniforce professional ben je niet afhankelijk van de Wet DBA of een door de Belastingdienst goedgekeurde zzp-modelovereenkomst. Je kunt alle opdrachtovereenkomsten aangaan. Want jouw opdrachtgever heeft met het inhuren van Uniforce professionals 100% garantie dat hij geen werkgever is en geen loonheffing en sociale verzekeringspremies hoeft te betalen. Daardoor heb je alle vrijheid over de invulling en de duur van de opdracht. Bovendien heb je, als werknemer binnen je DUBV, inkomenszekerheid dankzij het sociale stelsel. Meer weten? Bekijk hier de voordelen van de DUBV.

Contact formulier

We willen heel graag kennis met je maken, je situatie bespreken, je goed en eerlijk adviseren en uiteraard toelichten hoe je onderdeel van Uniforce kunt worden.