Uniforce Group en ZZP Vooruit gaan per 1 december 2016 gezamenlijk verder. Deze twee organisaties bieden opdrachtgevers de zekerheid dat zij voor de zelfstandig professionals die zij inhuren, niet als werkgever worden beschouwd.

Alle nadelen van schijnzelfstandigheid zijn daarmee weggenomen.
Zowel de opdrachtgever als de zelfstandig professional heeft door het Uniforce-concept duidelijkheid over de aard van de arbeidsrelatie. Dit blijft een overeenkomst van opdracht, ook al is sprake van een gezagsrelatie. Opdrachtgevers zijn hierdoor gevrijwaard van afdracht van sociale zekerheidspremies en andere werkgeversverplichtingen.

Kwaliteit versterken

Alle commotie en onzekerheid rondom de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) resulteert in een forse belangstelling van zelfstandig professionals voor deelname in de juridisch stabiele arbeidsconcepten van Uniforce Group en ZZP Vooruit. Om de kwaliteit van de dienstverlening te versterken hebben deze organisaties besloten om zich met ingang van 1 december 2016 gezamenlijk op de markt voor zelfstandig professionals te richten.

Deze samenwerking zal verder gaan onder de naam Uniforce Professionals onder de voorwaarden van Uniforce Group.

Stabiele arbeidsvorm

Uniforce Group en ZZP Vooruit zijn resp. in 2000 en 2003 opgericht met het doel een stabiele arbeidsvorm te ontwikkelen waarin professionals vanuit een onafhankelijke, zelfstandige positie hun diensten risicoloos aan de arbeidsmarkt kunnen aanbieden.

De professional werkt vanuit een eigen besloten vennootschap, een Declarabele Uren BV (DUBV®). De zelfstandig professional is statutair directeur van de eigen DUBV. Door de opzet van het concept is de zelfstandig professional naast directeur van zijn DUBV tevens werknemer voor de sociale wetgeving, doordat een rechtsgeldige arbeidsovereenkomst wordt aangegaan met de DUBV. Alle nadelen van schijnzelfstandigheid zijn daardoor uitgesloten.

Het zwaarwegende voordeel hiervan is dat elke opdrachtgever aantoonbaar aan de geldende inlenersaansprakelijkheid kan voldoen en daardoor iedere opdracht kan worden aangegaan ongeacht duur of frequentie. Daarnaast kan de zelfstandig professional onder andere terugvallen op het socialezekerheidsstelsel.

Bovenstaande tekst betreft een persbericht van 21-11-2016.

Nadere informatie:
Piet de Bondt, directeur Uniforce Group, mobiel 06 – 54 315 172 (pdebondt@nulluniforce.nl)
Mark Veldhuizen, directeur ZZP Vooruit, mobiel 06 – 53 403 110 (mark@nullzzp-vooruit.nl)