Stef Witteveen - bannerOp 2 juli jl. heeft het Hof uitspraak gedaan in het hoger beroep tegen het kort geding vonnis omtrent de opzegging van de vaststellingsovereenkomst (VSO) en op 10 juli heeft de Rechtbank uitspraak gedaan in de bodemprocedure.

Op 2 juli jl. heeft het Hof uitspraak gedaan in het hoger beroep tegen het kort geding vonnis omtrent de opzegging van de vaststellingsovereenkomst (VSO) en op 10 juli heeft de Rechtbank uitspraak gedaan in de bodemprocedure. In beide uitspraken wordt de Belastingdienst in het gelijk gesteld en de opzegging van de VSO als reglementair gezien. De Belastingdienst hoeft, nadat ook de VAR werd afgeschaft, geen algemene fiscale vrijwaringen vooraf meer af te geven.
Zoals eerder de zzp’er de VAR kwijt raakte, zo is nu ook de Uniforce Professional zijn fiscale uitzonderingspositie per 1 januari 2020 kwijt. In beide rechtszaken wordt geoordeeld dat, op grond van de Wet DBA, geen algemene vrijwaringen vooraf meer worden gegeven door de Belastingdienst. De vrijwarende brief van de Belastingdienst, die altijd werd meegezonden met de VUR, is onlosmakelijk verbonden met de VSO en dat om die reden deze VSO dus ook mag worden opgezegd. Uniforce heeft gevochten om deze fiscale positie te kunnen behouden maar heeft uiteindelijk verloren.

Met invoering van de Wet DBA werd de opdrachtgever, naast de opdrachtnemer, medeverantwoordelijk gemaakt voor de aard van de onderlinge werkrelatie. Door de VSO werd die verantwoordelijkheid binnen het Uniforce-concept volledig neergelegd bij de Uniforcer en kon de inlener/opdrachtgever ook voor de verantwoordelijkheid op grond van de ketenaansprakelijkheid worden uitgesloten. Het Uniforce-concept had daarmee een uitzonderingspositie. Deze onbalans was voor de rechter reden om de opzegging door de Belastingdienst van de VSO goed te keuren. Daarnaast vindt de rechter dat de Uniforce Professional met de VSO een onterecht concurrentievoordeel heeft ten opzichte van de andere marktpartijen.

Voor de duidelijkheid: De door ons opgestarte rechtszaken behandelen de opzegging van de verklaring vooraf door de Belastingdienst. Deze uitspraken zeggen helemaal niets over de werking van het Uniforce-concept. Het Uniforce-concept is in de afgelopen 20 jaar al vele malen getoetst door de Belastingdienst en door andere instanties en is in al die toetsingen steeds goed bevonden. Deze uitspraak gaat over de VSO en niet over het Uniforce-concept.
Aangezien de Belastingdienst in de procedures aangeeft dat het dienstverband tussen de Uniforce Professional en de DUBV niet ter discussie staat en dat Uniforcers daarmee verplicht verzekerd zijn in het sociaal stelsel, staat vast dat de DUBV als werkgever de inhoudingsplichtige is. Er verandert daarmee niets aan de waarde van het Uniforce-concept als reguliere detacheringsformule. De DUBV’s raken alleen hun fiscale uitzonderingspositie ten opzichte van andere detacheerders vanaf 1 januari 2020 kwijt. De komende maanden verandert er overigens nog niets omdat de huidige overgangsregeling gewoon tot 1 januari 2020 blijft gelden omdat de Belastingdienst daarmee Uniforce in staat wil stellen eventuele aanpassingen aan het concept te kunnen doen. We zullen de Uniforce Professionals en hun opdrachtgevers/intermediairs op andere wijze 100% zekerheid vooraf gaan geven. Dat blijft vanzelfsprekend nog steeds ons uitgangspunt en dat blijven we ook na 1 januari 2020 hoe dan ook doen. DUBV’s kunnen als leveranciers, net als andere detacheerders hun opdrachtgevers natuurlijk altijd fiscaal vrijwaren door gebruik te maken van een g-rekening.

Zoals bij alle veranderingen geeft ook deze ontwikkeling nieuwe kansen. We zullen binnen enkele maanden presenteren hoe we aan die nieuwe kansen invulling gaan geven. Wij blijven mogelijk maken dat je als zelfstandige kan werken voor wie je wilt en zolang je wilt zonder iets te maken te hebben met alle problemen die er op het ZZP-dossier nog dreigen aan te komen voor zzp’ers, opdrachtgevers en tussenbureaus.