Sociale Zekerheid Professionals
Foto credit: SV Land

Professionals in de Sociale Zekerheid
Op 14 april a.s. organiseert SV Land een netwerkbijeenkomst rondom het thema Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties voor zelfstandig professionals die werkzaam zijn in de sociale zekerheid. Denk aan inkomensspecialisten, casemanagers, handhavingsspecialisten, bedrijfs- en verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen en juridisch medewerkers.

Sprekers
mr. Albert Bosveld
Als eerste is mr. Albert Bosveld aan het woord. Hij is zeer ervaren als advocaat en specialist op het gebied van arbeids- en sociaal zekerheidsrecht. Vanuit zijn expertise licht hij de Wet DBA toe, vertelt met welke juridische consequenties ZZP’ers hierdoor te maken krijgen en stipt de belangrijkste aandachtspunten aan.

Peter Sinning
Aansluitend zal Peter Sinning vanuit zijn rol als ZZP’er en ondernemer u meer vertellen hoe hij in zijn praktijksituatie omgaat met de wijzigingen, u verschillende scenario’s voorleggen en tegen welke uitdagingen hij aanloopt.

Piet de Bondt
Tot slot is Piet de Bondt van Uniforce aan het woord. Piet is van mening dat iedere professional, inclusief de zogenaamde schijnzelfstandige, het recht en de mogelijkheid moet hebben om zelfstandig en risicoloos te kunnen ondernemen binnen de wet- en regelgeving. Om dit mogelijk te maken heeft Piet samen met zijn compagnon en een team van fiscalisten en juristen het Uniforce-concept ontwikkeld. Een ondernemersvorm waarbij de professional een sociaal verzekerd werknemer is binnen zijn eigen Declarabele Uren B.V. (DUBV). Hij kan werken voor wie hij maar wil en zolang hij maar wil. Uniforce professionals zijn niet afhankelijk van een VAR of een door de Belastingdienst goedgekeurde voorbeeld- of modelovereenkomst (Wet DBA).

Over SV Land
SV Land is een onafhankelijke specialist op het gebied van sociale zekerheid en verzuim.

Wij streven naar een langdurige samenwerking met klanten, medewerkers en samenwerkingspartners, waarbij innovatie en het ontwikkelen, toepassen en delen van kennis op het gebied van sociale zekerheid centraal staan.

Met onze specialistische kennis helpen wij organisaties zich een weg te banen in de complexe wereld van de sociale zekerheid. Dat doen wij door het adviseren over de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving, het uitvoeren van projecten en het op tijdelijke basis inzetten van specialisten.

Onze mensen houden van hun vak en wij bieden hen de ruimte om zich verder te ontwikkelen. Als het goed gaat met onze klanten, gaat het goed met ons bedrijf, gaat het goed met onze medewerkers én aandeelhouders.

Meer informatie en aanmelden