Oprichtingsproces

Tijdens het oprichtingsproces zal Uniforce je zorgvuldig begeleiden. Zodra Uniforce de getekende voorovereenkomst heeft ontvangen zal je een uitgebreide e-mail ontvangen met informatie en een stappenplan van de oprichting. Ook zullen er een aantal documenten meegestuurd worden. De informatie die je ontvangt is toegespitst op je eigen situatie, bijvoorbeeld een DUBV oprichten samen met een holding, vanuit een holding of zonder holding.

Globaal stappenplan oprichting DUBV:

 • Je vult het formulier ‘Notarisgegevens’ in en stuurt deze per e-mail retour aan Uniforce;
 • Omdat de notaris je in persoon moet identificeren, wordt er een afspraak gemaakt met een notaris, daar worden tevens de oprichtingsformulieren voor de DUBV ondertekend alsmede de Uitvoeringsovereenkomst Uniforce Concept en de inschrijvingsformulieren SFZ;
 • Je opent bij een bank naar keuze een zakelijke bankrekening voor DUBV;
 • Je stort vervolgens het aandelenkapitaal op de bankrekening van de DUBV;
 • Je verzoekt de bank een bankverklaring af te geven en deze aan de notaris te sturen;
 • De bankverklaring die de notaris naar je toestuurt ondertekenen en terugsturen naar de notaris;
 • De notaris richt de DUBV op;
 • De DUBV wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel waaronder je ressorteert.
 • De DUBV wordt aangemeld bij de Belastingdienst voor de loonheffing en omzetbelasting. De fiscale nummers en de sectorcode worden door de Belastingdienst naar het vestigingsadres van de DUBV gestuurd.
 • Je ontvangt van Uniforce de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders betreffende de oprichting van de DUBV en het vaststellen van het salaris. Deze dien je te ondertekenen en retour te sturen naar Uniforce.
 • Je sluit namens de DUBV een ziekteverzuimverzekering af en eventueel andere gewenste verzekeringen. Een kopie van de ziekteverzuimverzekering stuur je naar Uniforce.
 • Je ontvangt van de Belastingdienst de toegewezen belastingnummers en sectorcode, die je in kopie doorstuurt naar Uniforce;
 • Als alle benodigde documenten zijn ontvangen door Uniforce ontvang je de Verklaring Uniforce Registratie (VUR).

Tevens dien je de administratie van de DUBV onder te brengen bij een accountant of een administratiekantoor die samenwerkt met een accountant. De accountant dient aan een aantal voorwaarden te voldoen, zo mag de accountantsverklaring enkel opgesteld worden door een RA of AA accountant, een NOAB administratiekantoor dat een convenant heeft gesloten met de Belastingdienst over horizontaal toezicht of een Register Belastingadviseur. Indien de accountant nog niet bekend is bij Uniforce zal deze eerst bezocht worden door een medewerker van Uniforce. Hier tref je een lijst aan met reeds aangesloten partneradministratie- en accountantskantoren.