adriaan_belonje_liggend

Met de nieuwe Wet DBA is er voor werkgevers en honderdduizenden ZZP’ers een nieuw speelveld ontstaan. Per ZZP-opdracht zou de impact van de nieuwe wet moeten worden onderzocht. Die noodzaak is nog lang niet voor iedereen duidelijk. Ten onrechte, vindt Adriaan Belonje (Unique): ‘Wacht niet af, maar kom in actie’.

Het is 1 mei 2016 geweest. De nieuwe Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties is al een tijdje van kracht. Met de inwerkingtreding van de wet is er een eind gekomen aan de VAR. Met die verklaring op zak konden ZZP’ers tot 1 mei aantonen dat zij geen dienstbetrekking onderhielden met een opdrachtgever. Prettig voor ZZP’ers en opdrachtgevers, maar in de praktijk hield de VAR honderdduizenden schijnconstructies in stand. Constructies waarbij sprake was van een fictief dienstverband, maar dan zonder dat er sociale premies werden afgedragen.

‘Het is begrijpelijk dat de Belastingdienst een eind wil maken aan schijnconstructies’, zegt Adriaan Belonje, commercieel directeur van uitzendorganisatie Unique. ‘Opvallend is alleen dat de Belastingdienst in zijn communicatie als uitgangspunt neemt dat er geen schijnconstructies in Nederland zijn. Alleen de huidige rechtmatige ZZP’ers worden aangesproken. Voor deze groep verandert er met de nieuwe Wet DBA in essentie inderdaad niets. Maar we weten met elkaar dat de VAR lang niet alleen voor zuivere ZZP-constructies werd afgegeven. Voor de groep ZZP’ers die wel te maken hebben met een gezagsverhouding of waarbij er wel een financiële afhankelijkheid is, verandert er natuurlijk heel veel. Juist deze groep moet aangesproken worden en in actie komen.’

Wel degelijk iets aan de hand

Er is dus wel degelijk iets aan de hand, vindt Belonje. ‘Als je niet kunt aantonen dat er geen sprake is van een schijnconstructie, riskeer je als ZZP’er én opdrachtgever een naheffing loonheffing met een fikse boete en een claim voor een arbeidsovereenkomst, met alle gevolgen van dien. De Belastingdienst spreekt weliswaar van een overgangsjaar tot en met april 2017, maar vertelt er ook bij dat zij met terugwerkende kracht tot 1 mei 2016 boetes kan opleggen. Ik zou dan ook zeggen: wacht niet af, maar kom in actie. Onderzoek wat de Wet DBA betekent voor jou als opdrachtgever en als ZZP’er.’

Declarabele-uren-BV

De flexkrachten die via Unique te werk worden gesteld bij opdrachtgevers, hebben een arbeidsovereenkomst met Unique. Daarnaast heeft Unique een grote groep ZZP’ers aan het werk waarvoor de Wet DBA geen gevolgen heeft. De opdrachten blijven gewoon doorlopen met goedgekeurde modelovereenkomsten. Voor een aantal gevallen had de nieuwe wet wél gevolgen. Belonje: ‘We hebben deze groep drie keuzes voorgelegd. Eén: bij ons in dienst komen, zodat alles goed geregeld is, maar waarbij je het zelfstandig ondernemerschap wel loslaat. Twee: zelfstandig ondernemer blijven, waarbij je je opdrachten niet langer via ons kunt verwerven. En drie: een declarabele uren-BV (DUBV) oprichten samen met Uniforce. Daarbij blijf je zelfstandig ondernemer, maar is er wettelijk sprake van een arbeidsovereenkomst tussen de ZZP’er en de DUBV. De sociale premies worden vanuit de DUBV betaald.’

Uitkomst voor veel ZZP’ers

Belonje beschouwt de DUBV als een uitstekend alternatief voor ZZP’ers die zelfstandig willen blijven, rekening houdend met de nieuwe wet, én behoefte hebben aan zekerheid. ‘De meeste ZZP’ers hebben voor het zelfstandig ondernemerschap gekozen om onder aan de streep genoeg geld over te houden. De realiteit is dat grote groep ZZP’ers niet verzekerd is tegen arbeidsongeschiktheid en geen pensioen opbouwt. Zij kunnen er nu voor kiezen hun toekomst goed te organiseren. Door te kiezen voor de DUBV  zijn ze verzekerd en houden ze netto een goed salaris over. Voor een grote groep ZZP’ers is dat een uitkomst. Dat geldt niet voor iedereen. Er zijn ook ZZP’ers met uurtarieven onder de 30 euro. Voor hen is een DUBV financieel niet aantrekkelijk, omdat zij dan netto te weinig overhouden.’

Bal ligt bij ZZP’er

Uiteindelijk ligt de bal dus bij de ZZP’ers zelf, vindt Belonje. ‘Zij moeten zich zo organiseren dat ze aantrekkelijk blijven voor het aannemen van opdrachten, terwijl ze tegelijkertijd opdrachtgevers ontzorgen door risico’s te minimaliseren. Als we geen ZZP-modelovereenkomst kunnen sluiten met ZZP’ers en zij wel zelfstandig ondernemer willen blijven, gaan wij alleen nog met hen in zee als zij een DUBV hebben opgericht.’

Hij is zeer te spreken over de samenwerking met Uniforce. ‘We zijn samen echt op zoek naar de juiste oplossingen voor ZZP’ers en opdrachtgevers. Uniforce stelt zich daarbij heel proactief en ondernemend op. Voor mij staat de DUBV voor een oplossing die recht doet aan de ZZP’er én aan de belangen van de overheid om het sociale stelsel in Nederland op orde te hebben. Dat is precies waarom de Belastingdienst deze constructie heeft goedgekeurd.’

Adrinaan_belonje_volledig

Contact formulier

We willen heel graag kennis met je maken, je situatie bespreken, je goed en eerlijk adviseren en uiteraard toelichten hoe je onderdeel van Uniforce kunt worden.