Stef Witteveen - banner

Zekerheid in flexibele arbeid staat centraal binnen het Uniforce concept. Sinds de invoering van de Wet DBA (1 mei 2016) staan Uniforce Professionals meer in de belangstelling en krijgen we vaker vragen om te beantwoorden vanuit de markt. Met deze wetgeving is er nogal wat veranderd voor de zzp’ers die met een VAR werkten. Uniforcers hebben nooit gebruik gemaakt van die VAR. Het Uniforce concept wordt feitelijk totaal niet geraakt door de Wet DBA. Sterker nog: die zekerheid is er nog altijd. Maar soms lijken opdrachtgevers in de huidige paniek van het implementatiejaar van de nieuwe wet, de Uniforce professionals over één kam te scheren met die zzp’ers. Juist daarom zet ik hieronder nog wat feiten op een rij.

Uitgangspunten Uniforce

Het Uniforce concept is al sinds de oprichting op twee uitgangspunten gebaseerd.

  1. Een vakman of -vrouw heeft het recht om zich als zelfstandig professional op de Nederlandse arbeidsmarkt aan te bieden zonder dat er met de opdrachtgever (of intermediair) een dienstverband hoeft te worden aangegaan.
  2. Deze vakman of -vrouw kan (en moet) dit binnen de Nederlandse wet- en regelgeving doen zodat noch de Nederlandse Staat, noch de opdrachtgever, noch de professional zelf (of diens gezin/achterban) hiermee onverantwoorde risico’s loopt.

Al sinds 2000 slagen de Uniforce professionals hierin en zij kunnen zich daardoor gerust en met zelfvertrouwen concentreren op hun vak. Van belang zijn ook onderstaande richtlijnen.

Vier essentiële richtlijnen voor de Uniforce professional:

  1. De opdrachtgever van een Uniforce professional kan niet als werkgever worden aangemerkt omdat de DUBV al werkgever van de uniforcer is naar Burgerlijk Recht en aan alle werkgeversverplichtingen voldoet. Evengoed als dat bij een detachering het geval is. Het Burgerlijk Recht staat immers in de rangorde van de Nederlandse wetgeving boven het Fiscaal Recht.
  2. Een Uniforce professional kan aantonen dat alle belastingen en premies zijn afgedragen. De Belastingdienst heeft al meerdere malen aangegeven dat indien dat het geval is, er niet op een andere plek (bijvoorbeeld bij de opdrachtgever of intermediair) nog eens zal worden nagevorderd.
  3. Een Uniforce professional is verzekerd binnen het Nederlandse sociaal stelsel en dit is niet het geval bij een DGA van een ‘normale’ B.V. Hiermee worden sociaal ongewenste en onverantwoorde situaties voor de Uniforce professional, voor de opdrachtgever en voor de samenleving als geheel voorkomen. Zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer zijn zodoende maatschappelijk verantwoorde ondernemers.
  4. De opdrachtgever van een Uniforce professional is optimaal flexibel en kan tegelijk binding aangaan met de uniforcer. Voor 10 uur of voor 10 jaar. Omdat de uniforcer een dienstverband heeft voor onbepaalde tijd met de DUBV, wordt de samenwerking niet beperkt door de Wet Werk en Zekerheid zoals dat met uitzendkrachten, gedetacheerden of gepayrollde krachten het geval is. Omdat die meestal een dienstverband voor bepaalde tijd hebben, kunnen ze maximaal 2 jaar op een opdracht worden gezet waarna ze er 6 maanden uit moeten om de teller weer op nul te krijgen.

Openheid

Door ervoor te zorgen dat de Uniforce professional zich steeds strikt aan de wet/ en regelgeving houdt, zorgen we ervoor dat niemand, wat dan ook tekort komt aan de uniforcer, inclusief de Belastingdienst. De Uniforce professional kan dus overal met open vizier aan de slag en trots zijn op zijn of haar vakkundigheid en onafhankelijkheid. Dat is waar het ons om draait, al zestien jaar lang.