Nu de handhaving op de Wet DBA is opgeschort, lijkt het erop dat opdrachtgevers de deur voor hun zelfstandigen weer iets verder kunnen openzetten. Maar zijn hierdoor ook de risico’s voor de opdrachtgevers volledig weggenomen? Hoe zit het met ‘opvolgend werkgeverschap’?Risicoloos_ZZP_inhuren

Wat veel zelfstandige professionals (eenmanszaak / DGA (Directeur Grootaandeelhouder)) niet beseffen, is dat bij de beoordeling van de arbeidsrelatie in het kader van de Wet DBA met name opdrachtgevers in een precaire situatie kunnen worden gebracht. De reden dat er massaal “afscheid” werd genomen in 2016 – en nog steeds wordt genomen – van zelfstandig professionals ligt vooral in het feit, dat sinds 1 mei vorig jaar de arbeidsrelatie niet meer fiscaal wordt beoordeeld, maar civielrechtelijk. Tot 1 mei gold voor opdrachtgevers feitelijk een volledige vrijwaring voor de risico’s op navordering van loon- en premieheffingen.

Gevolgen verdwijnen VAR

Eén van de onderbelichte redenen waarom opdrachtgevers huiverig zijn, is omdat zich bijvoorbeeld de situatie kan voordoen, waarbij een professional tot 1 mei werkte met een geldige verklaring arbeidsrelatie (VAR). Te weten de VAR WUO voor de eenmanszaak of de VAR DGA voor de BV, terwijl er in sommige gevallen eigenlijk sprake was van een dienstbetrekking. Als het nu zo is dat de werkzaamheden na 1 mei dezelfde blijven, dan moet er dus vanaf 1 mei 2016 loon- en premieheffingen worden afgedragen. Dat is nog te overzien. Echter het grote risico is dat er sprake is van opvolgend werkgeverschap, waardoor de professional direct werknemer met een vaste dienstbetrekking wordt.

Wanneer in een periode van 24 maanden maximaal 3x een overeenkomst met de professional is aangegaan met mogelijk een tussenperiode van minder dan 6 maanden, betekent dit automatisch bij het vierde contract een vaste dienstbetrekking. Is de professional al twee jaar of meer werkzaam voor de opdrachtgever en is er feitelijk sprake van een dienstbetrekking, ondanks de aanwezigheid van een geldige VAR, dan is de opdrachtnemer vanaf 1 mei 2016 in vaste dienst.

Bent u zelf opdrachtgever of  intermediair? Via het Uniforce-concept, de DUBV, kunt u succesvol (blijven) samenwerken met de zelfstandig professional. Zonder werkgeversrisico’s. Meer weten? Download de gratis whitepaper: ‘Risicoloos zzp’ers inhuren

Vragen of een nadere toelichting op bovenstaande, wij vertellen er graag meer over. Neem contact met ons op via 0341-416500 of info@nulluniforce.nl.

Whitepaper: Risicoloos blijven samenwerken met zzp’ers