Brunel ZZP bijeenkomst

Op uitnodiging van Brunel heeft Uniforce eind oktober een zestal presentaties gegeven aan zelfstandig professionals die momenteel gedetacheerd worden door het betreffende detacheringsbureau.

Voorbereiding op modelovereenkomsten
Hoewel de Wet DBA nog niet door de Eerste Kamer is wil Brunel niet tot het laatste moment wachten met het treffen van voorbereidingen op de mogelijke nieuwe situatie; de komst van de modelovereenkomsten. Omdat de Belastingdienst zich het recht voorbehoudt om achteraf te beoordelen of er daadwerkelijk volgens de modelovereenkomst is gewerkt, lopen opdrachtgevers (grote) risico’s op naheffingen op het gebied van loonbelasting en sociale verzekeringspremies. Het is de inschatting van Brunel dat opdrachtgevers deze risico’s niet willen lopen en dus terughoudend zullen zijn om zelfstandig professionals in te schakelen.

Service naar zelfstandig professionals
Ook de zelfstandig professionals die gedetacheerd worden via Brunel lopen met vragen rond over het verdwijnen van de VAR. Brunel vindt persoonlijk contact met haar professionals belangrijk en vindt het dan ook vanzelfsprekend om voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren waarbij alle ins en outs van de wetgeving besproken worden.

Informatie over andere werkvormen dan de modelovereenkomst
Daarnaast heeft Brunel onderzocht hoe zij in de toekomst risicoloos met hun zelfstandig professionals kunnen blijven werken wanneer de situatie het niet toelaat om met een goedgekeurde modelovereenkomst te werken. Ze zijn daarbij tot de conclusie gekomen dat de DUBV een toekomstbestendige werkvorm is voor professionals die vastbesloten zijn zelfstandig ondernemer te blijven. Daarom biedt Brunel aan de zelfstandig professionals de mogelijkheid een DUBV op te richten waardoor de professional gegarandeerd zijn/haar opdracht in 2016 kan (blijven) uitvoeren.

“Met deze constructie bestaat geen onduidelijkheid over het ondernemerschap van de zzp’er. De bijbehorende Verklaring Uniforce Registratie (VUR) vrijwaart opdrachtgevers van naheffingen loonbelasting en sociale verzekeringspremies. Hierdoor kan de zzp’er ook na invoering van het wetsvoorstel via Brunel opdrachten aannemen.”

 banner_728x90-3