De positieve bijdrage van eenieder aan onze samenleving is waardevol maar als er één groep is die mijn respect en dankbaarheid heeft, dan is het wel die van de wijkverpleegkundigen. Hun liefde voor het vak en inzet voor de medemens staan buiten kijf. Geen enkele verpleegkundige wordt overbetaald voor wat ze doen en nog nooit heeft er één om een bonus gevraagd. We moeten ze waarderen en respecteren om hun professionaliteit en vooral ook een goede rechtspositie geven.

Veel wijkverpleegkundigen werden (en worden) door zorgorganisaties ingezet als zzp’er. Deze zorgorganisaties werken niet als een bemiddelingsbureau voor zelfstandigen maar hun werkwijze werd (en wordt) door de Belastingdienst beoordeeld als uitzending/detachering. De Belastingdienst gaat er dus van uit dat er sprake is van een uitzendovereenkomst en daarom kan de wijkverpleegkundige zijn of haar VAR kwijtraken. Ook het onlangs gesloten convenant met het Ministerie van Volksgezondheid en de Belastingdienst sluit dit risico niet uit. De werksituatie en het ondernemerschap moeten nog steeds aan de eisen van de VAR voldoen want de Modelovereenkomst van Opdracht ontslaat de contractpartijen niet van die plichten. De zorgorganisaties zullen hun werkmethoden moeten veranderen als ze met zzp’ers willen blijven werken en echt zuiver moeten gaan bemiddelen tussen de cliënt en de zorg verlenende zzp’er. Alleen op die manier kan de zzp’er de verschillende zorgbehoeftigen als zijn of haar cliënten beschouwen en is de wijkverpleegkundige verantwoordelijk voor de zorgrelatie met deze cliënten.

Lees verder op zzpbarometer.nl