Samenvatting uitspraak Rechtbank Den Haag AWB-13_1303
Datum uitspraak: 8-8-2013
Datum publicatie: 23-8-2013

De Belastinginspecteur heeft achteraf de VAR-wuo uit 2009 van de betonvlechter omgezet naar een VAR-row. De betonvlechter heeft daarom onterecht zelfstandigenaftrek genoten en krijgt een nieuwe aanslag voor het jaar 2009. De betonvlechter maakt hiertegen bezwaar.

De situatie:

In januari werkte de betonvlechter nog in loondienst bij bedrijf A. In april is de betonvlechter als zelfstandig klussenier begonnen en heeft daarvoor een VAR-wuo aangevraagd en gekregen. Als zelfstandig klussenier voerde de betonvlechter voornamelijk klussen uit voor bedrijf A. In september van 2009 sloot de betonvlechter zich aan bij een VOF. Ook deze VOF had voornamelijk bedrijf A als opdrachtgever.

De vraag: zijn de inkomsten van de betonvlechter winst uit onderneming of resultaat overige werkzaamheden?

De inspecteur vindt dat de inkomsten van de betonvlechter resultaat overige werkzaamheden zijn.

Uitspraak

De Rechtbank beoordeelt dat de Belastinginspecteur vrij was om het ondernemerschap van de betonvlechter in 2009 opnieuw te beoordelen, zeker na de uitspraak van een eerdere rechtszaak met betrekking tot deze betonvlechter (zie uitspraak). De rechtbank acht het ook onbewezen dat de betonvlechter een onderneming dreef in de zin van de Wet op de Inkomsten Belasting 2001. Daarom stelt de Rechtbank de Belastinginspecteur in het gelijk, er is sprake van resultaat uit overige werkzaamheden.

Gevolg:

De betonvlechter moet de aanslag over 2009 betalen.