Samenvatting uitspraak Rechtbank Noord-Nederland AWB LEE 14/369
Datum uitspraak: 27-02-2014
Datum publicatie: 03-03-2014

Een verpleegster heeft bij de voorzieningenrechter het verzoek ingediend om de VAR loon die ze afgelopen januari heeft gekregen wegens financiële nood, met spoed om te laten zetten in een VAR-wuo. Ze werkt part-time voor een uitzendbureau en heeft de inkomsten als zzp’er nodig om haar vaste lasten te kunnen betalen. Het is voor haar onmogelijk om haar loondienstverband uit te breiden omdat de werkgever dat niet wil. Ook kan ze niet bij de verschillende AWBZ- bemiddelingskantoren in loondienst omdat die alleen met zzp’ers met VAR-wuo willen werken.

De voorzieningenrechter vindt dat de verpleegster niet aannemelijk heeft gemaakt dat haar financiële situatie noodlijdend is. Daarbij is de voorzieningenrechter van oordeel dat de problemen van de verpleegster niet zozeer zijn opgeroepen door het krijgen van een VAR-loon, maar vooral door het risicomijdende gedrag van de AWBZ-bemiddelingskantoren. Het verzoek van de verpleegster om een tijdelijke VAR-wuo te krijgen, wijst hij af.