Samenvatting uitspraak Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 12-00712
Datum uitspraak: 20-02-2014
Datum publicatie: 17-03-2014

De Belastingdienst heeft de sportverslaggever terecht een VAR-row gegeven. De sportverslaggever had maar één opdrachtgever, de uitgeversmaatschappij, liep geen ondernemersrisico en was gebonden aan voorschriften.

De situatie:
De sportverslaggever heeft in december 2003 een overeenkomst van opdracht gesloten met uitgeversmaatschappij A en B. De overeenkomst is voor onbepaalde tijd afgesloten en vermeldt onder andere:

  • De redactiechef bepaalt het onderwerp en de omvang van de artikelen. Hij bepaalt ook het tijdstip en de wijze van aanlevering en geeft eventueel aanwijzingen die de sportverslaggever stipt moet naleven.
  • De sportverslaggever mag geen opdrachten voor anderen uitvoeren over hetzelfde onderwerp als die hij van de redactiechef heeft gekregen, tenzij deze minimaal 48 uur later zullen worden gepubliceerd.

In december 2010 heeft de sportverslaggever zich ingeschreven bij de KvK en zich als ondernemer aangemeld bij de Belastingdienst. In 2011 heeft de sportverslaggever een VAR-wuo ontvangen voor zijn werkzaamheden, in 2012 kreeg hij automatisch een VAR-row toegestuurd.

De vraag: had de sportverslaggever voor 2012 ook een VAR-wuo moeten krijgen?

De uitspraak:
De Belastinginspecteur vindt van niet en de Rechtbank heeft hem daar eerder gelijk in gegeven. Ook het Gerechtshof geeft de Belastinginspecteur gelijk. De sportverslaggever heeft niet aannemelijk kunnen maken dat hij zelfstandig was.

  • De sportverslaggever had maar één opdrachtgever: uitgeverijen A en B vallen onder de overkoepelende organisatie E. Voor 2012 heeft de sportverslaggever geen bewijs van andere opdrachtgevers.
  • De sportverslaggever werkte niet zelfstandig want de redactiechef bepaalde het onderwerp en de omvang van het artikel en wanneer en hoe deze aangeleverd moest worden. Ook andere aanwijzingen moest de sportverslaggever stipt naleven.
  • De sportverslaggever heeft geen ondernemersrisico gelopen in 2012. Dat hij soms niet betaald krijgt als hij het artikel te laat inlevert, heeft hij voor 2012 niet kunnen bewijzen.

Tevens zegt het Hof dat het vertrouwensbeginsel hier ook niet van toepassing is. Het feit dat de sportverslaggever in 2011 een VAR-wuo heeft gekregen betekent niet dat hij het jaar erop weer recht heeft op een VAR-wuo. De Belastinginspecteur heeft de bevoegdheid om elk jaar opnieuw de aanvraag te beoordelen.