Randstad logoIn een persbericht van 4 juli laat Randstad weten dat de gemiddelde zzp’er die nu volgens de VAR werkt niet DBA proof is. De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is twee maanden van kracht en de eerste gevolgen worden zichtbaar, volgens de uitzendondernemer. Opdrachtgevers zijn zeer afwachtend om volgens de nieuwe wet zzp’ers in te huren en dat zorgt vooralsnog voor minder werk. Dit blijkt uit een eerste scan van Randstad. De echte uitwerking van de wet zal volgens Randstad dan ook pas komend half jaar duidelijker worden.

Ondernemerschap zzp’er ontbreekt

Uit eerder onderzoek van TNS Nipo in opdracht van Randstad bleek al dat zzp’ers zeer sceptisch waren over de invoering van de wet: 88% vreesde minder werk te krijgen en ook slechts een kwart van de organisaties verwachte minder zzp’ers in te huren.

Het schort bij veel zzp’ers aan ondernemerschap, zo hebben ze hun administratie niet op orde en zijn ze bijvoorbeeld niet ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Vooral bij lager opgeleide zelfstandigen is dat het geval. Opdrachtgevers bemoeien zich dan ook steeds meer met de vraag of de zzp’er wel een echte ondernemer is, aldus Randstad. Volgens Arco Elsman, zzp programmadirecteur Randstad Groep Nederland deden opdrachtgevers dat voorheen niet omdat die verantwoordelijkheid bij de zzp’er zelf lag. “Opdrachtgevers willen zeker weten dat de administratie op orde is omdat het ze veel geld kost als op een later moment blijkt dat dit niet zo is.”

De dossierscans die Randstad uitvoerde, lieten zien dat 90% van de zzp’ers die volgens de VAR werken voorlopig niet aan het werk konden blijven onder de nieuwe wet. Bij 5% was dat helemaal niet het geval. De scan heeft als doel te toetsen of de zzp’ers volgens de nieuwe Wet DBA nog steeds voor een bedrijf werkzaam kunnen blijven. Voorwaarden waar niet aan voldaan worden, zijn bijvoorbeeld een verkeerde opdrachtomschrijving of het feit dat de zzp’ers al te lang voor eenzelfde opdrachtgever werkt.

Wet zorgt voor minder zzp’ers

Concluderend denkt Arco Elsman dat er minder zzp’ers over zullen blijven dan vóór de Wet DBA. “De toetsingscriteria zijn strenger geworden en een deel zal daar niet aan kunnen voldoen. Ook heerst er nog een hoop onzekerheid waardoor bedrijven afwachtend zijn of de keuze maken om geen zzp’ers in te huren.” Randstad biedt sinds april de dienst ZZP Contractmanagement aan om zowel opdrachtgevers als zzp’ers te faciliteren bij het administratieve en contractuele proces en daarmee de risico’s voor opdrachtgever en zzp’er te beperken. Elsman stelt: “Onze ervaring is dat een groot deel van de nieuw aangemelde zzp’ers nog niet voldoet aan de nieuwe voorwaarden, maar met onze hulp uiteindelijk toch aan de slag kan.“

Bron: Randstad