Roos Wouters is een inspirerende vrouw die zich niet graag laat vertellen dat iets onmogelijk is. Als aanjager van de Werkvereniging wil ze modern werkenden een stem geven. Alle faciliteiten zijn volgens Roos nog steeds gericht op de arbeidsmarkt uit 1900. “We zijn inmiddels een eeuw verder. Dat moet toch anders kunnen?”

Het is niet voor niets dat wij van Uniforce Professionals ons verwant voelen aan die can-do mentaliteit en inzet van Roos. Niet zeuren of klagen over de Wet of de politiek maar gewoon binnen de bestaande regels ervoor zorgen dat je kunt werken zoals je dat zelf graag wilt. Ook wij willen modern werkenden ondersteunen en ruimte bieden met het Uniforce-concept.
Roos Wouters begon haar loopbaan anders dan de meeste anderen. Tijdens haar studie Politicologie, kreeg ze haar eerste kind. Het leek haar verstandiger om een baan bij haar kind te zoeken dan een kind bij haar baan. Roos Wouters: “De arbeidsmarkt bleek alleen niet zo geëmancipeerd als ik dacht. Ik begrijp niet goed waarom we per se van negen tot vijf op kantoor moeten werken terwijl de meeste taken die we uitvoeren ook prima op een ander tijdstip en andere locatie uitgevoerd kunnen worden. De meeste van ons zijn toch allang geen fabrieksarbeiders meer?”

Roos vervolgt: “Toen de meerderheid van de beroepsbevolking nog in de fabriek werkte, was het logisch om allemaal tegelijk op het werk te verschijnen want die machines kon je moeilijk mee naar huis nemen. Maar tegenwoordig met de technologische vernieuwingen op een arbeidsmarkt die onlosmakelijk verbonden is met de internationale economie, slaat de inrichting van onze arbeidsmarkt en het daarop gebaseerde socialezekerheidsstelsel nergens meer op.” Roos vindt het dan ook tijd om de arbeidsmarkt te gaan inrichten volgens de moderne tijd, in plaats van vast te houden aan hoe het was door iedereen in dat oude keurslijf te duwen.

Basale zekerheid

Wat Roos Wouters betreft richten we de arbeidsmarkt zo sociaal mogelijk in, maar zo dat de mensen die sociale zekerheid wensen niet vast komen te zitten in een gouden kooi. “Uit allerlei onderzoeken blijkt dat mensen basale zekerheid nodig hebben om creatief, innoverend en gelukkig te kunnen zijn. Een basaal vangnet is nodig omdat mensen die het zich niet kunt permitteren om te ‘vallen’, verstarren. En dat hebben we nu juist niet nodig met alle snelle veranderingen. Mensen moeten risico’s durven nemen om te kunnen concurreren met de hele wereld. Tegenwoordig zijn er zoveel hybride werkenden die jobhoppen, of een baan in loondienst combineren met een eigen bedrijf of vrijwilligerswerk, dat het onlogisch is om het sociale vangnet te ontkoppelen van de contractvorm. Het zou veel logischer zijn om deze te koppelen aan het individu. Voor een deel van de modern werkenden is dit al mogelijk met het Uniforce-concept en daarom verdient dat soort initiatieven alle lof en steun van de beleidsmakers en zouden er meer modern werkenden die ruimte moeten krijgen.”

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van hoe de nieuwe arbeidsmarkt er dan wel uit zou moeten zien heeft Roos Wouters de Werkvereniging opgericht. Met de Werkvereniging wil ze alle werkenden die zich niet meer herkennen in de traditionele rollen van werknemer, werkgever en freelancer, een stem geven. “Niet dat we nu meteen naar Den Haag willen gaan, laten we vaart maken door eerst te kijken wat we zelf kunnen doen. Zo zijn we begonnen met een lobby bij banken, verzekeringsmaatschappijen, hypotheekverstrekkers etc. zodat ze ook door de ogen van de modern werkende leren kijken en niet alleen denken vanuit vaste contracten. Daarom werken we graag samen met allerlei partijen, initiatieven en organisaties die uit eenzelfde frustratie als die van de Werkvereniging ontstaan zijn en dachten: Dit kan en moet anders, let’s do it! Precies zoals bij Uniforce.”

Goede ideeën

“Zo kijk ik ook tegen Uniforce Professionals aan. In plaats van te protesteren tegen de situatie, hebben de oprichters een concept bedacht binnen de bestaande wetgeving die het probleem waar ze tegenaan liepen oplost: Kunnen werken voor wie je wilt, zo lang als je wilt, zonder je zelfstandigheid te verliezen en toch voorzien van sociale zekerheid. Een hartstikke goed idee.” Het is de ambitie van de Werkvereniging om dit soort geweldige mensen en initiatieven met elkaar te verbinden zodat we elkaar kunnen versterken. “Want al krijgen we niet altijd de meest positieve aandacht, de groep Modern Werkenden zal blijven groeien”’, aldus Roos. “Wanneer we ons verenigen, dan zijn we al snel in de meerderheid en kunnen we er veel eenvoudiger voor zorgen dat we allemaal kunnen werken voor wie we willen, zo lang we willen, voorzien van sociale zekerheid zodat we ons kunnen blijven ontwikkelen zonder onze autonomie te verliezen! Werk jij met ons mee?” Kijk op www.werkvereniging.nl.

Wij zijn Uniforce Professionals

Werken voor wie je wilt, zolang je maar wilt. Met sociale zekerheid. Het kan, met de ondernemersvorm van Uniforce, de DUBV.

Uniforce biedt al sinds 2000 een ondernemersvorm aan waarbij je een sociaal verzekerd werknemer bent binnen je eigen B.V. (DUBV). Je kunt werken voor wie je maar wilt en zolang je maar wilt. Als Uniforce professional ben je niet afhankelijk van de Wet DBA of een door de Belastingdienst goedgekeurde zzp-modelovereenkomst. Je kunt alle opdrachtovereenkomsten aangaan. Want jouw opdrachtgever heeft met het inhuren van Uniforce professionals 100% garantie dat hij geen werkgever is en geen loonheffing en sociale verzekeringspremies hoeft te betalen. Daardoor heb je alle vrijheid over de invulling en de duur van de opdracht. Bovendien heb je, als werknemer binnen je DUBV, inkomenszekerheid dankzij het sociale stelsel. Meer weten? Bekijk hier de voordelen van de DUBV.

Contact formulier

We willen heel graag kennis met je maken, je situatie bespreken, je goed en eerlijk adviseren en uiteraard toelichten hoe je onderdeel van Uniforce kunt worden.