Wet DBA: Geen 100% vrijwaring

Door invoering van de Wet DBA en de modelovereenkomsten zijn zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers verantwoordelijk voor de relatie die zij met elkaar aangaan. Een goedgekeurde model- of voorbeeldovereenkomst is niet verplicht voor zp’ers. Omdat de opdrachtgever zeker wil zijn dat er geen sociale verzekeringspremies en loonbelasting afgedragen hoeven te worden, wordt toch vaak met zo’n overeenkomst gewerkt. Goedgekeurde model- of voorbeeldovereenkomsten zijn echter alleen vrijwarend als de omschreven arbeidsrelatie overeenkomt met de feitelijke arbeidsrelatie. Dit laatste is bepalend, er is dus feen 100% vrijwaring. Noch voor de intermediair, noch voor de opdrachtgever, noch voor de ZP’er. 

Het hele idee achter de afschaffing van de VAR was juist om de opdrachtgever (en de intermediair) weer (mede)verantwoordelijk te maken voor de arbeidsrelatie. Volgens de Belastingdienst was het voor hen ten tijde van de VAR onmogelijk om de schijnzelfstandigheid te bestrijden omdat ze niet effectief de feitelijke werksituatie konden controleren. De opdrachtgevers waren immers toch voor 100% en ongeclausuleerd gevrijwaard. Nu het parlement vrijwel kamerbreed pleit voor een effectieve bestrijding van de schijnzelfstandigheid moest die VAR dus worden afgeschaft.
De consequentie daarvan is wel dat we weer terugvallen op de aloude Arbeidswet van 1907 waarin de arbeidsovereenkomst wordt geregeld. Je weet wel; die van persoonlijke arbeid, loon en gezag. Die begrippen worden als ouderwets en moeilijk hanteerbaar gezien en de ondersteuning die de opdrachtgevers en intermediairs van de Belastingdienst kregen met de voorbeeld- en modelovereenkomsten werd als onvoldoende gezien.

Rutte III lijkt goed te hebben geluisterd naar de zowel de klachten als de verschillende adviezen. De aangekondigde maatregelen hebben veel weg van de adviezen van de commissie Boot. Voor meer informatie: Lees hier meer: Rutte III.

De voorstellen van Rutte III zijn inmiddels de vijfde poging van de overheid om schijnzelfstndigheid te bestrijden. Het is daarom interessant om te kunnen constateren dat het Uniforce-Concept onder al die regels al 18 jaar probleemloos is blijven functioneren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inmiddels beginnen ook de consequenties van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) door te klinken. Deze Wet maakt het gemakkelijker voor belanghebbenden om een dienstverband te claimen als de werksituatie daartoe aanleiding geeft. Dat kan een zp’er zijn die plotseling zonder werk en inkomen komt te zitten of arbeidsongeschikt wordt, maar dat kan ook een pensioenfonds, een vakbond of een verzekeringsmaatschappij zijn.
Al met al zullen er steeds risico’s blijven voor opdrachtgevers en de kans dat een zp’er regelmatig tegen opdrachten zal aanlopen die hij niet als zp’er zal kunnen of mogen doen, wordt groter. De Uniforce Professional heeft dat probleem niet. Hij/zij zal alle opdrachten altijd kunnen aanpakken omdat de DUBV zijn werkgever is die aan alle verplichtingen voldoet.

Tip: Ontvang maximaal eenmaal per maand het belangrijkste nieuws over de flexmarkt en Uniforce. Abonneer je op onze nieuwsbrief of volg ons via LinkedIn.

Contact formulier

Afspraak maken?

We willen heel graag kennis met je maken, je situatie bespreken, je goed en eerlijk adviseren en uiteraard toelichten hoe je onderdeel van Uniforce kunt worden.

0341-416500

info@nulluniforce.nl

Skype