Wanneer ben je fiscaal ondernemer?

Ongeacht de feitelijke werksituatie, dienen zp’ers er ook rekening mee te houden dat de Belastingdienst bij hen controles kan uitvoeren. Dit is voor 100% de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de zp’er en niet van de opdrachtgever. Het gaat er dan om of je als zp’er de fiscale regels wel juist hebt toegepast en het gaat dan niet om de arbeidsrelatie. Als je met een BV werkt, wordt er bijvoorbeeld gekeken of je wel de juist aangiftes hebt gedaan (BTW en loonheffingen), of de gebruikelijk loonregeling juist is toegepast en of er voldoende winst- en dividendbelasting is betaald. De vraag of je wel of geen ondernemer bent komt niet aan de orde. Indien je als IB ondernemer met een eenmanszaak werkt en je geniet van de bijzondere ondernemersfaciliteiten als ondernemersaftrek en MKB-winstvrijstelling, dan wordt er wel gekeken of je wel aan de ondernemerscriteria voldoet. Daarbij speelt bijvoorbeeld het aantal opdrachtgevers en of je wel met eigen gereedschappen en materialen werkt. Als je volgens de Belastingdienst niet kwalificeert als ondernemer en ten onrechte minder inkomstenbelasting hebt betaald, dan wordt dat teruggevorderd. De vraag of je als zp’er wel of geen ondernemer bent is zowel belangrijk voor je intermediair, voor de Belastingdienst als voor jezelf. De opdrachtgever is weliswaar, sinds de afschaffing van de VAR, medeverantwoordelijk voor de werksituatie maar niet voor de fiscale handel en wandel van de zp’er:

Intermediair

Indien de Belastingdienst een controle komt uitvoeren bij de intermediair, dan kunnen ze daar niet naar de feitelijke werksituatie kijken. Ze kunnen dan wel een zogenaamd fictief dienstverband constateren als de intermediair volgens het zogenaamde tussenkomst model werkt. De zp’er wordt dan door de intermediair tewerkgesteld bij een derde en de intermediair brengt daarvoor een bedrag in rekening inclusief de beloning van de zp’er en een opslag voor de intermediair. De Belastingdienst beschouwt dit als een ‘uitzendovereenkomst’ en daarmee is de zp’er uitzendkracht/gedetacheerden en dus werknemer en geen zelfstandige. De intermediair wordt dan beschouwd als werkgever en moet daarom loonheffingen inhouden en afdragen en aan alle andere werkgeversverplichtingen voldoen. Om hieronder uit te komen kan de intermediair een zogenaamde ‘Modelovereenkomst Tussenkomst’ sluiten met de zp’er en daarnaast een dossier per zp’er aanleggen met bewijsvoering van diens ondernemerschap. Dit bewijs kan bijvoorbeeld verkregen door de ondernemerstoets op de website van de Belastingdienst naar waarheid in te vullen. Bovendien vragen intermediairs steeds vaker aan zp’ers om te werken met een zogenaamde g-rekening ter dekking van het risico op de ketenaansprakelijkheid.

Voor de opdrachtgever is het vooral belangrijk om te weten of er wel of geen sprake is van een arbeidsovereenkomst. Het moeilijkst te beoordelen criterium betreft het onderdeel ‘gezag’. Samengevat gaat het bij de beoordeling of er wel of geen werkgeversgezag aanwezig is om de bevoegdheid van de opdrachtgever, om een aanwijzing te kunnen geven aan de professional. Lees meer over ‘gezag’.

De Belastingdienst

De Belastingdienst wil weten of de zp’er recht heeft op ondernemersfaciliteiten in de inkomstenbelasting (eenmanszaak) of vennootschapsbelasting (B.V.). Dit betreft immers geen vrije keuze maar hangt af de feitelijke situatie van de zp’er. Het gaat er daarbij om of de zp’er voldoet aan de ondernemerscriteria en of de feitelijke werksituatie kwalificeert als arbeidsovereenkomst.

ZP’er

De zp’er heeft bevestiging van ondernemerschap nodig om zeker te weten of hij/zij gebruik mag maken van de fiscale voordelen voor zelfstandig ondernemers. Wanneer achteraf blijkt dat de zp’er geen ondernemer was, kan dat navorderingen en boetes opleveren.

Nu de VAR is afgeschaft en de opdrachtgevers en intermediairs niet meer voor 100% vooraf gevrijwaard kunnen worden, is er grote onzekerheid ontstaan bij deze partijen. De overheid wil proberen om deze partijen tegemoet te komen met allerlei hulpmiddelen maar tot nu toe heeft dat de onrust niet weggenomen. Onder de Wet DBA moesten de ‘model- en voorbeeldovereenkomsten’ handvatten bieden maar men was daarover onvoldoende tevreden en daarom stelde Rutte III aanvullende maatregelen voor. De model- en voorbeeldovereenkomsten zullen ook onder Rutte III hun belang houden maar er zijn daarbij nog andere methoden voorgesteld op basis van drie nieuwe criteria. Voor meer info, lees hier verder. ‘Rutte III’.

Ook onder de laatste regelgeving, blijf je zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de fiscale voordelen voor zelfstandig ondernemers. Check dus goed of je hier recht op hebt.

Voor de inkomstenbelasting zijn er drie bronnen van inkomen:

  • Winst uit onderneming.
  • Loon uit dienstbetrekking.
  • Resultaat uit overige werkzaamheden

Onder welke bron jouw inkomsten vallen is afhankelijk van een aantal factoren. De wet en de rechtspraak stellen bepaalde criteria waaraan ondernemers moeten voldoen. De Belastingdienst beoordeelt deze criteria. Zij letten bijvoorbeeld op:

  • Hoe zelfstandig is de onderneming?
  • Is er kapitaal beschikbaar?
  • Hoeveel tijd wordt er in de onderneming gestoken?
  • Wie zijn de opdrachtgevers?
  • Hoe maak je reclame?
  • Loopt je ondernemersrisico?
  • Ben je aansprakelijk voor de schulden van de onderneming?

Eén criterium hoeft niet direct doorslaggevend te zijn. Er wordt gekeken naar de onderlinge samenhang. Als er onvoldoende wordt gescoord op één criterium maar op alle andere criteria wordt ruim voldoende gescoord, kan een inspecteur beslissen om toch de kwalificatie ‘Winst uit onderneming’ te geven. Voor meer informatie: www.belastingdienst.nl.

De Uniforce Professional, diens intermediair en diens opdrachtgever hebben niets te duchten van fiscale controles met betrekking tot het fiscaal ondernemerschap. De VUR geeft aan dat alles binnen de wet- en regelgeving verloopt.

Tip: Ontvang maximaal eenmaal per maand het belangrijkste nieuws over de flexmarkt en Uniforce. Abonneer je op onze nieuwsbrief of volg ons via LinkedIn.

Wil je zelf controleren in welke mate je zelfstandig bent en ontdekken welke werk- of ondernemersvorm het beste bij je past? Test het op de ZelfstandigenWijzer.nl.

Contact formulier

Afspraak maken?

We willen heel graag kennis met je maken, je situatie bespreken, je goed en eerlijk adviseren en uiteraard toelichten hoe je onderdeel van Uniforce kunt worden.

0341-416500

info@nulluniforce.nl

Skype