Schijnzelfstandigheid

Schijnzelfstandigheid ontstaat wanneer een zp’er zich verhuurt aan een bedrijf en daarbij in een werksituatie komt waarbij er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Deze zp’er is dan schijnzelfstandig omdat hij volgens de wet eigenlijk in loondienst is bij de opdrachtgever. Die opdrachtgever is dan feitelijk de werkgever.

Een zp’er is schijnzelfstandig wanneer er in zijn feitelijke werksituatie (hoe hij feitelijk werkt, los van wat er in contracten staat) sprake is van werkgeversgezag, persoonlijke arbeid en loon. Zijn alle drie de elementen aanwezig dan is er feitelijk sprake van een arbeidsovereenkomst.

Lees hier meer over het ontstaan van een arbeidsovereenkomst.

Als de feitelijke werksituatie kwalificeert als een arbeidsovereenkomst dan moet er ook altijd sprake zijn van een werkgever die aan alle werkgeversverplichtingen voldoet. Dat kan de opdrachtgever zijn, maar als de zp’er via een intermediair tewerk is gesteld is die intermediair werkgever. Er is dan in feite sprake van een uitzend- of detacheringsovereenkomst. De intermediair had dan loonheffingen moeten inhouden en afdragen en de andere werkgeversverplichtingen moeten invullen.

De overheid wil niet dat werkgevers zomaar onder hun fiscale en arbeidsrechtelijke plichten uitkomen en ook de rechtsongelijkheid op de werkvloer tegen gaan. Bovendien distantieert ook de schijnzelfstandige zp’er zich van het sociaal stelsel en daarmee van de maatschappelijke solidariteit. Dit kan op termijn leiden tot hoge maatschappelijke kosten, daarom heeft de overheid al op verschillende manieren geprobeerd om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Eind jaren 90 van de vorige eeuw kwamen ze met het ‘Aanwijzingsbesluit Zelfstandigen’ (de aanleiding voor de initiatiefnemers van Uniforce om hun nieuwe werkvorm te ontwikkelen). Toen die maatregel niet goed werkte, kwam men begin 21ste eeuw met de VAR en dat leidde tot een grote groei van het aantal zp’ers. De VAR werkte als een ongeclausuleerde vrijwaring voor opdrachtgevers en intermediairs van zp’ers en bovendien werden de eenmanszaken ook nog een middels de fiscale faciliteiten flink gesubsidieerd. Het was dan ook wachten op maatregelen en het vorige kabinet werd door vrijwel het hele parlement aangespoord om er iets aan te doen. Aanvankelijk werd er gesproken over de web module BGL maar die bleek niet op het enthousiasme van de markt te kunnen rekenen. Vervolgens werd de Wet DBA aangenomen en daarmee de VAR afgeschaft. De handhaving is vooralsnog uitgesteld tot ten minste 1 juli 2018 omdat er door de verschillende belanghebbende nogal werd geklaagd over de praktische toepasbaarheid in deze moderne tijd. De modelovereenkomsten geven geen 100% vrijwaring van risico’s aan opdrachtgevers en intermediairs en er blijft dus onzekerheid. Dan vinden de partijen begrippen als ‘gezag’(leiding en toezicht) en ‘persoonlijke arbeid’(vrije vervangbaarheid) te moeilijk en vatbaar voor teveel interpretaties. Het regeerakkoord van Rutte III heeft daarom aanvullende maatregelen aangekondigd. De Wet DBA blijft overigens van kracht omdat deze Wet alleen de VAR wegneemt en die komt niet terug. Ook de voorbeeld- en modelovereenkomsten blijven hun waarde en nut behouden omdat ze feitelijk gewoon werksituaties beschrijven die niet kwalificeren als arbeidsovereenkomst.

Na het ‘Aanwijzingsbesluit Zelfstandigen’ in 1999, De VAR in 2005, De BGL- web module in 2014, de Wet DBA in 2016, worden de aangekondigde maatregelen van Rutte III de vijfde poging van de overheid om schijnzelfstandigheid te bestrijden. Tot nu toe is nog geen van de ingrepen gelukt, maar ondertussen blijft het Uniforce-concept gewoon recht overeind. Als het Uniforce-concept bij jouw situatie past, zijn alle onzekerheden voor jezelf, je intermediair en je opdrachtgever weg te nemen door Uniforce Professional te worden.

Tip: Ontvang maximaal eenmaal per maand het belangrijkste nieuws over de flexmarkt en Uniforce. Abonneer je op onze nieuwsbrief of volg ons via LinkedIn.

Contact formulier

Afspraak maken?

We willen heel graag kennis met je maken, je situatie bespreken, je goed en eerlijk adviseren en uiteraard toelichten hoe je onderdeel van Uniforce kunt worden.

0341-416500

info@nulluniforce.nl

Skype