Home/Kenniscentrum/De zekerheden van de Declarabele Uren B.V.

Achtergronden

De zekerheden van de Declarabele Uren B.V.

Als DUBV'er beschik je over veel zekerheid. In dit artikel lees je er alles over!

Als Uniforce Professional weet je bij de oprichting nog goed hoe het zit met de zekerheden die je worden geboden door te werken vanuit een DUBV. Jijzelf, je opdrachtgever en intermediair lopen geen fiscale en arbeidsrechtelijke risico’s. En je beschikt over de zekerheden van het sociaal stelsel. Je betaalt weliswaar meer belasting dan met een eenmanszaak en de DUBV is niet voor iedere professional geschikt, maar als dit wel zo is, creëer je er een stabiele werk- en inkomenssituatie mee.

Dankzij de inbreng van Uniforce is de DUBV namelijk jouw werkgever en zal deze DUBV aan alle werkgeversverplichtingen voldoen. In de woorden van de Belastingdienst: de DUBV is de inhoudingsplichtige werkgever en de Uniforcer is de verplicht verzekerde werknemer. Je bent daarom als professional verzekerd tegen ziekte, zwangerschap, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.

Subsidiemaatregelen

In deze Coronatijd heeft de overheid echter meer (tijdelijke) subsidiemaatregelen in het leven geroepen om de lock down met zo min mogelijk economische kleerscheuren door te komen. Een regeling onder bepaalde voorwaarden voor zzp’ers op bijstandsniveau (TOZO), een regeling onder voorwaarden voor ondernemers in getroffen sectoren tot €4.000,- eenmalig (TOGS). Maar ook een subsidieregeling voor werkgevers om zoveel mogelijk werknemers hun baan (en inkomen) te laten behouden tijdens de Coronacrisis (NOW). Die laatste kan door werkgevers bij het UWV worden aangevraagd en daarom ook door DUBV’s. Minister Koolmees heeft expliciet gezegd dat werkgevers dit ook kunnen aanvragen voor werknemers die sociaal verzekerde DGA’s zijn.

De NOW-regeling

De eerste NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) is een tijdelijke subsidieregeling voor werkgevers en kon tot 5 juni door DUBV’s worden aangevraagd (liep tot 1 juni 2020). Om in aanmerking te komen moesten werkgevers minimaal 20% omzetverlies kunnen aantonen ten opzichte van 2019. De DUBV kon tot 90% van de loonkosten vergoed krijgen, vermeerderd met 30% ter dekking van de werkgeverslasten. Lonen tot maximaal €9.538,- bruto per maand kwamen voor deze compensatie in aanmerking.                                                    De nieuwe, verlengde NOW-regeling loopt tot 1 september en kan van 6 juli t/m 31 augustus aangevraagd worden bij het UWV. Dit keer moet er minimaal 20% omzetverlies worden aangetoond ten opzichte van maart 2020. Ook in deze verlengde regeling kan tot 90% van de loonkosten (met hetzelfde maximale brutoloon) worden vergoed, deze keer aangevuld met 40% voor werkgeverslasten.

Omdat het dienstverband in de DUBV, bij toepassing van de NOW-regeling, gewoon in stand blijft, kunnen de DUBV’s zelfstandig en zonder bemoeienis van Uniforce de regeling aanvragen. Enkelen hebben ons gezegd dat het geld al heel snel op de rekening van de DUBV stond zodat het loon doorbetaald kon worden. Voor ons was het een bevestiging van de sterke en stabiele inkomenspositie van professionals met een DUBV.

Meer dan 90% van de Uniforcers zitten gelukkig nog gewoon in een opdracht maar als het even niet mee zit bestaat er in feite geen stabielere vorm van ondernemerschap dan de DUBV. Namelijk met een NOW-regeling (voorlopig tot 1 september) en daarna altijd nog alle zekerheden van ons sociaal stelsel zoals een WW-uitkering.

Delen op social media