Over Uniforce Group BV

Wij zijn van mening dat iedere professional, dus ook de zogenaamde schijnzelfstandige, het recht en de mogelijkheid moet hebben om zelfstandig en risicoloos te kunnen ondernemen binnen de wet- en regelgeving. Daarnaast vinden we dat zelfstandigen de mogelijkheid moeten hebben om deel te kunnen nemen aan het sociale stelsel zodat zij ook recht hebben op een uitkering bij bijvoorbeeld werkloosheid of langdurige arbeidsongeschiktheid.

Uniforce Professionals werken met het Uniforce-concept: een combinatie van zelfstandig ondernemerschap en werknemerschap binnen de speciaal daartoe opgerichte BV (DUBV).

De opdrachtgever of intermediair hoeft zich geen zorgen te maken over de arbeidsrelatie, er ontstaat geen arbeidsovereenkomst en hij hoeft geen loonheffingen af te dragen. Hij is volledig gevrijwaard van naheffingen, premies en inkomensafhankelijke bijdragen Zvw.

De zp’er kan werken voor wie en zolang hij maar wil. Met sociale zekerheid.

Advies en ondersteuning

Uniforce Professionals worden met raad en daad bijgestaan door de mensen op ons service center in Harderwijk.

Piet de Bondt
Piet de Bondt
In een maatschappij waar arbeid steeds verder flexibiliseert vind ik het niet meer van deze tijd dat zp’ers beperkt worden in hun vrijheid en zelfstandigheid. Ik zet mij hier dagelijks voor in, al 18 jaar.
Rob van Erk
Rob van Erk
Steeds meer mensen willen zelfstandig werken, maar wel op basis van door henzelf vastgestelde zekerheden. Met Uniforce is dit mogelijk en help ik ondernemers dit in te richten. Tevens voer ik gesprekken met notarissen, accountants en andere ondersteunende diensten.
Stef Witteveen
Stef WitteveenRaad van Advies
Nadat ik jarenlang werkzaam ben geweest als CEO voor een grote speler in de uitzend- en outsourcingssector kwam ik in 2008 in contact met Uniforce. Ik raakte gefascineerd door het ondernemerschap van de oprichters en hoe het concept juridisch waterdicht in elkaar zit. Uniforcers wachten niet op de overheid en steken hun kop niet in het zand maar kiezen voor de vrijheid en zekerheid van de DUBV. Hun opdrachtgevers kunnen flexibiliseren zonder risico’s.
Marco Bruijsten
Marco Bruijsten
Door mijn ervaring in de bemiddeling van professionals, heb ik een goed beeld van de zaken die voor zowel professional als opdrachtgever belangrijk zijn. Ze streven naar zoveel mogelijk flexibiliteit en zekerheid. Het Uniforce concept scoort op beide zaken uitmuntend. Als Consultant vertel ik je hier graag meer over in een persoonlijk adviesgesprek.
Arja van Vliet
Arja van Vliet
Zodra je besloten hebt een DUBV op te richten ontvang je van mij de benodigde informatie en formulieren. Ik houd het proces van de oprichting in de gaten en ben er verantwoordelijk voor dat je dossier bij ons op orde komt. Heb je vragen, stel ze gerust, daar ben ik voor.
Josefien Koot
Josefien Koot
Ik begeleid je onder andere bij de oprichting, zorg dat je dossier op orde is en controleer de jaarstukken, voor een tijdige afgifte van de VUR. Daarbij vind ik duidelijke communicatie belangrijk, zodat je weet welke acties er nog open staan. Je mag de jaarstukken die je van je accountant ontvangt en de Verklaringen Betalingsgedrag van de Belastingdienst mailen naar: backoffice@nulluniforce.nl.
Nicolette van Voorbergen
Nicolette van Voorbergen
Het oprichten van de DUBV doe je niet alleen. Daarom begeleid ik je tijdens en na het oprichtingsproces van de DUBV. Ik bewaak je dossier, zorg dat dit up to date is en controleer de jaarstukken, aan de hand van de eisen die daaraan binnen het Uniforce-concept worden gesteld. Daarvoor heb ik contact met de professionals en accountants. Vragen? Mail ze gerust naar backoffice@nulluniforce.nl.
Tom van der Maas
Tom van der MaasRaad van Advies
Bedrijven zoals Uniforce die vernieuwende ideeën in de markt zetten en maatschappelijke problemen helpen oplossen verdienen alle waardering. Overheid, werkgevers en werknemers zouden er goed aan doen arrangementen te ondersteuning die én flexibiliteit garanderen én de sociale zekerheid goed regelen.

Piet de Bondt | ‘Zelfstandigen moeten zelfstandig
kunnen blijven’

Hoe het allemaal begon? Begin jaren ’90, nog voor het Uniforce-concept bestond, werkten de initiatiefnemers van Uniforce als freelancer. Ze hadden meerjarige opdrachten en werkten full time bij hun opdrachtgevers. Het beviel ze goed. Maar als kenners van de regelgeving, ontdekten ze dat een zelfstandig professional eigenlijk helemaal niet op die manier mocht werken. Ze zouden bij controle van de Belastingdienst als schijnzelfstandigen worden gezien met alle gevolgen van dien voor henzelf en hun gezinnen maar ook voor hun opdrachtgevers. De vijf zelfstandigen besloten hun frustraties hierover om te zetten in positieve energie en begonnen te werken aan een oplossing.