Rutte III

Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers bleven het moeilijk vinden om met de Wet DBA en de modelovereenkomsten om te gaan en hun belangenorganisaties bleven lobbyen bij de overheid voor makkelijker toepasbare en meer eigentijdse criteria voor schijnzelfstandigheid. Nu heeft Rutte III maatregelen aangekondigd die aan die bezwaren tegemoet lijken te komen. Deze regels moeten weliswaar nog het hele wetgevingstraject door, dus het is op voorhand niet te zeggen of de voorstellen zoals ze er nu liggen geheel ongeschonden uit de politieke arena tevoorschijn gaan komen.

De voorstellen van Rutte III houden in dat er drie criteria worden toegevoegd bij de beoordeling van de feitelijke werksituatie die beter aansluiten bij de gangbare praktijk. Daarnaast komen er drie nieuwe methoden naast de model- en voorbeeldovereenkomsten, om vooraf zekerheid te krijgen over de kwalificatie van die werksituatie. De drie nieuwe criteria voor de beoordeling van de werksituatie:

 • De lengte van de opdracht
 • De hoogte van het uurtarief
 • Wel of niet reguliere werkzaamheden bij de opdrachtgever

De drie nieuwe methoden om vooraf zekerheid te krijgen:

 • Opting out: de zzp’er kan afzien van het recht op een dienstverband bij niet-reguliere werkzaamheden
  en een tarief van €75 of hoger per uur. Dit kan ook bij reguliere werkzaamheden en een uurtarief
  van €75 of hoger als de opdracht niet langer dan 12 maanden duurt.
 • Opdrachtgeversverklaring: bij reguliere werkzaamheden en een uurtarief van €18 of hoger, kan de opdrachtgever door
  via een web-module een aantal vragen over de werksituatie te beantwoorden, een zogenaamde
  vrijwarende opdrachtgeversverklaring verwerven.
 • Arbeidsovereenkomst bij fictie: bij reguliere werkzaamheden en een uurtarief onder de €18 (er wordt in de voorstellen gesproken van €15 tot €18), is er altijd sprake van een arbeidsovereenkomst. Bij niet-reguliere werkzaamheden en een uurtarief onder de €18, is er sprake van een arbeidsovereenkomst indien de opdracht langer duurt dan 3 maanden.

Hieronder worden de nieuwe regels schematisch weergegeven:

 

Veel zp’er zullen weleens een langere opdracht doen, regelmatig reguliere werkzaamheden uitvoeren of af en toe te maken hebben met een opdrachtgever die liever geen opdrachtgeversverklaring tekent. Ze zullen dan niet al hun opdrachten als zelfstandigen kunnen of mogen doen. Regelmatig zal hun opdrachtgever of intermediair aan hen vragen om een specifieke opdracht vanuit een payroll situatie te doen of vanuit een detachering. Ze worden dan in feite tijdelijk werknemer met alle consequenties van dien. Elke werkvorm heeft voor- en nadelen maar steeds switchen van werkvorm is altijd onvoordelig. Dan weer in het sociaal stelsel en er dan weer uit en opgebouwde rechten kwijtraken. Dan weer met een accountant werken en dan weer niet. Dan de bedrijfskosten kunnen aftrekken en dan weer niet. Dan een dure AOV of pensioenverzekering afgesloten en er dan van rechtswege weer uit omdat je werknemer wordt. Voor een aantal zp’ers zal het Uniforce-concept uitkomst bieden. Altijd in het sociaal stelsel, altijd verzekerd bij ziekte en zwangerschap en vrij in de keuze van een pensioen. En alle opdrachten kunnen worden aanvaard.

Bronnen: www.belastingdienst.nl / www.ondernemersplein.nl

Tip: Ontvang maximaal eenmaal per maand het belangrijkste nieuws over de flexmarkt en Uniforce. Abonneer je op onze nieuwsbrief of volg ons via LinkedIn.

Contact formulier

Afspraak maken?

We willen heel graag kennis met je maken, je situatie bespreken, je goed en eerlijk adviseren en uiteraard toelichten hoe je onderdeel van Uniforce kunt worden.

0341-416500

info@nulluniforce.nl

Skype