Wij zijn Uniforce Professionals

Wij zijn Uniforce Professionals. Een groep freelancers die werken voor wie we willen zolang we maar willen met de zekerheid van het sociaal stelsel en zonder fiscale risico’s voor onszelf en voor onze opdrachtgevers. Wij worden bijgestaan door medewerkers van de Uniforce Group die zorgen voor onze vrijheid en zekerheid. Daarnaast zijn er tal van voordelige diensten waar we als groep van kunnen profiteren.

"Hoe kunnen we toch zelfstandig blijven binnen de wetgeving?" Dat vroegen een aantal zp'ers zich al af in 1998. Wat waren de drijfveren van deze zp'ers die in oplossingen dachten i.p.v problemen? Bekijk het verhaal van Piet de Bondt, één van de oprichters van Uniforce.

Historie

Begin jaren ’90 werkten de initiatiefnemers van Uniforce als freelancer. Ze hadden meerjarige opdrachten en werkten full time bij hun opdrachtgevers. Het beviel ze goed. Maar als kenners van de regelgeving, ontdekten ze dat een zelfstandig professional eigenlijk helemaal niet op die manier mocht werken. Ze zouden bij controle van de Belastingdienst als schijnzelfstandigen worden gezien met alle gevolgen van dien voor henzelf en hun gezinnen maar ook voor hun opdrachtgevers. De vijf zelfstandigen besloten hun frustraties hierover om te zetten in positieve energie en begonnen te werken aan een oplossing. Dit werd het Uniforce Concept.

Uniforce is inmiddels uitgegroeid van vijf zelfstandig professionals tot een groot netwerk van vele honderden Uniforce Professionals door alle branches heen. Ondernemers die dankzij de Declarabele Uren B.V. en het Certificaat van Loondienst/VUR, iedere opdracht aan kunnen nemen ongeacht de arbeidsrelatie met de opdrachtgever of intermediair. Of professionals die werken via Personal Agent of Personal Pay.

Uniforce Service Center

Uniforce Professionals worden met raad en daad bijgestaan door de mensen op ons service center in Harderwijk.

Piet de Bondt

In een maatschappij waar arbeid steeds specialistischer wordt en daarom ook verder flexibiliseert vind ik het niet van deze tijd dat zp’ers beperkt worden in hun vrijheid en zelfstandigheid. Ik zet mij hier dagelijks voor in, al meer dan 20 jaar.

Rob van Erk

Steeds meer mensen willen zelfstandig werken, maar wel op basis van door henzelf vastgestelde zekerheden. Met Uniforce is dit mogelijk en help ik ondernemers dit in te richten. Tevens voer ik namens de Uniforce Professionals gesprekken met notarissen, accountants en andere ondersteunende diensten.

josien

Josefien Koot

Ik begeleid je onder andere bij de oprichting, zorg dat je dossier op orde is en controleer de jaarstukken, voor een tijdige afgifte van de VUR. Daarbij vind ik duidelijke communicatie belangrijk, zodat je weet welke acties er nog open staan. Je mag de jaarstukken die je van je accountant ontvangt en de Verklaringen Betalingsgedrag van de Belastingdienst mailen naar: backoffice@uniforce.nl.

nicolette

Nicolette van Voorbergen

Het oprichten van de DUBV doe je niet alleen. Daarom begeleid ik je tijdens en na het oprichtingsproces van de DUBV. Ik bewaak je dossier, zorg dat dit up to date is en controleer de jaarstukken, aan de hand van de eisen die daaraan binnen het Uniforce-concept worden gesteld. Daarvoor heb ik contact met de professionals en accountants. Vragen? Mail ze gerust naar backoffice@uniforce.nl.