Home/Kenniscentrum/Alles over de DUBV

Achtergronden

Alles over de DUBV

Onderdeel van het Uniforce-concept is het oprichten van een Declarabele Uren BV (DUBV). In dit artikel vertellen we je daar alles over.

Alles over de DUBV

Als zelfstandig professional kun je ervoor kiezen om te werken vanuit de Declarabele Uren B.V. (DUBV). Dit is een unieke werkvorm die Uniforce samen met jou opricht. Die DUBV is als inhoudingsplichtige werkgever de contractpartij richting de opdrachtgever. Vanuit de DUBV kun je gedetacheerd worden én alle opdrachten accepteren. Je hebt dus vrijheid in opdrachtkeuze en -duur. Bovendien ben je sociaal verzekerd. Met een DUBV heeft de professional een eigen detacheringsbureau die hem of haar, al dan niet via een bemiddelaar, bij een opdrachtgever tewerk kan stellen.

Uniforce heeft begin 2020 een veertigtal DUBV’s laten onderzoeken door de Belastingdienst waar telkens bij beschikking werd vastgelegd dat er een verzekeringsplichtige arbeidsovereenkomst tussen de Uniforce professional en de DUBV werd vastgesteld met de DUBV als inhoudingsplichtige werkgever.
Alle DUBV’s zijn hetzelfde ingericht- en werken op exact dezelfde manier als de door de Belastingdienst getoetste DUBV’s.
Uniforce controleert periodiek elke DUBV of voldaan wordt aan alle afspraken en werkgeversverplichtingen. (juiste loon en afdracht alle sociale verzekeringspremies en belastingen, inrichting Poortwachter, ziekteverzuimverzekering voor doorbetaling loon bij ziekte etc)

Wat houdt de DUBV in?

Als Uniforce Professional krijg je 80 aandelen en het volledig recht op winst. Je wordt directeur van de DUBV en dus verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van dit bedrijf. Uniforce Group krijgt 20 aandelen zonder recht op winst. Uniforce Group heeft zeggenschap over het aanname en ontslagbeleid van de directeur en houdt toezicht op het volgen van de kwaliteitsregels. Door dit gezag ontstaat er een arbeidsovereenkomst voor jou als directeur met de DUBV. Het gezag betreft regels omtrent:

  • het op orde hebben van de administratie.
  • goed huisvaderschap.
  • correct uitvoeren van wettelijke verplichtingen.
  • nakomen van de kwaliteitsstandaarden van het Uniforce-concept.

Als aan deze kwaliteitsregels wordt voldaan, dan voldoet de DUBV ook aan alle werkgeversverplichtingen en dan geven wij de Verklaring Uniforce

Wat houdt de DUBV in?

Als Uniforce Professional krijg je 80 aandelen en het volledig recht op winst. Je wordt directeur van de DUBV en dus verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van dit bedrijf. Uniforce Group krijgt 20 aandelen zonder recht op winst. Uniforce Group heeft zeggenschap over het aanname en ontslagbeleid van de directeur en houdt toezicht op het volgen van de kwaliteitsregels. Door dit gezag ontstaat er een arbeidsovereenkomst voor jou als directeur met de DUBV. Het gezag betreft regels omtrent:

  • het op orde hebben van de administratie.
  • goed huisvaderschap.
  • correct uitvoeren van wettelijke verplichtingen.
  • nakomen van de kwaliteitsstandaarden van het Uniforce-concept.

Als aan deze kwaliteitsregels wordt voldaan, dan voldoet de DUBV ook aan alle werkgeversverplichtingen en dan geven wij de Verklaring Uniforce Registratie (VUR) af. De VUR is dan ook feitelijk het Certificaat van Loondienst.

Door deze werkvorm ben je, als zp’er, naast ondernemer/directeur van de DUBV óók werknemer van de DUBV. Je bent als werknemer verzekerd in het sociale stelsel. De DUBV heeft een ziekteverzuimverzekering waardoor het salaris doorbetaald wordt als je ziek bent. Je hebt daardoor de zekerheid van een sociaal vangnet, mochten de zaken niet goed gaan. (WIA, WW)

Past de DUBV bij jou?

Het oprichten van de DUBV begint met een intake gesprek met een adviseur van Uniforce. Hieruit zal blijken of het Uniforce-concept als werkvorm bij jou past. Dat hoeft niet zo te zijn. Indien dit wel het geval is, dan is het ondertekenen van de intentieverklaring de eerste stap tot oprichting.

De DUBV oprichten
De volgende stap in het oprichtingsproces is het tekenen van de oprichtingsakte van de DUBV. Dit gebeurt bij de notaris. Je opent een rekening en een g-rekening bij de bank en stort het aandelenkapitaal (€80). De DUBV wordt ingeschreven bij de KvK en aangemeld bij de Belastingdienst voor loonheffing en omzetbelasting. Wij begeleiden je bij iedere stap. Het oprichtingsproces heeft een gemiddelde looptijd van 2 weken.

VUR
Na het afsluiten van de ziekteverzuimverzekering (ZVV) ontvang je de VUR. Met deze werkgeversverklaring (certificaat van loondienst) kun je risicoloos gedetacheerd worden bij opdrachtgevers. De VUR neemt voor de opdrachtgever alle financiële risico’s weg. Wanneer je de DUBV goed beheert, ontvang je dit certificaat jaarlijks vanuit Uniforce.

Kosten
De DUBV kan al worden opgericht vanaf € 500,- (éénmalige oprichtingskosten, hoogte afhankelijk van de keuze van de notaris). Daarnaast stort je een aandelenkapitaal van € 80,–. Uniforce Group stort € 20,– aandelenkapitaal. De vaste maandelijkse conceptkosten bedragen € 170,- (inclusief lidmaatschap SFZ, uitvoering verbeterd Wet Poortwachter en de inlenersaansprakelijkheidsverzekering).

Administratie
Op basis van de laatste wet- en regelgeving zullen voor de DUBV een aantal administratieve handelingen verricht moeten worden, zoals het doen van aangifte bij de Belastingdienst, het opstellen van een accountantsverklaring over een heel jaar en het opmaken van een jaarrekening. Daarnaast wordt er van een DUBV een G-rekening gevraagd. Uiteraard kunnen wij je helpen bij de aanvraag daarvan.

Als je al werkt met een accountant en een administratiekantoor, raden wij je aan om deze vertrouwensband aan te houden. Ook kan gebruik gemaakt worden van de diensten van Uniforce Personal Books. Dit is ons eigen administratiekantoor dat tegen een voordelige all-in tarief de noodzakelijke administratieve diensten kan aanbieden.

Delen op social media