De freelancers en uitzenders rukken op

Steeds meer mensen zoeken de vrijheid van het freelancen. Afwisselende opdrachten, zelf bepalen voor wie je wilt werken, vanuit eigen kracht en verantwoordelijkheid. Extra voordelen: zij konden gebruik maken van ondernemersfaciliteiten én de opdrachtgever hoefde geen werknemersverzekeringen te betalen, win-win.

Ook komen er steeds meer uitzendbureaus en gespecialiseerde detacheringsbureaus die al gedurende enkele decennia gebruik maken van de groeiende behoefte aan flexibiliseren en specialisatie op de arbeidsmarkt.

In dit kenniscentrum vind je het laatste nieuws en achtergronden over onze oplossingen en diensten. Als er wetswijzigingen zijn, vind je hier wat dit betekent voor zelfstandigen in het algemeen en Uniforce Professionals in het bijzonder.

Risico’s voor het eigen gezin van de freelancer uitsluiten

Een bevriende groep van vijf freelancers, waaronder Piet de Bondt en Rob van Erk voelden onzekerheid opkomen. Het is de wetgeving die bepaalt of de opdrachtgever wel of geen premies werknemersverzekeringen in moet houden en af moet dragen en de fiscale regels bepalen of je wel op geen recht hebt op ondernemersfaciliteiten. Als het GAK (voorloper UWV), een van hen zou controleren zouden zij risico’s lopen op naheffingen en boetes.

Ook komen er steeds meer uitzendbureaus en gespecialiseerde detacheringsbureaus die al gedurende enkele decennia gebruik maken van de groeiende behoefte aan flexibiliseren en specialisatie op de arbeidsmarkt.

In dit kenniscentrum vind je het laatste nieuws en achtergronden over onze oplossingen en diensten. Als er wetswijzigingen zijn, vind je hier wat dit betekent voor zelfstandigen in het algemeen en Uniforce Professionals in het bijzonder.

Tijdlijn-afbeeldingen1998

Het Uniforce-concept krijgt vorm

Er moest een mogelijkheid zijn om binnen de regels elk risico voor freelancer en opdrachtgever uit te sluiten. Samen met enkele fiscaal en notarieel juristen gingen Piet en Rob aan de slag. Er was in deze periode nog geen gezamenlijke onderneming. Het ging uitsluitend om de veiligheid en zekerheid van henzelf, hun gezinnen en de opdrachtgevers. Andere belangen waren er nog niet. Belangrijk was dat alles helemaal moest kloppen. Het moest eerlijk en transparant zijn! Er mocht geen speld tussen te krijgen zijn. En in plaats van te wachten tot er betere wetgeving zou komen, zijn ze zelf gaan werken aan een oplossing.

2000

Uniforce Group B.V. gaat van start

Het Uniforce-concept is vormgegeven en voorgelegd aan de Belastingdienst en het UWV. En goedgekeurd! Via via kwamen er steeds meer freelancers die ook interesse hadden in de Declarabele Uren B.V. (DUBV) zodat zij via het Uniforce-concept konden ondernemen. Rob en Piet beseften dat ze veel meer zelfstandigen ‘vrijheid en zekerheid’ konden bieden met het Uniforce-concept en besloten Uniforce Group B.V. op te richten.

Opkomst schijnzelfstandigheid / De eerste VAR

Ook de overheid heeft door dat het aantal freelancers toeneemt. De markt vraagt om een verklaring die vooraf zekerheid zou geven omtrent de zelfstandigheid van de freelancers. Dit bleek geen eenvoudige opdracht. Uiteindelijk kwam er een oplossing voor de loonbelasting, het fiscale deel, in de vorm van de eerste VAR. Voor de werknemersverzekeringen bleek het onmogelijk om een duurzame oplossing te vinden. Een zelfstandigenverklaring zou in twijfelsituaties een beetje zekerheid moeten geven.

Ook komen er steeds meer uitzendbureaus en gespecialiseerde detacheringsbureaus die al gedurende enkele decennia gebruik maken van de groeiende behoefte aan flexibiliseren en specialisatie op de arbeidsmarkt.

In dit kenniscentrum vind je het laatste nieuws en achtergronden over onze oplossingen en diensten. Als er wetswijzigingen zijn, vind je hier wat dit betekent voor zelfstandigen in het algemeen en Uniforce Professionals in het bijzonder.

Tijdlijn-afbeeldingen2001

De tweede VAR

Omdat de VAR alleen gold voor de fiscale wetgeving, werden opdrachtgevers nog steeds geconfronteerd met naheffingen en boetes omdat de VAR niet geldig was voor de sociale verzekeringswetgeving. Daarom kwam er een verbeterde VAR die ook geldig was voor de sociale wetgeving, tenzij er achteraf sprake was van een arbeidsovereenkomst. Dan bood de VAR geen zekerheid voor de opdrachtgever.

Ook komen er steeds meer uitzendbureaus en gespecialiseerde detacheringsbureaus die al gedurende enkele decennia gebruik maken van de groeiende behoefte aan flexibiliseren en specialisatie op de arbeidsmarkt.

In dit kenniscentrum vind je het laatste nieuws en achtergronden over onze oplossingen en diensten. Als er wetswijzigingen zijn, vind je hier wat dit betekent voor zelfstandigen in het algemeen en Uniforce Professionals in het bijzonder.

De tweede VAR bood niet voldoende zekerheid

De 2e VAR gaf onvoldoende zekerheid. Feitelijk waren vele zelfstandigen in loondienst bij hun opdrachtgevers, precies waar de oprichters van Uniforce al bang voor waren. Daarom werd er besloten om de rechtskracht van de VAR te vergroten, zodat deze ook voor de afdracht van sociale verzekeringspremies ging gelden zelfs als er achteraf toch sprake was van dienstbetrekking. Er kwamen vier VAR-verklaringen waarbij de VAR-wuo en de VAR-dga uitgebreide rechtsgevolgen hadden voor de opdrachtgever. De opdrachtgever hoefde in die situatie geen loonheffingen af te dragen ook als er sprake was van een arbeidsovereenkomst. Voor de ZZP’er gold dat er wel gewerkt moest worden volgens de voorgelegde situatie (VAR-aanvraagformulier). Alleen dan is de verklaring geldig. Wijkt men hiervan af dan bood de VAR voor hen geen zekerheid.

Tijdlijn-afbeeldingen2006

Uniforce opnieuw door de molen

Belastingdienst neemt taken van UWV over met betrekking tot de incassering van de sociale premies. Weer werd er kritisch naar het Uniforce-concept gekeken. Had Uniforce eerst nog goedkeuring van het UWV dat landelijke dekking bood, nu waren er 13 autonome Belastingregio’s, elk met zijn eigen ideeën en zeggenschap die goedkeuring moesten geven. Dit bleek niet eenvoudig. Er ontstond met name bij de Belastingdienst behoefte om één lijn te trekken en tot een nationale handelingswijze te komen.

Ook komen er steeds meer uitzendbureaus en gespecialiseerde detacheringsbureaus die al gedurende enkele decennia gebruik maken van de groeiende behoefte aan flexibiliseren en specialisatie op de arbeidsmarkt.

In dit kenniscentrum vind je het laatste nieuws en achtergronden over onze oplossingen en diensten. Als er wetswijzigingen zijn, vind je hier wat dit betekent voor zelfstandigen in het algemeen en Uniforce Professionals in het bijzonder.

Duidelijkheid over Uniforce voor iedereen

Om hiertoe te komen werd op landelijk niveau door de kennisgroepen van Belastingdienst en UWV het Uniforce-concept grondig onderzocht. Toen bleek dat alles volledig in overeenstemming was met de wetgeving, werd besloten tot het tekenen van een Vaststellingsovereenkomst(VSO) tussen het UWV, de Belastingdienst en Uniforce Group. Door de onderkenning dat het Uniforce-concept in alle opzichten klopte, kon er een landelijke handelingsrichtlijn tot stand komen voor de mensen van de Belastingdienst en het UWV. Daarnaast kwam Uniforce Group onder Horizontaal Toezicht van de Belastingdienst te staan en bovendien krijgen ze een vast landelijk aanspreekpunt. Uniforce Group kon zich nu volledig gaan richten op het adviseren en helpen van zelfstandigen.

Ook komen er steeds meer uitzendbureaus en gespecialiseerde detacheringsbureaus die al gedurende enkele decennia gebruik maken van de groeiende behoefte aan flexibiliseren en specialisatie op de arbeidsmarkt.

In dit kenniscentrum vind je het laatste nieuws en achtergronden over onze oplossingen en diensten. Als er wetswijzigingen zijn, vind je hier wat dit betekent voor zelfstandigen in het algemeen en Uniforce Professionals in het bijzonder.

Tijdlijn-afbeeldingen2009

De voordelen van sociale zekerheid

De economische en financiële crisis heeft ook merkbaar invloed op zp’ers. Het vinden van een opdracht was niet meer vanzelfsprekend. Enkele Uniforce Professionals die na enkele maanden geen opdracht konden vinden moesten gebruik maken van het sociale vangnet en vroegen succesvol een WW uitkering aan. Er kwam meer en meer vanuit de politiek en de samenleving een geluid op over de wenselijkheid om freelancers te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Daar hadden de Uniforce Professionals al een oplossing voor omdat ze verzekerd waren tegen ziekte zwangerschap, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.

In dit kenniscentrum vind je het laatste nieuws en achtergronden over onze oplossingen en diensten. Als er wetswijzigingen zijn, vind je hier wat dit betekent voor zelfstandigen in het algemeen en Uniforce Professionals in het bijzonder.

De VAR automatisch verstuurd

I.v.m. werkverlichting en kostenbesparing bij de Belastingdienst wordt besloten dat na drie kalenderjaren de VAR voortaan automatisch toegestuurd wordt als de zzp’er geen veranderingen in zijn situatie heeft doorgegeven. De belastingdienst gaat er dan van uit dat de opgegeven arbeidssituatie ongewijzigd is gebleven. Een VAR is voor een zzp’er alleen geldig als de opgegeven situatie klopt met de werkelijke arbeidssituatie. Klopt deze en wijzigt er niets dan is dat geen probleem. Wijzigt er wel iets dan kan het zijn dat de VAR niet meer geldig is. De arbeidsrelatie kan dus wijzigen. De zzp’er is verplicht dat aan te geven doet hij dat niet dan is de VAR voor hem ongeldig. Vanaf dat moment werken veel zzp’ers met een voor henzelf ongeldige VAR.

Ook komen er steeds meer uitzendbureaus en gespecialiseerde detacheringsbureaus die al gedurende enkele decennia gebruik maken van de groeiende behoefte aan flexibiliseren en specialisatie op de arbeidsmarkt.

In dit kenniscentrum vind je het laatste nieuws en achtergronden over onze oplossingen en diensten. Als er wetswijzigingen zijn, vind je hier wat dit betekent voor zelfstandigen in het algemeen en Uniforce Professionals in het bijzonder.

Nog meer bewijsvoering

Om aan te kunnen tonen dat Uniforce Group zich houdt aan alle afspraken die zijn gemaakt met de Belastingdienst en het UWV heeft Uniforce een boekencontrole aangevraagd bij de Belastingdienst. Resultaat: alle protocollen en afspraken worden nageleefd. Ook Uniforce Professionals krijgen soms, net als andere zelfstandigen een boekencontrole. Dit levert nooit problemen op, immers met Uniforce is de arbeidsrelatie altijd duidelijk. Er is nooit verwarring over wie er verantwoordelijk is voor de werknemersverzekeringen en andere werkgeversverplichtingen.

Ook komen er steeds meer uitzendbureaus en gespecialiseerde detacheringsbureaus die al gedurende enkele decennia gebruik maken van de groeiende behoefte aan flexibiliseren en specialisatie op de arbeidsmarkt.

In dit kenniscentrum vind je het laatste nieuws en achtergronden over onze oplossingen en diensten. Als er wetswijzigingen zijn, vind je hier wat dit betekent voor zelfstandigen in het algemeen en Uniforce Professionals in het bijzonder.

Tijdlijn-afbeeldingen2008

Één derde deel van de VAR-WUO’s worden foutief gebruikt

De Belastingdienst geeft een presentatie aan belangengroepen voor zzp’ers en vertegenwoordigers van Ministeries. Deze presentatie betrof een onderzoek over 2010 waar werd onderzocht of- en in welke mate er misbruik gemaakt werd van de VAR. Uit dat onderzoek blijkt dat over 2010 1/3e deel van de afgegeven VAR’s foutief gebruikt wordt en men vermoedt zelfs de helft. De Staat loopt naar schatting alleen al 800 miljoen per jaar aan belasting inkomsten mis door deze ‘schijnzelfstandigen’. De Belastingdienst heeft te weinig capaciteit om grootschalig op misbruik te controleren.

In dit kenniscentrum vind je het laatste nieuws en achtergronden over onze oplossingen en diensten. Als er wetswijzigingen zijn, vind je hier wat dit betekent voor zelfstandigen in het algemeen en Uniforce Professionals in het bijzonder.

Één derde deel van de VAR-WUO’s worden foutief gebruikt

De Belastingdienst geeft een presentatie aan belangengroepen voor zzp’ers en vertegenwoordigers van Ministeries. Deze presentatie betrof een onderzoek over 2010 waar werd onderzocht of- en in welke mate er misbruik gemaakt werd van de VAR. Uit dat onderzoek blijkt dat over 2010 1/3e deel van de afgegeven VAR’s foutief gebruikt wordt en men vermoedt zelfs de helft. De Staat loopt naar schatting alleen al 800 miljoen per jaar aan belasting inkomsten mis door deze ‘schijnzelfstandigen’. De Belastingdienst heeft te weinig capaciteit om grootschalig op misbruik te controleren.

In dit kenniscentrum vind je het laatste nieuws en achtergronden over onze oplossingen en diensten. Als er wetswijzigingen zijn, vind je hier wat dit betekent voor zelfstandigen in het algemeen en Uniforce Professionals in het bijzonder.

De VAR verdwijnt definitief

Een nieuw wetsvoorstel: de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsverhoudingen) wordt ingediend. Deze wet is tot stand gekomen na uitgebreid overleg met de belangenorganisaties en heeft daarna brede steun gekregen. Deze Wet is in juli 2015 aangenomen door de Tweede Kamer en zal per 1 januari 2016 in werking treden. Hierbij vervalt de VAR en wordt er gewerkt met door de Belastingdienst tevoren goedgekeurde modelovereenkomsten. Als er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst dan wordt de door de opdrachtgever aan de Belastingdienst voorgelegde modelovereenkomst goedgekeurd en kan de opdrachtgever met zelfstandigen werken zonder Loonbelasting (LB) en Sociale verzekeringspremies (SV) af te dragen. Wijkt de werksituatie af van de overeenkomst en blijkt er toch sprake te zijn van gezag, arbeid en loon (de basis van de arbeidsovereenkomst) dan is de opdrachtgever alsnog verantwoordelijk voor de consequenties. Voorheen was hij gevrijwaard met een VAR-wuo of -dga en lag het risico aan de kant van de zelfstandige. Deze zekerheid vervalt per 1 januari 2016. Dan is er enkel nog een vrijwaring zolang er wordt gewerkt met zelfstandigen volgens de goedgekeurde modelovereenkomst en niet van de overeenkomst wordt afgeweken. Door een aantal invoeringsproblemen, wordt de Wet DBA uiteindelijk per 1 mei 2016 ingevoerd en komt de VAR met diezelfde datum te vervallen.

Ook komen er steeds meer uitzendbureaus en gespecialiseerde detacheringsbureaus die al gedurende enkele decennia gebruik maken van de groeiende behoefte aan flexibiliseren en specialisatie op de arbeidsmarkt.

In dit kenniscentrum vind je het laatste nieuws en achtergronden over onze oplossingen en diensten. Als er wetswijzigingen zijn, vind je hier wat dit betekent voor zelfstandigen in het algemeen en Uniforce Professionals in het bijzonder.

Het Uniforce-concept is gegarandeerd toekomstbestendig!

Ondanks alle commotie en veranderingen rondom de positie van de zzp’er en zijn opdrachtgever is en blijft het Uniforce-concept de in beton gegoten zekerheid voor de professional en zijn opdrachtgever.
Omdat voor de Uniforce professional zelf alle loonheffingen inclusief sociale verzekeringspremies afdraagt is het Uniforce-concept 100% toekomst-proof! Hierdoor zijn Uniforce Professionals een perfecte stabiele aanvulling op de flexibele schil van organisaties.

In dit kenniscentrum vind je het laatste nieuws en achtergronden over onze oplossingen en diensten. Als er wetswijzigingen zijn, vind je hier wat dit betekent voor zelfstandigen in het algemeen en Uniforce Professionals in het bijzonder.

01-PersonalBooks-logo

Oprichting Uniforce Personal Books

Vanaf 1 januari 2018 is Uniforce Personal Books begonnen. Omdat de back office van Uniforce regelmatig bijsprong als een DUBV hulp nodig had bij de administratie, was het een relatief kleine stap om administratie diensten aan te gaan bieden. Voordelige, complete en eenvoudige boekhoudkundige diensten voor de zelfstandig professional.

Oprichting Uniforce Personal Agent

Op 1 januari 2019 is Uniforce gestart met Uniforce Personal Agent. Een detacheerder die puur werkt in opdracht van de professional mét transparante calculaties en loonstrook. De professional gaat een loondienstverband aan met Uniforce Personal Agent B.V. en wordt naar de opdrachtgever gedetacheerd tegen een voordelig tarief en met behoud van eigen regie.

01-PersonalAgent-logo

De webmodule

De overheid worstelt nog steeds met de Wet DBA die vervangen moet worden en houdt vast aan de webmodule. Uit pilots met die webmodule blijkt dat het systeem van modelovereenkomsten ook niet werkt aangezien er in 48% van de voorgelegde situaties blijkt dat er sprake is van een werknemer situatie en dat nog eens van 27% niet kan worden uitgesloten dat sprake is van een werknemer situatie.

Ook komen er steeds meer uitzendbureaus en gespecialiseerde detacheringsbureaus die al gedurende enkele decennia gebruik maken van de groeiende behoefte aan flexibiliseren en specialisatie op de arbeidsmarkt.

In dit kenniscentrum vind je het laatste nieuws en achtergronden over onze oplossingen en diensten. Als er wetswijzigingen zijn, vind je hier wat dit betekent voor zelfstandigen in het algemeen en Uniforce Professionals in het bijzonder.

Start Uniforce Expat Services

Begin 2020 is Uniforce Expat Services gestart. Een werkgever voor kennismigranten uit het buitenland die alles in Nederland goed geregeld willen hebben, voorzien van het IND-referentschap. We zijn in staat om alle speciale regelingen voor buitenlandse kennismigranten toe te passen waaronder de 30% regeling.

01-Uniforce Expat Services-logo
2020

aanvragen artikel 59 van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv)

Op grond van de Wfsv kunnen werkgevers een aanvraag doen bij de belastingdienst omtrent hun arbeidsverhoudingen. Door Uniforce worden een 40tal aanvragen gedaan namens 40 DUBV’s van Uniforce professionals. Telkenmale volgt een beschikking waarin uiteraard wordt vastgelegd dat de betreffende DUBV de inhoudingsplichtige werkgever is.

01-Uniforce-Personal-Jobs-logo

Lancering Uniforce Personal Jobs

Om de drempel naar de volgende opdracht voor professionals zo laag mogelijk te maken, presenteert Uniforce passende vacatures op de eigen website onder Uniforce Personal Jobs. Deze Personal Jobs zijn trouwens ook te vinden in onze klantenportal mijn.uniforce.nl en worden in samenwerking met Planet Interim overal op het internet gevonden en gefilterd. Indien je al een cv bij ons hebt aangemaakt, kan je met enkele simpele handelingen op een voor jou geschikte vacature reageren en anders is het een kwestie van een profiel aanmaken. De vacatures zijn erop geselecteerd dat ze goed kunnen passen bij een gemiddeld profiel van de Uniforce Professional en op deze wijze toegankelijker gemaakt.

Het vrijwaringsdossier is 100% fiscaal en arbeidsrechtelijk veilig

Sinds de invoering van de Wet DBA (en de daaraan gekoppelde afschaffing van de VAR) moeten opdrachtgevers medeverantwoordelijk zijn voor de arbeidssituatie van de ingehuurde flexibele arbeidskrachten. De Belastingdienst kan daardoor op voorhand geen enkele werksituatie meer goedkeuren. Dit betekent dat opdrachtgevers en intermediairs van professionals niet meer op voorhand kunnen worden gevrijwaard van fiscale en arbeidsrechtelijke risico’s. Uniforce heeft zich niet bij deze onbevredigende omstandigheid neergelegd en zorgde voor een oplossing voor de Uniforce Professionals. Uniforce Professionals kunnen ook nu wederom hun opdrachtgevers/intermediairs van alle fiscale en arbeidsrechtelijke risico’s vrijwaren met het nieuwe vrijwaringsdossier. Dit vrijwaringsdossier is zo compleet dat alle risico’s voor opdrachtgevers en intermediairs van Uniforce Professionals volledig worden weggenomen! Lees hier het hele artikel.