Als wij werken met zzp’ers werken we met Uniforce Professionals. Die hebben gewoon rust, zeker ook thuis.

Harold Schiller

Directeur Professional Bankers

Zelfstandigen inhuren zonder risico?

Sinds de invoering van de Wet DBA (en de afschaffing van de VAR) ben je als opdrachtgever medeverantwoordelijk voor de werksituatie. Je kan vooraf niet meer worden gevrijwaard en loopt wellicht fiscale en andere risico’s. Dat betekent dat je niet meer zomaar de professionals kunt inhuren die je wilt. Uniforce biedt voor deze situatie de oplossing.

Wessel jr van Alphen

Directeur De Staffing Group

De DUBV

Is het inhuren van zelfstandig professionals risicovol? Dat hoeft niet. Wanneer je Uniforce Professionals inhuurt weet je zeker dat je geen loonbelasting en sociale verzekeringspremies hoeft af te dragen. Maar ook dat je geen andere werkgeversverplichtingen hebt. Je kunt Uniforce Professionals onbeperkt en risicoloos inhuren voor iedere opdracht. Dat kan dankzij de DUBV.

Hoe werkt dit Uniforce-concept?

Uniforce richt samen met de professional een Declarabele Uren BV (DUBV) op. De DUBV is een ondernemersvorm die bestaat uit een combinatie van zelfstandig ondernemerschap en werknemerschap. Hierdoor hoef je je geen zorgen te maken over de arbeidsrelatie. De Uniforce Professional is via zijn of haar DUBV verplicht verzekerd voor werknemersverzekeringen. Daardoor kan je met Uniforce Professionals afspraken maken over de uitvoering van het werk, controle houden op de werkzaamheden, meerdere jaren dezelfde opdracht laten uitvoeren of laten meedraaien in een team. Zo kunnen opdrachtgevers en bemiddelaars door detachering of met een inleen/doorleen overeenkomst risicoloos (blijven) samenwerken met deze Uniforce Professionals.

Gegarandeerd zonder risico

Uniforce controleert de dossiers van alle DUBV's. Alleen als het dossier compleet is, wordt er een Certificaat van Loondienst/VUR afgegeven aan de professional. Met dit document en een g-rekening lopen opdrachtgever, intermediair en Uniforce Professional geen financieel risico meer. Wanneer je een professional inhuurt die een geldige Certificaat van Loondienst/VUR aanlevert, ben je als opdrachtgever of intermediair verzekerd tegen het financieel risico van naheffingen loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdragen Zvw.

Bovendien heeft Uniforce een inlenersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Dit betekent dat er voor de opdrachtgever en intermediair geen financieel risico meer is op ketenaansprakelijkheid.

Paul Kraak en Pieter Kranenburg

Oracle specialist Red-men

Marco Vianen

Algemeen directeur Coniche

Advies en partnership

De regels rond werk veranderen continu door aanpassingen vanuit politiek en wetgeving. Wij zijn je graag van dienst bij de implementatie van deze veranderingen. Onze specialisten adviseren en begeleiden werkgevers/opdrachtgevers en intermediairs van hoger opgeleid en gespecialiseerd personeel in het proces van doordachte flexibilisering.

Voor intermediairs

Ben je intermediair? Dan is het ook mogelijk de DUBV onder te brengen in je dienstenaanbod naast bijvoorbeeld payrolling, uitzenden en detacheren. Vrijwel alle intermediairs bemiddelen ook Uniforce Professionals. Het service center in Harderwijk assisteert de professionals bij de oprichting van de DUBV en het compleet maken van de dossiers. Waardoor de Uniforce Professionals snel met een Certificaat van Loondienst/VUR en een g-rekening aan de slag kunnen bij de klant.

Als wij werken met zzp’ers werken we met Uniforce Professionals. Die hebben gewoon rust, zeker ook thuis: je hebt je zaken goed geregeld. En dan kun je je 100% focussen op je werk.

Harold Schiller

Directeur Professional Bankers

In de IT duren klussen in de regel lang, dus is het een hele interessante oplossing. We zijn de constructie daarom, in nauwe samenwerking met Uniforce, ook zelf aan gaan bieden aan onze zp’ers.

Wessel jr van Alphen

Directeur De Staffing Group

Wij willen werken met mensen die zich onafhankelijk opstellen en kiezen voor de volledige vrijheid van het ondernemen. Dat is voor ons de reden om Uniforce aan te bevelen aan onze professionals.

Paul Kraak en Pieter Kranenburg

Oracle specialist Red-men