MVO Beleid Uniforce

Onze passie? Startende zelfstandig professionals op weg helpen en er dan voor ze zijn als ze ons nodig hebben.

De meest duurzame vorm van flexibiliteit

In de jaren negentig van de vorige eeuw kregen de initiatiefnemers van Uniforce als zelfstandig professionals meerjarige opdrachten waaraan ze full time bij hun opdrachtgevers konden werken. Als kenners van de regelgeving, ontdekten ze dat een zelfstandig professional eigenlijk helemaal niet op die manier mocht werken. Ze zouden bij controle van de Belastingdienst als schijnzelfstandigen worden gezien met alle gevolgen van dien voor henzelf en hun gezinnen maar ook voor hun opdrachtgevers. Er zouden navorderingen en boetes kunnen volgen waarbij de Belastingdienst tot vijf jaar terug kon gaan. Het zou kunnen leiden tot het faillissement van henzelf en hun gezinnen en tot forse kosten voor hun opdrachtgevers.
Vijf zelfstandigen besloten hun frustraties hierover om te zetten in positieve energie en begonnen te werken aan een oplossing.

Drie uitgangspunten

Bij het zoeken naar een oplossing hadden ze de volgende uitgangspunten:

  1. Ze wilden als zelfstandig professional (en niet in dienst bij hun opdrachtgever of intermediair), binnen de Nederlandse Wet, kunnen werken zoals dat hen uitkwam. Ongeacht voor wie, hoe vaak of hoe lang.
  2. Ze wilden hun inkomen kunnen verzekeren zodat hun gezinnen niet onverzorgd zouden achterblijven bij eventuele calamiteiten.
  3. Ze wilden dat hun opdrachtgevers of intermediairs geen enkel risico zouden lopen.

Ze werkten een paar jaar samen met verschillende juristen, fiscalisten en met het GAK (nu UWV) en de Belastingdienst, totdat het in het jaar 2000 zover was. Het Uniforce-concept werd geboren en bood henzelf precies de oplossing waarnaar ze hadden gezocht. Intussen bestaat Uniforce alweer meer dan 20 jaar en het aantal zelfstandig professionals dat van de oplossing gebruik maakt is in die periode geleidelijk en gestaag gegroeid. Wat begon als een initiatief voor enkele zelfstandigen, is nu uitgegroeid tot Uniforce Group met honderden aangesloten professionals. Uniforce Group richt zich volledig op het behartigen van de belangen van deze groep professionals en op niets anders. Uniforce Group beschermt de vrijheden en zekerheden van de Uniforce Professionals zodat zij zich als zelfstandig ondernemers met hun opdrachten en met hun vak kunnen bezig houden en niet bezorgd hoeven te zijn over fiscale en andere (financiële) risico’s.

Maatschappelijke relevantie

Het Uniforce-concept is een algemeen geaccepteerde en flexibele werkvorm:

  • Voor professionals die hun diensten zelfstandig op de arbeidsmarkt willen aanbieden maar niet het risico willen lopen om door de Belastingdienst als schijnzelfstandige te worden aangemerkt.
  • Voor opdrachtgevers die hun organisatie willen flexibiliseren zonder wettelijke beperkingen of verplichtingen en zonder financieel risico en zonder de kans om achteraf als werkgever aangemerkt te worden.
  • Voor intermediairs die zonder risico’s of beperkingen Uniforce Professionals op opdrachten kunnen bemiddelen.

Omdat de Uniforce Professionals als werknemer met een hiervoor speciaal ingerichte DUBV, gewoon participeren in het Nederlandse sociaal stelsel, dragen ze ook bij aan de solidariteit in onze samenleving en aan de rechtsgelijkheid op de arbeidsmarkt. Het Uniforce-concept is daarmee de meest duurzame vorm van flexibilisering zonder de beperkingen van bijvoorbeeld de WAS, de Wet Werk en Zekerheid, de Wet DBA of de WAB. De Uniforce Professional is overal inzetbaar voor zolang als dat wenselijk is en de opdrachtgever of de intermediair kan daarom net zoveel en zolang binding met een Uniforce Professional aangaan als nodig is. Tien dagen of tien jaar.

Niet voor iedereen

Om ervoor te zorgen dat de zelfstandig professional aan alle fiscale verplichtingen kan voldoen en zichzelf ook een aanvaardbaar netto loon kan uitkeren, adviseren wij professionals soms om voor een andere werkvorm te kiezen. Indien het uurtarief van een full timer lager ligt dan €30,- dan vinden wij dat het Uniforce-concept feitelijk niet geschikt is. Een Uniforce Professional met een DUBV heeft bij voorkeur een jaaromzet van €60.000,00 of meer. Wij vinden immers dat elke zelfstandige niet alleen goed beloond moet worden maar ook goed verzekerd moet zijn. Zelfstandigheid met een te lage omzet is naar ons idee onverantwoord en niet duurzaam. Het is voor deze professionals gewoon veel beter om hun werkzaamheden in een dienstverband te verrichten. Een dienstverband met een werkgever of met een intermediaire partij die de persoon vervolgens detacheert of uitzendt naar een opdrachtgever. Zelfstandigheid is volgens ons een bewuste keus van de professional zelf en niet van de werkgever die zodoende op de loonkosten wil besparen. Juist voor deze groep hebben wij Personal Pay en Personal Agent opgericht. Dat zijn twee werkvormen waarmee je ook met lagere omzetten uit de voeten kunt en waarmee je een periode kan overbruggen totdat je (weer) vanuit een DUBV kan werken.

MVO project in Nepal

Uniforce Group hecht eraan dat de diensten die zij levert maatschappelijke relevantie hebben. Uit bovenstaande toelichting komt naar voren op welke wijze dat in de context van onze eigen, welvarende arbeidsmarkt gebeurt. Daarnaast hebben we geprobeerd om verder te kijken dan naar onze eigen georganiseerde samenleving en gezocht naar een mogelijkheid om een bescheiden bijdrage te leveren aan een startende ondernemer in een derde wereldland. Via de oud-Uniforce Professional Marcel Rector is dat uiteindelijk gelukt. Marcel helpt met zijn bedrijf Fairfriends, ondernemers in Nepal om hun handgemaakte producten op de Nederlandse markt te verkopen.

Op aanraden van Marcel hebben wij geïnvesteerd in een stroopwafelkraam zodat een ondernemende jongeman een onderneming van de grond heeft kunnen krijgen en daardoor zichzelf en zijn gezin in onderhoud kan voorzien. Stroopwafels worden daar graag gegeten en bovendien zijn alle grondstoffen goed op de lokale markt verkrijgbaar. Sinds de start in 2012 is er al veel gebeurd. De ondernemer heeft zijn krediet afgelost en in 2014 is hij midden in de hoofdstad Kathmandu een kleine lunchroom gestart waar ook koffie en thee wordt geschonken. Van de aflossing van het wafelijzer is een tweede wafelijzer gekocht en deze is per maart 2017 in gebruik genomen door een tweede Nepalese stroopwafelverkoper. Bekijk hier de website van het stroopwafelproject in Nepal en lees hier het interview met Marcel Rector over het stroopwafelproject, van idee tot succesvol project.

Daar ligt onze passie: Startende zelfstandig ondernemers op weg helpen en er dan voor ze zijn als ze ons nodig hebben. Kijk voor meer informatie op www.fairfriends.nl