Home/Kenniscentrum/De nieuwe vrijwaringsgarantie voor de opdrachtgever

Achtergronden

De nieuwe vrijwaringsgarantie voor de opdrachtgever

Het vrijwaringsdossier is 100% fiscaal en arbeidsrechtelijk veilig.

Sinds de invoering van de Wet DBA (en de daaraan gekoppelde afschaffing van de VAR) moeten opdrachtgevers medeverantwoordelijk zijn voor de arbeidssituatie van de ingehuurde flexibele arbeidskrachten. De Belastingdienst kan daardoor op voorhand geen enkele werksituatie meer goedkeuren. Dit betekent dat opdrachtgevers en intermediairs van professionals niet meer op voorhand kunnen worden gevrijwaard van fiscale en arbeidsrechtelijke risico’s. Uniforce heeft zich niet bij deze onbevredigende omstandigheid neergelegd en zorgde voor een oplossing voor de Uniforce Professionals. Uniforce Professionals kunnen ook nu wederom hun opdrachtgevers/intermediairs van alle fiscale en arbeidsrechtelijke risico’s vrijwaren met het nieuwe vrijwaringsdossier. Dit vrijwaringsdossier is zo compleet dat alle risico’s voor opdrachtgevers en intermediairs van Uniforce Professionals volledig worden weggenomen!

Sinds haar ontstaan in het jaar 2000 heeft Uniforce nooit stil gestaan en steeds gewerkt aan een zuiver wettelijke en veilige rechtspositie voor professionals. Uniforce Professionals hebben hun opdrachtgevers altijd kunnen vrijwaren omdat ze als verplicht verzekerde werknemer van een Declarabele Uren B.V. (DUBV) werkten. Bovendien konden zij aantonen dat de DUBV aan alle arbeidsrechtelijke en fiscale verplichtingen van het werkgeverschap voldeed.

De volgende initiatieven zijn genomen

Nu de Belastingdienst, na de invoering van de Wet DBA, allerlei risico’s laat bestaan voor zelfstandig professionals en hun opdrachtgevers, zijn wij onmiddellijk voor de Uniforce Professionals aan de slag gegaan om die onzekerheden weg te nemen want afwachten heeft ons nooit gepast. Er zijn meerdere acties ondernomen:

1. Het Uniforce-concept is doorgelicht door zowel de AWVN als Deloitte (rapporten zijn opvraagbaar bij Uniforce). Twee externe partijen die met gezag over respectievelijk het arbeidsrecht en de gerelateerde fiscaliteiten kunnen spreken. De conclusie van beide partijen is dat het Uniforce-concept juridisch helemaal klopt en dat de opdrachtgevers/intermediairs slechts een zeer klein, verzekerbaar risico op fiscale navorderingen lopen bij de inhuur van een Uniforce Professional.

2. De al bestaande inleners aansprakelijkheid verzekering is aangepast op de genoemde aspecten in de rapporten van Deloitte en de AWVN en de Wet DBA. De opdrachtgevers/intermediairs zijn hierdoor verzekerd tegen elk fiscaal risico bij inhuur van Uniforce Professionals.

3. Omdat de Belastingdienst uitsluitend uitspraken wenst te doen na controle van een feitelijke werksituatie, hebben wij ze, middels een artikel 59 procedure, voor een 40-tal van dergelijke controles uitgenodigd. We hebben daarbij samengewerkt met een opdrachtgever en één van de intermediairs zodat de gehele feitelijk situatie transparant zou zijn voor de controlerende inspecteurs. In alle inspectierapporten van de Belastingdienst wordt bevestigd dat de DUBV de inhoudingsplichtige werkgever is en de Uniforce Professional de verplicht verzekerde werknemer. De Belastingdienst doet in haar rapportage (nog) geen uitspraken over de risicopositie van opdrachtgevers en intermediairs.

4. Daarom hebben wij ondertussen de gehele werksituatie van een Uniforce Professional laten onderzoeken door de SNA-erkende inspectie instelling Cicero. In het inspectierapport is geconstateerd dat er geen risico’s resteren voor de opdrachtgevers en intermediairs. Het inspectierapport is opvraagbaar bij Uniforce.

Vrijwaringsdossier is 100% fiscaal en arbeidsrechtelijk veilig

De Belastingdienst laat met het geven van duidelijkheid erg lang op zich wachten maar gelukkig hebben wij inmiddels alle middelen in handen om de opdrachtgevers/intermediairs te kunnen garanderen dat de DUBV 100% fiscaal en arbeidsrechtelijk veilig is! Wij geven daartoe per DUBV een vrijwaringsgarantie af dat de Uniforce Professional aan de opdrachtgever/intermediair kan afgeven. Deze vrijwaringsgarantie is gebaseerd op een compleet vrijwaringsdossier dat uit de volgende elementen bestaat en dat altijd door de opdrachtgever/intermediair opvraagbaar is bij Uniforce:
1. Het Certificaat van Loondienst/VUR: Hierop staan alle relevante gegevens van het dienstverband tussen de Uniforce Professional en de DUBV en alle informatie over de DUBV als werkgever. De onderliggende documenten en bewijsvoering kunnen worden opgevraagd bij Uniforce.
2. De Liberty polisvoorwaarden van de vernieuwde inlener aansprakelijkheid verzekering.
3. Het auditverslag van Cicero.
4. Managementsamenvatting van het onderzoeksrapport van Deloitte.

De vrijwarende werking van het Uniforce-concept is alleen dan van kracht als de DUBV aan alle eisen van het concept heeft voldaan en er dus een geldig Certificaat van Loondienst/VUR beschikbaar is. Het blijft daarom zaak dat de Uniforce Professional met de ondersteuning van de backoffice van Uniforce het dossier up to date te houdt zodat de opdrachtgever/intermediair een vrijwaringsdossier kan opvragen.

Het doet ons goed dat we in deze rommelige en onduidelijke tijden op de opdrachtenmarkt de zekerheid kunnen bieden waarvoor we 21 jaar geleden zijn opgericht. Feitelijk kunnen we weer iets dat geen enkele andere professional kan: vooraf zekerheid bieden.

Delen op social media