Home/Kenniscentrum/Verklaring Uniforce Registratie

Achtergronden

Verklaring Uniforce Registratie

Onderdeel van het Uniforce-concept is de verklaring Uniforce Registratie / VUR. In dit artikel vertellen we je daar alles over.

Alles over de Verklaring Uniforce Registratie / VUR

De VUR is feitelijk het Certificaat van Loondienst en is een verklaring die Uniforce Group jaarlijks afgeeft aan een Uniforce Professional als gewerkt wordt conform afspraken.

Uniforce Group controleert het dossier van de Uniforce Professional zorgvuldig en zorgt ervoor dat iedere professional zich houdt aan de afspraken van de aandeelhoudersovereenkomst die is gesloten tussen de Uniforce Professional, de DUBV en Uniforce Group. De Uniforce Professional kan vervolgens een geldige VUR met een kopie van een identiteitsbewijs overhandigen aan de opdrachtgever of intermediair.

Als gebruik gemaakt wordt van een g-rekening wordt de opdrachtgever met de VUR vooraf gevrijwaard van het mogelijk financiële risico van aan hem op te leggen naheffingen. Het gaat hierbij om: naheffingen loonbelasting, premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdragen Zvw die voortkomen uit de werkzaamheden die door jou bij de opdrachtgever zijn verricht.

Uniforce heeft begin 2020 een veertigtal DUBV’s laten onderzoeken door de Belastingdienst waaruit telkens bij beschikking werd vastgelegd dat er een verzekeringsplichtige arbeidsovereenkomst tussen de Uniforce professional en de DUBV werd vastgesteld met de DUBV als inhoudingsplichtige werkgever. Alle DUBV’s zijn hetzelfde ingericht- en werken op exact dezelfde manier als de door de Belastingdienst getoetste DUBV’s.
Uniforce controleert periodiek elke DUBV of voldaan wordt aan alle afspraken en werkgeversverplichtingen (juiste loon en afdracht alle sociale verzekeringspremies en belastingen, inrichting Poortwachter, ziekteverzuimverzekering voor doorbetaling loon bij ziekte etc).

Delen op social media