Home/Kenniscentrum/Advies voor ZP'ers

Blog

Advies voor ZP'ers

De overheid zaait de laatste jaren veel onduidelijkheid over de fiscale en arbeidsrechtelijke wetgeving rondom zelfstandigen. Dit creëert onzekerheid bij de professionals. Mag ik nu wel of niet als zelfstandige werken? En wat zijn de mogelijkheden? Wij kunnen je daarbij helpen.

De arbeidsmarkt voor ZP'ers is onduidelijk en onzeker

De overheid heeft de VAR afgeschaft door introductie van de Wet DBA. Daarmee heeft de overheid willen aangeven dat de Belastingdienst nooit vooraf duidelijkheid wenst te geven over de aard van de feitelijke werksituatie en dat de werkgever/opdrachtgever altijd medeverantwoordelijk is voor die situatie. Ondertussen heeft diezelfde overheid ook aangegeven dat ze voorlopig deze wetgeving niet zullen handhaven tenzij er kwaadwilligheid kan worden aangetoond. Bovendien heeft Rutte III aangekondigd deze Wet DBA te willen vervangen.

Opdrachtgevers en hun intermediairs zijn door deze wetgeving en door dit overheidsgedrag onzeker geworden. "Mogen wij voor deze opdrachten nu wel of niet een zelfstandige inzetten?". Steeds vaker zie je bij vacatures de opmerking staan dat de betreffende opdracht niet toegankelijk is voor een zzp'er of freelancer. Grote inleners laten dit inhuurproces steeds vaker over aan zogenaamde brokers of MSP's. waardoor het moeilijker is geworden voor de professional om direct met de opdrachtgever zaken te doen.

Waar kan ik als zelfstandig professional terecht?

Het komt steeds vaker voor dat een professional dan weer wel als zelfstandige kan werken met bijvoorbeeld een modelovereenkomst en dan weer vanuit een dienstverband moet werken bijvoorbeeld bij een payroller. Deze instabiele situatie is niet alleen bewerkelijk maar ook financieel onvoordelig. Dan weer je eigen pensioen regelen, dan weer verplicht deelnemen in een pensioenfonds, dan weer een pensioenbreuk. Dan weer verzekerd in het sociaal stelsel en dan raak je als zelfstandige weer al je sociale rechten kwijt. Dan weer facturen sturen dan weer een loonstrook. Het is onhandig en duur.

De professional vraagt zich af waar hij of zij met vragen terecht kan. "Wie handelt er nu eigenlijk in mijn belang? Wie denkt er met mij mee?". Uniforce Group is in het jaar 2000 opgericht voor en door professionals om een stabiele werk- en inkomenssituatie te creëren voor de professional en diens gezin. Wij kunnen je dus verder helpen.

Delen op social media