Home/Kenniscentrum/Ik ben zelfstandig professional en ik ben zwanger, wat nu?

Achtergronden

Ik ben zelfstandig professional en ik ben zwanger, wat nu?

Deze blog is geschreven over de positie van de zwangere vrouw binnen haar zwangerschap, enerzijds als DUBV-er en anderzijds als zzp’er. Welke rechten en plichten heb je wettelijk gezien en welke stappen neem in je het aanvragen van de uitkering en verloven?

Hoe is het geregeld als je zwanger raakt als DUBV-er?

Bij zwangerschap wordt het loon doorbetaald vanuit de DUBV. Hoe zit dat precies? Een arbeidsovereenkomst (BW 7:610) ontstaat van rechtswege uit drie elementen: werkgeversgezag, persoonlijke arbeid en loon. Er moet minstens een van deze elementen ontbreken in de feitelijke werksituatie, wil je door de belastingdienst als zelfstandige gezien worden. Het Uniforce-concept zorgt er juist voor dat alle drie de elementen binnen de DUBV ontstaan. Je werkt als Uniforce Professional dus vanuit een loondienstverband onbepaalde tijd met die DUBV en wordt vanuit de DUBV gedetacheerd naar de opdrachtgever.

Als je in loondienst werkt, krijg je gewoon doorbetaald als je met zwangerschapsverlof gaat. Dat is wettelijk geregeld. Hiervoor hoef je geen aparte verzekering te hebben of premie te betalen. Ga je met zwangerschapsverlof, dan heb je minimaal zestien weken recht op een uitkering. De ingangsdatum bepaal je zelf, maar moet vier tot zes weken voor de geplande bevalling zijn. Vanaf de dag na de bevalling heb je in ieder geval nog recht op tien weken. Dat betekent dat je meer verlof krijgt als de baby later komt. Stel: je gaat zes weken voor de uitgerekende datum met verlof, maar de baby komt pas na zeven weken. Dan heb je in totaal zeventien weken verlof. Binnen deze weken mag je ook met vakantie. Hiervoor hoef je geen vakantiedagen op te nemen.

Je krijgt je volledige loon, hoewel er wel een maximum aan zit. Er is namelijk een maximum dagloon: 274,44 euro (2024, UWV)

In vier stappen verlof aanvragen:

Stap 1: Geef aan Uniforce door wanneer je met verlof gaat. Dat doe je uiterlijk vier weken van tevoren. Notulen zwangerschapsverlof?

Stap 2: Vraag aan Uniforce/loonadministrateur een aanvraagformulier voor het verlof en de uitkering. En vul dat in en stuur deze toe tot vier weken van te voren voor de geplande bevalling. UWV

Stap 3: Vraag een zwangerschapsverklaring bij je verloskundige of huisarts. Deze voeg je bij het aanvraagformulier.

Stap 4: Geef het geheel door aan Uniforce. Dit wordt gestuurd naar het UWV. Het UWV betaalt je uitkering op je zakelijke rekening en je loonadministratie verloont jezelf als DGA naar privé.

Hoe is het geregeld als zwangere zzp’er?

Ook als je zzp’er bent, heb je recht op een zwangerschapsuitkering. Je kunt immers flink wat weken niet werken. De uitkering is geregeld via de Zelfstandig- en zwangerregeling, ook wel de ZEZ-regeling genoemd. Deze regeling geldt ook als je meewerkt in het bedrijf van je partner. De hoogte van je uitkering hangt af van je inkomsten van het jaar ervoor. De uitkering is maximaal het minimumloon: 1.995 euro bruto per maand. Dit krijg je minimaal zestien weken. De regels hiervoor zijn hetzelfde als voor werknemers in loondienst.

De hoogte van de uitkering voor zelfstandigen kan behoorlijk lager zijn dan voor werknemers in loondienst. Vind je een uitkering op het niveau van het minimumloon niet genoeg, dan kun je een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Deze verzekering keert uit als je door ziekte niet kunt werken, maar biedt ook uitkomst bij zwangerschap. Hoeveel? Dat hangt van je verzekering af. Veel verzekeraars hanteren een wachttijd. Dat houdt in dat er tussen het sluiten van de polis en de bevalling een bepaalde periode moet zitten. Ook als je bedrijf een BV is, geldt de ZEZ-regeling. Lees hier meer over op de website van het UWV.

Delen op social media