Home/Kenniscentrum/Voldoen aan de regels is van doorslaggevend belang

Achtergronden

Tom Lageveen is commercieel manager van Uniforce Professionals en behartigt de belangen van honderden hoog gekwalificeerde vakmensen die hun expertise via het Uniforce-concept op de arbeidsmarkt aanbieden.

“Vanuit mijn functie geef ik toelichting aan professionals, inlenende partijen en intermediairs over de werking van ons concept en over de wijze waarop deze partijen kunnen worden gevrijwaard van fiscale en arbeidsrechtelijke inhuur risico's. Zeker in een tijd waarin de overheid bezig is met nieuwe wetgeving en hernieuwde handhaving van bestaande wetten, is er momenteel veel behoefte aan. Uniforce bestaat al bijna 25 jaar en heeft in die periode al veelvuldig aanpassingen moeten doen aan het concept vanwege nieuwe wetgeving en regels. Eén ding staat bij ons als een paal boven water: wij zullen steeds blijven voldoen aan alle geldende wetten. Onze professionals en hun opdrachtgevers kunnen er zeker van zijn dat alles klopt.”

Veel zzp’ers en hun opdrachtgevers maken zich momenteel zorgen over de nabije toekomst en merken nu al dat er minder opdrachten voor hen beschikbaar komen. Zijn jullie dan voor al die zzp’ers een oplossing?

“Onze oplossing is niet voor alle zelfstandig professionals geschikt. Onze community van professionals bestaat uit gekwalificeerde specialisten uit allerlei vakgebieden met uurtarieven boven de €55 à €60. Wij houden regelmatig klankbord-meetings met een delegatie van de Uniforcers en zij hebben enkele dingen gemeen. Ze willen niet in dienst bij hun opdrachtgever omdat ze zoeken naar een werkvorm met meer eigen regie. Daarnaast hechten ze eraan dat alles rond hun werk netjes en conform de regels is geregeld. Daar willen ze zich geen zorgen over maken. Ze willen zeker weten dat alles klopt voor henzelf en hun opdrachtgevers, en die garanties kunnen wij ze geven.”

Kan je kort uitleggen hoe jullie concept werkt?

“Zeker. Het Uniforce-concept is gebaseerd op een speciale BV-vorm, in de volksmond DUBV genoemd. De kern is dat er een arbeidsrechtelijk dienstverband van onbepaalde tijd is tussen de professional en de DUBV. De DUBV is de inhoudingsplichtige werkgever en de professional is de verplicht verzekerde werknemer. Elke Uniforce Professional heeft dezelfde sociale zekerheid als elke andere werknemer in Nederland, zoals WW en WIA. Vanuit deze DUBV kan de Uniforcer gedetacheerd worden naar een opdrachtgever. Die opdrachtgever huurt geen zzp’er in, maar iemand met een vast dienstverband. Hierdoor kan er onmogelijk sprake zijn van schijnzelfstandigheid.”

Hoe kijkt de overheid tegen jullie oplossing aan?

“Haha, dat is de ‘thousand dollar question’. Wie weet tegenwoordig nog hoe de overheid precies aankijkt tegen zaken rond werk en arbeidsmarkt en hoe zal dat morgen zijn? In de afgelopen 25 jaar zijn wij en de DUBV’s tientallen keren gecontroleerd door de Belastingdienst, de arbeidsinspectie, de SNCU en vele andere controle autoriteiten. Nog nooit is er geconcludeerd dat er iets niet klopt. Steeds wordt aangetoond dat de DUBV de werkgever is en de Uniforce Professional de werknemer. Een flink aantal DUBV’s is inmiddels ook NEN-gecertificeerd en tonen daarmee aan dat ze ook door die hoepel weten te springen.

Daarnaast is er geen bezwaar te bedenken vanuit de positie van de overheid. Zowel in letter als in geest beantwoordt ons concept aan alle regels en principes. Geen schijnzelfstandigheid, wel participatie in het sociaal stelsel, geen dwangmatige werksituaties, alle loonheffingen komen binnen bij de overheid, verzekerd tegen ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid en ga zo maar door. Het is jammer dat ons concept niet kan voldoen aan de wensen en behoeftes van alle zzp'ers, maar dat is niet anders.”

Hebben jullie ook concurrenten in de markt?

“Ja, we hebben in de afgelopen 25 jaar regelmatig partijen zien opkomen die ons concept hadden gekopieerd. Voor veel van die partijen bleek het moeilijk om de ontwikkelingen goed bij te houden en telkens op tijd aanpassingen te doen aan de nieuwe wetgeving. Dan red je het niet lang. Net als bij uitzendbureaus en detacheerders is het voldoen aan de regels voor een DUBV van doorslaggevend belang. Wij zijn een bedrijf voor en door professionals en doen alles in het belang van onze professionals. Dat blijkt telkens zeldzamer dan je zou hopen. Concurrenten die datzelfde doen en volhouden, zijn van harte welkom want er is veel behoefte aan dergelijke dienstverleners.”

Hoe kijken jullie en de Uniforcers aan tegen het huidige arbeidsmarktbeleid?

“Hoe goed en begrijpelijk het ook is dat de overheid misstanden op de arbeidsmarkt probeert te bestrijden, de groeiende administratieve lasten lopen geleidelijk aan volledig uit de hand. Zeker voor het MKB zoals ook DUBV’s is de bureaucratie nauwelijks meer te dragen. Alledaagse zaken als werkgeverschap zijn zo gecompliceerd gemaakt dat je je afvraagt wanneer de wal het schip gaat keren. Die regels worden bedacht in de talrijke vergadertorens van Den Haag door op zich goed bedoelende vakmensen die ondertussen geen idee hebben met wat voor problemen ze de mensen uit de praktijk opzadelen. Je zou verwachten dat MKB-Nederland daar een keer wat ongeduldiger in wordt. Maar ook de politiek en de ambtenaren van SZW zouden zich wat vaker moeten afvragen voor wie ze al die regels optuigen en of er nog wel een relatie ligt met de problemen die ze ermee denken op te lossen. Vergeet niet dat het toeslagenschandaal ooit ontstond vanuit de behoefte om misbruik door Bulgaren te bestrijden. Momenteel is het medicijn vaak erger dan de kwaal. De actoren op de arbeidsmarkt zien de overheid nu vaak als grootste factor van onzekerheid. Juist daarom wordt het zeer gewaardeerd dat een Uniforcer zijn of haar opdrachtgever op voorhand kan vrijwaren van risico’s.”

Delen op social media