Home/Kenniscentrum/Zekerheden van de DUBV

Achtergronden

Zekerheden van de DUBV

Als DUBV'er beschik je over veel zekerheid. In dit artikel lees je er alles over!

Geen fiscale en arbeidsrechtelijke risico’s

Als Uniforce Professional weet je bij de oprichting nog goed hoe het zit met de zekerheden die je worden geboden door te werken vanuit een DUBV. Jijzelf, je opdrachtgever en intermediair lopen geen fiscale en arbeidsrechtelijke risico’s. En je beschikt over de zekerheden van het sociaal stelsel. Je betaalt weliswaar meer belasting dan met een eenmanszaak en de DUBV is niet voor iedere professional geschikt, maar als dit wel zo is, creëer je er een stabiele werk- en inkomenssituatie mee.

Dankzij de inbreng van Uniforce is de DUBV namelijk jouw werkgever en zal deze DUBV aan alle werkgeversverplichtingen voldoen. In de woorden van de Belastingdienst: de DUBV is de inhoudingsplichtige werkgever en de Uniforcer is de verplicht verzekerde werknemer. Je bent daarom als professional verzekerd tegen ziekte, zwangerschap, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.

Subsidiemaatregelen

In deze Coronatijd heeft de overheid meer (tijdelijke) subsidiemaatregelen in het leven geroepen om de lockdown met zo min mogelijk economische kleerscheuren door te komen. Een regeling onder bepaalde voorwaarden voor zzp’ers op bijstandsniveau (TOZO), een regeling onder voorwaarden voor ondernemers in getroffen sectoren tot €4.000,- eenmalig (TOGS). Maar ook een subsidieregeling voor werkgevers om zoveel mogelijk werknemers hun baan (en inkomen) te laten behouden tijdens de Coronacrisis (NOW). Die laatste kan door werkgevers bij het UWV worden aangevraagd en daarom ook door DUBV’s. Minister Koolmees heeft expliciet gezegd dat werkgevers dit ook kunnen aanvragen voor werknemers die sociaal verzekerde DGA’s zijn.

De NOW-regeling

Meer dan 90% van de Uniforcers zitten gelukkig nog gewoon in een opdracht maar als het even niet mee zit bestaat er in feite geen stabielere vorm van ondernemerschap dan de DUBV. Namelijk met een NOW-regeling en daarna altijd nog alle zekerheden van ons sociaal stelsel zoals een WW-uitkering. Is je opdracht inmiddels gestopt of heb je nog geen nieuwe opdracht gevonden? Dan is er de mogelijkheid tot een bijdrage aan je loonkosten vanuit de overheid.

Over welke periode vraag je de regeling aan?

De regeling vraag je aan voor een periode van drie maanden. Heb je al eerder gebruik gemaakt van de derde NOW-regeling? Dan vraag je de vierde NOW-regeling aan voor de drie daarop aansluitende maanden.
Vraag je voor de eerste keer de NOW-regeling aan dan kun je kiezen uit drie verschillende periodes:
• Januari t/m maart 2021
• Februari t/m april 2021
• Maart t/m mei 2021

Voor de vierde periode gelden in ieder geval de volgende regels:

• Je kunt tegemoetkoming aanvragen als je over 3 aaneengesloten maanden gemiddeld een omzetverlies van minimaal 20% heeft.
• Voor de berekening van de tegemoetkoming gaan we uit van de loonsom van juni 2020.
• De tegemoetkoming is voor een periode van 3 maanden.
• Heb je tegemoetkoming ontvangen voor de derde aanvraagperiode? Dan moeten de 3 maanden van de vierde aanvraagperiode aansluiten op de 3 maanden waarin je omzetverlies verwachtte in de derde aanvraagperiode.
• De tegemoetkoming is maximaal 85% van de loonkosten.
• De loonsom mag met maximaal 10% dalen ten opzichte van de loonsom in juni 2020 zonder dat dit ten koste gaat van de definitieve tegemoetkoming.
• Als je een werknemer ontslaat of zijn contract loopt af dan heb je een inspanningsplicht om jouw werknemer te begeleiden naar ander werk.
• Als je een aanvraag doet voor bedrijfseconomisch ontslag, heb je ook de plicht dit te melden bij het UWV.
• Het maakt niet uit of je ook een tegemoetkoming heeft ontvangen voor eerdere periodes.

Kijk voor meer informatie op de website van het UWV.

Delen op social media