Hella Vercammen - online banner

Succesvol en risicoloos blijven samenwerken met de opdrachtgever/ zzp’er onder de nieuwe wetgeving DBA? Hella Vercammen is arbeidsrechtjuriste en directeur van Uniforce samenwerkingspartner The Legal Company. In een interview legt ze uit waar je op moet letten en wijst ze op de mogelijkheden voor opdrachtgever en zzp’er.

The Legal Company (TLC) staat voor ‘juridisch verantwoord ondernemen’. Wat houdt dat in?

‘Juridisch verantwoord ondernemen heeft als doel dat je als ondernemer geen onnodige risico’s loopt die jouw ondernemerssucces kunnen ondermijnen. Je bent dan bereid om op dat vlak proactief op te treden. Je neemt daarin eigen verantwoordelijkheid, richting jezelf en richting je belangrijkste stakeholders onder wie je werknemers, klanten/opdrachtgevers, opdrachtnemers, toeleveranciers en zakelijke partners. Iedere ondernemer heeft te maken met juridische risico’s, vragen of problemen. Men kiest er vaak voor om brandjes te blussen, omdat er onvoldoende kennis en skills in huis zijn voor een structurele oplossing.’

Tot welke groep(en) ondernemers richt TLC zich?

‘Zzp’ers en mkb-bedrijven die de eerder noemde principes serieus nemen en groei-ambities hebben. De mkb’er staat op juridisch vlak vaak in zijn hemd. Die werkt naar mijn mening het hardst voor de economie maar krijgt daarbij de minste hulp. Terwijl juridische problemen een behoorlijke impact kunen hebben op de omzet en het voortbestaan van deze ondernemers.’

Wat bieden jullie deze ondernemers?

‘Directe bescherming en oplossingen bij acute juridische problemen in het arbeidsrecht, contractenrecht en ondernemingsrecht. Daarnaast geven we trainingen aan mkb-ers en preventieve juridische bescherming op abonnementsbasis om die problemen te voorkomen. Zo faciliteren wij de mkb’er, zodat hij veel gemakkelijker en proactief kan omgaan met zijn juridische zaken. Via The Legal Safe abonnementenservice kun je dagelijks advies en rechtsbijstand krijgen, zonder doorlopende, hoge kosten van een advocaat of jurist.’

In hoeverre maakt de arbeidswetgeving het ondernemerschap een stuk lastiger?

‘De arbeidswetgeving is stroever geworden door de intrede van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) op 1 januari 2015. Deze wet maakt het aangaan en het beëindigen van arbeidsrelaties complexer en minder flexibel, onder andere door wijzigingen in proeftijd, ontslagrecht en concurrentiebeding. Daar komt nu ook de Wet DBA overheen. Die roet in het eten gooit wat betreft het aangaan van nieuwe flexibele arbeidsrelaties. Huur je als ondernemer zelfstandigen in, dan heb je constant te maken met de vraag: is er geen sprake van een (vaste) dienstbetrekking? Daar lopen zzp’ers net zo goed tegenaan. De ruimte om flexibele arbeidsrelaties aan te gaan wordt kleiner en de uitvlucht richting het zzp’er-schap minder aantrekkelijk. Deze veranderingen staan groei van mkb’ers in de weg en stagneren de inhuur van zzp-ers.’

Wat is jouw opinie omtrent de Wet DBA?

‘Het is goed om de schijnzelfstandigheid aan te pakken onder de laagopgeleiden en de traditionele groep arbeiders in de bouw, zorg, postbezorging enz. Sociale zekerheid is in deze groep cruciaal. Maar voor de bewuste zzp-er met een goed tot hoog uurloon is de Wet DBA wat betuttelend. Met bewust bedoel ik een zzp-er die prima kan overzien wat de risico’s zijn van het zelfstandig ondernemerschap en in staat is om dit goed af te dekken en zelf te regelen. Die vrijheid is nu echter weg, de fiscus bepaalt via de Wet DBA of jij wel of geen ondernemer kunt zijn. De fiscus heeft onvoldoende differentiatie aangebracht. Dit maakt de arbeidsmarkt inflexibeler en dat gaat tegen de heersende behoefte en ontwikkelingen in.’

In hoeverre bemoeilijkt deze wet het inhuren van zelfstandigen?

‘Enorm. Je ziet een behoorlijke stagnering van nieuwe overeenkomsten tussen zzp-ers en opdrachtgevers, zij hebben flinke koudwatervrees. Bij gebrek aan zekerheid en kennis gooien ze ofwel alle zzp-ers eruit ofwel ze komen met vrijwaringsclausules die de zzp-ers dan moeten tekenen. Ook is het enorm lang wachten op de goedkeuring van de Belastingdienst. Er zijn nu veel ondernemers en zzp-ers die DBA-advies vragen over hun situatie. Wij bieden ondernemers de DBA check aan en bekijken per specifieke situatie of er sprake is van een dienstbetrekking of niet. We geven vervolgens advies over de mogelijkheden om ofwel in de zzp-vorm door te gaan onder nieuwe schriftelijke condities ofwel met behulp van een andere contractsvorm, zoals een arbeidsovereenkomst, uitzendovereenkomst, via payrolling of detachering. Als ondernemer moet je bereid zijn juridisch verantwoord te ondernemen en ook proactief advies te vragen aan een specialist over dit onderwerp. Daarvoor heeft de fiscus de partijen ook ruim de tijd gegeven tot en met 1 mei 2017.’

Wat voor gevolgen heeft de Wet DBA voor de rol van de zelfstandige?

‘De DBA heeft meer duidelijkheid gecreëerd in de definitie van zelfstandigheid. Een zzp’er zal ook echt zelfstandig moeten zijn en blijven in de ware zin van het woord. De juridische criteria waaraan getoetst moet worden zijn alleen vrij complex en dat is soms lastig voor een ondernemer. Die is goed in zijn vak of bedrijfsvoering maar niet in deze juridische materie. Het creëert een extra administratieve last voor de zzp’er en opdrachtgever, wat zorgt voor een stagnerende werking. In onze praktijk merken we dat er behoefte is aan informatie rond het onderwerp.  In juli en augustus zijn we overladen met telefoontjes en onze DBA kennissessies waren overvol. Op de lange termijn verwacht ik dat het aantal dienstbetrekkingen zal toenemen en dat uitzend- en payrollbedrijven een grotere rol gaan spelen, al zitten hier ook behoorlijke risico’s aan vast voor de zelfstandig ondernemer.’

Wat zou een alternatief zijn voor de zzp’er? Anders dan werken met de modelovereenkomst.

‘Dat hangt af van de aard van de arbeid die de zzp-er uitvoert en de hoogte van de omzet. Soms kan de oplossing zijn om bij een intermediair (detacheerder) in dienst te gaan, die richting de opdrachtgever contractueel garandeert dat er geen DBA-risico is. De DUBV van Uniforce is een goed en risicoloos alternatief. Als zzp-er kies je hier geheel zelf voor en heb je geen andere contractspartij nodig. Het is een eenvoudige en degelijke oplossing die wij met regelmaat adviseren aan zelfstandigen.’

Wat is volgens jou vooral de meerwaarde van de DUBV?

‘Het biedt 100% zekerheid richting de opdrachtgever zodat je veel sneller de opdracht gegund krijgt. De opdrachtgever loopt geen DBA-risico waardoor hij sneller een handtekening zal zetten onder de opdracht. Als zelfstandige met de DUBV heb je de ruimte om flexibele arbeidsrelaties aan te gaan. Ander voordeel is dat je financieel gezien meer overzicht hebt en helder hebt wat je maandelijkse inkomen is en je belastingdruk. Plus dat je verzekerd bent tegen ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.’

Wat adviseer je aan opdrachtgevers als ze niet uit de voeten kunnen met een modelovereenkomst?

‘Ik adviseer ze altijd om eerst terug te gaan naar het begin, laat een DBA check uitvoeren om vast te stellen of dat wel echt zo is. Het is complexe materie en er zijn veel misverstanden en verkeerde aannames over de toepassing van de Wet DBA. Uit de DBA check komt dan vanzelf naar voren of de DUBV een goed alternatief kan zijn.’

Hella Vercammen 'Geen DBA-risico met de DUBV'

Zelfstandig professional?

Werken voor wie je wilt, zolang je wilt. Ook na invoering van de Wet DBA? Download onze whitepaper.

Onzekerheid na verdwijning VAR? Dat hoeft niet.

Contact formulier

We willen heel graag kennis met je maken, je situatie bespreken, je goed en eerlijk adviseren en uiteraard toelichten hoe je onderdeel van Uniforce kunt worden.