Pieter Kranenburg (links) en Paul Kraak zijn een jaar geleden gestart met Red-Men, een netwerk van de beste Oracle specialisten in Nederland. Opgericht volgens een community-model, waarbij onafhankelijkheid en zelfstandigheid van de professional bovenaan staan.

De Oracle-wereld kennen ze van binnen en buiten. Paul Kraak vanuit een commerciële rol en zijn compagnon Pieter Kranenburg vanuit technisch development en nadien de commerciële kant. Met Red-Men kiezen ze voor een persoonsgerichte benadering, met de focus op passie, gedrevenheid en vakmanschap. Ze brengen vraag en aanbod binnen Oracle-technologie bijeen. En doen dat samen met een groep Oracle specialisten.

Pieter Kranenburg: “Die specialisten kunnen vanuit Red-Men individueel de opdrachten van onze klanten invullen. Daarnaast kunnen ze gebruikmaken van onze community en met andere professionals gezamenlijk grotere opdrachten aanpakken. Denk aan een implementatie of migratie. De kracht van ons model is dat alle professionals volledig zelfstandig en onafhankelijk blijven.”

Extra alert sinds Wet DBA

De Wet DBA heeft ertoe geleid dat er kritischer moet worden gekeken naar de manier waarop de professionals werken binnen de community. Paul: “Het staat buiten kijf dat iedere professional in ons netwerk ook onderneemt volgens de wet- en regelgeving. Wat in de praktijk veel voorkomt, is dat een Oracle specialist als zelfstandige in een Agile-team werkt, dan is er al snel sprake van een gezagsverhouding, waardoor er een arbeidsovereenkomst kan ontstaan. Hoe ga je daar mee om als opdrachtgever en zelfstandig professional?”

Het is sinds de intrede van de Wet DBA en het wegvallen van de VAR volgens Paul dan ook niet zo gek dat opdrachtgevers voorzichtig zijn als het gaat om de inhuur van IT-professionals. “Nu de handhaving van de wet is opgeschort tot 2018, merken we dat opdrachtgevers extra alert zijn. Opdrachtgevers willen geen fiscale en arbeidsrechtelijke risico’s lopen als achteraf blijkt dat er sprake is een arbeidsrelatie. Sommigen huren daardoor geen zzp’ers meer in, tenzij het gaat om een zelfstandig professional die werkt vanuit een payroll-constructie of de DUBV van Uniforce.”

Vrijheid van ondernemerschap

Payrolling is voor veel zelfstandig professionals en ook de professionals binnen Red-Men geen oplossing, benadrukken Paul en Pieter. “Wij willen werken met mensen die zich onafhankelijk opstellen en kiezen voor de volledige vrijheid van het ondernemen. Met payrollen bind je ze op een bepaalde manier en dat wringt.”

Het is voor Red-Men de reden geweest om op basis van de huidige wet- en regelgeving het Uniforce-concept aan te bevelen aan hun professionals. “In het verleden hebben we samengewerkt met professionals die werkten via het Uniforce-concept. We kenden daardoor het concept al. Het is een bewezen methode die door de Belastingdienst is geaccepteerd en goedgekeurd. Het grootste voordeel voor ons als we werken met Uniforce Professionals, is dat we geen risico lopen in de wet ketenaansprakelijkheid. Daarnaast geldt voor Uniforce Professionals dat de arbeidsrelatie bij de opdrachtgever nooit ter discussie staat. Dat biedt onze klanten en ons als contracterende partij ook de zekerheid dat wij niet in de problemen komen met de Wet DBA. Om die reden adviseren wij het Uniforce-concept aan onze Oracle specialisten.”

“Dat geeft ons de ruimte om ons te focussen op het business proces in plaats van het administratieve proces”, benadrukt Paul. “Zodat we kunnen doen waar we goed in zijn: het opbouwen van een Oracle community met de beste zelfstandige Oracle specialisten in de markt.”

Red-Men: 'Onze oracle specialisten kiezen voor de vrijheid van het ondernemen.'

Risicoloos_ZZP_inhurenOpdrachtgever of HR-professional?

Zzp’ers inhuren zonder risico’s. In deze whitepaper voor HR en inkoop professionals en opdrachtgevers lees je hoe je succesvol kunt (blijven) samenwerken met zelfstandigen.

Zzp’ers inhuren risicovol? Dat hoeft niet.

Contact formulier

We willen heel graag kennis met je maken, je situatie bespreken, je goed en eerlijk adviseren en uiteraard toelichten hoe je onderdeel van Uniforce kunt worden.