Ook na invoering van de Wet DBA biedt het Uniforce-concept zekerheid aan de zelfstandig professional, opdrachtgever en de intermediair.

De kern van het Uniforce-concept is dat de DUBV, werkgever is volgens alle voorwaarden van het Burgerlijk Wetboek. De DUBV voldoet aan alle werkgeversverplichtingen inclusief afdracht loonbelasting en premies sociale werknemersverzekeringen. Een Uniforce professional is voor de Wet dan ook gewoon werknemer en geen zzp/ondernemer. De Wet DBA en de aanvullende voorstellen van Rutte III wijzigen alleen de verhouding tussen opdrachtgevers en zzp/ondernemers en hebben niets van doen met de inhuur van werknemers. Rutte III en de Wet DBA hebben dan ook geen enkele invloed op welke vorm van loondienst dan ook (payroll, detachering, uitzenden en DUBV).

Het Uniforce Concept verschaft al sinds 2000, dus ver voor het ontstaan van de VAR, tijdens het VAR tijdperk en ook nu na het verdwijnen van de VAR alle zekerheid aan de zelfstandig professional, diens opdrachtgever en intermediair.

De Uniforcer kan de opdrachtgever en/of de intermediair ook in 2017 door middel van de VUR (Verklaring Uniforce Registratie) blijven vrijwaren voor de risico’s op schijnzelfstandigheid en op aansprakelijkheid in de keten.