De DUBV

De Declarabele Uren B.V. (DUBV) is een ondernemersvorm voor zelfstandig professionals, die Uniforce Group samen met jou opricht. Die DUBV is als werkgever de contractpartij richting de opdrachtgever. Vanuit de DUBV kun je gedetacheerd worden én werken met alle overeenkomsten (van opdracht). Dit geeft je de vrijheid in opdrachtkeuze en -duur. Bovendien ben je sociaal verzekerd.

Cas Toeset | ‘Kiezen voor Uniforce, betekent voor mij
kiezen voor zekerheid’

Voordelen DUBV voor de zelfstandig professional:

  • Vrijheid in opdrachtkeuze en duur opdracht
  • Geen beperkingen in opdrachtovereenkomsten
  • Sociale zekerheid: zekerheid van het sociale vangnet voor zowel werkloosheid (ww) als arbeidsongeschiktheid (wia)
  • Loondoorbetaling vanuit de DUBV bij ziekte en zwangerschap
  • Erkenning Belastingdienst en UWV door Vaststellingsovereenkomst (vso)
  • Opdrachtgever volledig gevrijwaard van loonheffingen
  • Al 18 jaar een stabiele en betrouwbare ondernemersvorm voor zelfstandigen

Wat houdt de DUBV in?
Als zelfstandig professional (zp’er) krijg je 80 aandelen en het volledig recht op winst. Hiermee ben je directeur van de DUBV en dus verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van je bedrijf. Uniforce Group krijgt 20 aandelen zonder recht op winst. Uniforce Group heeft zeggenschap over het aanname en ontslagbeleid van de directeur en houdt toezicht op het volgen van de kwaliteitsregels. Door dit gezag ontstaat er een arbeidsovereenkomst binnen de DUBV. Het gezag betreft regels omtrent:

  • het op orde hebben van de administratie.
  • goed huisvaderschap.
  • correct uitvoeren van wettelijke verplichtingen.

Als aan deze kwaliteitsregels wordt voldaan, mogen wij je op basis van de vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst en het UWV de Verklaring Uniforce Registratie (VUR) afgeven.

Door deze werkvorm ben je, als zp’er, naast ondernemer/directeur van de DUBV óók werknemer van de DUBV. Je bent als werknemer verzekerd in het sociale stelsel tegen ziekte en bij zwangerschap. Je hebt daardoor de zekerheid van een sociaal vangnet, mochten de zaken niet goed gaan (ww/wia).

Past de DUBV bij jou?
Het oprichten van de DUBV begint met een intake gesprek met een adviseur van Uniforce. Hieruit zal blijken of het Uniforce-concept als ondernemersvorm inderdaad bij jou past.  Dat hoeft niet zo te zijn. Indien dit wel het geval is, dan is het ondertekenen van de intentieverklaring (voorovereenkomst) de eerste stap tot oprichting.

De DUBV oprichten
De volgende stap in het oprichtingsproces is het tekenen van de oprichtingsakte van de DUBV. Dit gebeurt bij de notaris. Je opent een rekening bij de bank en stort het aandelenkapitaal (€80). De DUBV wordt ingeschreven bij de KvK en aangemeld bij de Belastingdienst voor loonheffing en omzetbelasting. Wij begeleiden je bij iedere stap. Het oprichtingsproces heeft een gemiddelde looptijd van 2 weken.

Verklaring Uniforce Registratie (VUR)
Na het afsluiten van de ziekteverzuimverzekering (ZVV) ontvang je de VUR. Met deze verklaring kun je jezelf risicoloos detacheren aan opdrachtgevers. De VUR neemt voor de opdrachtgever alle arbeidsrechtelijke en fiscale risico’s weg. Wanneer je de DUBV goed beheert, ontvang je jaarlijks vanuit Uniforce de VUR.

Kosten
De DUBV kan al worden opgericht vanaf € 400,- tot maximaal  € 600 excl. BTW (éénmalige oprichtingskosten, hoogte afhankelijk van de keuze van de notaris). Daarnaast stort je een aandelenkapitaal van € 80,–. De vaste maandelijkse conceptkosten bedragen € 170,-.

Administratie
Op basis van de afspraken met de Belastingdienst zullen voor de DUBV een aantal administratieve handelingen verricht moeten worden, zoals het doen van aangifte bij de Belastingdienst, het opstellen van een accountantsverklaring over een heel jaar en het opmaken van een jaarrekening. Indien je al beschikt over een accountant of administratiekantoor, kun je deze aanhouden. Anders kun je contact opnemen met een van de accountants- en administratiekantoren uit ons partner netwerk.

Tip: Ontvang maximaal eenmaal per maand het belangrijkste nieuws over de flexmarkt en Uniforce. Abonneer je op onze nieuwsbrief of volg ons via LinkedIn.

Ik wil meer weten over de DUBV en plan graag een vrijblijvend adviesgesprek.

Contact formulier

Vrijblijvend advies

We willen heel graag kennis met je maken, je situatie bespreken, je goed en eerlijk adviseren en uiteraard toelichten hoe je Uniforce Professional kunt worden.

0341-416500

info@nulluniforce.nl

Skype