Het ‘ICT-expertisenetwerk’ The Future Group (TFG) heeft onderzoek verricht onder 400 directeuren en managers bij zo’n 350 middelgrote en grote bedrijven. Hieronder enkele interessante resultaten:

  • Bijna de helft van de bedrijven (47%) geeft aan dat het totale personeelsbestand voor 10 tot 25% bestaat uit flexibele contracten (uitzendkrachten, zzp’ers en tijdelijke arbeidscontracten).
  • Bij 25% van de bedrijven bestaat reeds de helft van alle flex uit zzp’ers.
  • Zes op de tien bedrijven ervaart op dit moment voor specialistisch werk een tekort aan geschikte kandidaten.
  • Deze tekorten doen zich met name voor bij ICT functies:

zzp_tekort_in_de_sectoren_ICT

  • 45% vindt de contractvorm voor de inzet van hoogwaardige specialisten (vast/tijdelijk/inhuur) niet (meer) van belang. 40% vindt dit juist wel van belang, 15% staat er neutraal tegenover.
  • 61% van de bedrijven geeft aan dat de organisatie dankzij zzp’ers goed in staat is om snel te reageren op de ontwikkelingen in het werkveld.
  • Meer dan driekwart vindt het van belang om met zzp’ers een langetermijnrelatie op te bouwen waarin oog is voor onder andere kennisdeling, het uitbreiden van het netwerk en professionele ontwikkeling.
  • De belangrijkste reden(en) voor het inzetten van zelfstandige kenniswerkers zijn:

zzp_redenen_inhuur

  • Bij de vraag of men bereid is om een hoger tarief te betalen voor zzp’ers die kunnen aantonen dat ze adequaat verzekerd zijn zijn de antwoorden verdeeld: 53% zegt ‘ja’, 47% zegt ‘nee’.

TFG-oprichter Timmer: ‘Het bedrijfsleven ziet het vaste arbeidscontract niet langer als norm en heeft zzp’ers hard nodig om de veranderingen van deze tijd te kunnen bijhouden. Bedrijven geven aan meer behoefte te hebben aan flexibeler tussenvormen, tussen de twee extremen in die we nu kennen (vast dienstverband of zelfstandigenbestaan). De politiek is hier aan zet. Een flexibeler arbeidsmarkt helpt de toekomstige innovatiekracht van onze bedrijven.’

Lees hier meer over een mogelijke tussenvorm tussen zzp en dienstverband

Bron: https://www.werf-en.nl