Maikel_pals_liggend

Brunel neemt geen risico na de VAR

De VAR is dood, leve de modelovereenkomst. Business as usual voor ZZP’ers? Nee, zegt Brunel-topman Maikel Pals. Doorgaan op dezelfde weg is geen optie. Mogelijke alternatieven: terug in loondienst en: de ‘declarabele-uren-BV’.

Sinds 1 mei is de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) van kracht. Deze wet moet een eind maken aan schijnconstructies: opdrachtgevers die een fictieve dienstbetrekking aangaan met ZZP’ers, zonder loonbelasting en sociale verzekeringspremies te hoeven afdragen. Nieuwe modelovereenkomsten moeten het voor de fiscus makkelijker maken de feitelijke arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en ZZP’er te beoordelen. Dat er door de Wet DBA veel gaat veranderen, staat voor Brunel-topman Maikel Pals vast. ‘Omdat de communicatie over deze wet op zijn zachtst gezegd te wensen overlaat, is het voor veel partijen nog niet duidelijk wat precies de gevolgen zijn. Daardoor is er mist ontstaan rond de nieuwe modelovereenkomsten. Veel mensen denken nog dat we dankzij deze modelovereenkomsten op dezelfde voet kunnen doorgaan als voor 1 mei. Zelfs collega-detacheerders van ons willen dat doen geloven. Staatssecretaris Wiebes heeft de Kamer voorgehouden dat de Wet DBA gevolgen heeft voor hooguit 5 tot 10% van de arbeidsrelaties met ZZP’ers. Dat is niet mijn inschatting. Ik verwacht dat de ZZP-wereld wordt opgeschud.’

Geen modelovereenkomst biedt vrijwaring

De crux zit ‘m volgens Pals erin dat opdrachtgevers met een VAR van de ZZP’er op zak waren gevrijwaard van naheffingen voor de Belastingdienst. Geen enkele nieuwe modelovereenkomst biedt die vrijwaring op voorhand, zegt Pals. ‘Blijkt er in de feitelijke werkrelatie sprake te zijn van leiding en toezicht door de opdrachtgever, dan is er volgens de letter van de wet sprake van een loondienstverband. Daar kom je dan als opdrachtgever simpelweg niet onderuit, ook niet met een modelovereenkomst.’

Brunel zet hoogopgeleide specialisten in voor opdrachten bij opdrachtgevers in zeven branches: Engineering, IT, Finance & Risk, Insurance & Banking, Legal, Marketing & Communicatie en Sales. Het gros van deze specialisten staat bij Brunel op de loonlijst; voor hen heeft de Wet DBA dan ook geen gevolgen. ZZP’ers worden ingeschakeld voor opdrachten waarvoor specifieke expertise gevraagd is. Dit is volgens Pals na de overgangsperiode van de nieuwe wet geen optie meer: ‘Onze mensen werken voor het overgrote deel in werksituaties met leiding en toezicht vanuit de opdrachtgever. We willen compliant zijn. We zijn niet bereid fiscale en arbeidsrechtelijke risico’s te lopen en willen onze opdrachtgevers daar ook niet mee opzadelen. Die keuze hebben we na overleg met de Belastingdienst vorig jaar al snel gemaakt.’

Emotionele reacties

In een aantal informatiebijeenkomsten heeft Brunel ZZP’ers uit het bestaande netwerk ingelicht over de veranderingen. Dit leidde volgens Pals tot emotionele reacties. ‘Terecht, want de nieuwe wet heeft voor ZZP’ers enorme impact. Hun inkomenszekerheid is in het geding.’ Toch betekent het niet automatisch een einde aan hun relatie met Brunel, aldus Pals: ‘In persoonlijke gesprekken bespreken we welke opties voor verdere samenwerking er zijn. Dat zijn er in de praktijk twee: in dienst treden bij Brunel of een DUBV oprichten, een declarabele-uren-BV.’

Of een dienstverband bij Brunel voor ZZP’ers een reële optie is, wordt volgens Pals per ZZP’er bekeken: ‘We hanteren dan hetzelfde selectieproces als voor iedere kandidaat waarmee we gesprekken voeren. Iedereen moet aan de functie-eisen voldoen, de historie en de referenties moeten kloppen, et cetera. Deze optie is voor veel ZZP’ers best een stap, omdat ze toch een stuk vrijheid moeten inleveren. Al valt er altijd te praten over flexibele vormen van dienstverband die goed aansluiten op het zelfstandig ondernemerschap.’

DUBV: op voorhand gevrijwaard

Bij optie 2, de DUBV, behoudt de ZZP’er zijn zelfstandigheid zonder het risico van de fiscus het predicaat ‘schijnzelfstandige’ te krijgen. Deze bijzondere rechtsvorm richt de ZZP’er samen met Uniforce op. Omdat er binnen de DUBV statutair een gezagsverhouding wordt afgesproken tussen Uniforce en de zelfstandige, is er wettelijk sprake van een arbeidsovereenkomst. En heeft de ZZP’er dus een vangnet. Brunel en haar opdrachtgevers zijn daardoor op voorhand gevrijwaard van fiscale naheffingen. ‘Voor ons is het een veilig alternatief voor een vast dienstverband.’

Pals nam in september 2015 contact op met Uniforce. ‘”Ik vroeg me al af wanneer jullie zouden bellen”, zei Uniforce-directeur Piet de Bondt toen. Inmiddels heeft een aantal van de ZZP’ers waar wij mee werken samen met Uniforce een DUBV opgericht. Zij willen voor ons blijven werken en hebben een duidelijke rationele keuze gemaakt. Overigens verlies je met een DUBV je zelfstandigenaftrek, waardoor het financieel niet automatisch aantrekkelijk is. Je moet als ZZP’er goed afwegen of een overstap de beste optie is.’

Het eerlijke verhaal

Het aantal ZZP’ers zal door de Wet DBA afnemen tot het aantal van voor de VAR, verwacht Pals. En misschien is dat wel goed, zegt hij. ‘Door schaarste zagen veel specialisten kansen om als zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan. Die mogelijkheid bood de VAR. Je kunt je sterk afvragen hoe zelfstandig zij in werkelijkheid hun werk deden. En hoe zelfstandig ben je als je geen pensioen opbouwt, niet verzekerd bent tegen arbeidsongeschiktheid en geen spaarpotje voor mindere tijden hebt? Er is zeker een groep ZZP’ers die gebaat is bij wat meer bescherming. Misschien moet er nog wel meer gebeuren.’

Hij vertelt opdrachtgevers én ZZP’ers graag het eerlijke verhaal. ‘Er zijn partijen die zeggen: “Opdrachtgevers, wij lossen het voor jullie op en vrijwaren jullie via een modelovereenkomst”. Mijn boodschap: wees als opdrachtgever op je hoede voor beloften die intermediairs niet kunnen nakomen. Doorgaan op dezelfde weg is voor meestal geen optie.’

maikel_palss_volledig

Wij zijn Uniforce Professionals

Ook na de invoering van de Wet DBA blijft het Uniforce-concept de in beton gegoten zekerheid voor de professional en zijn opdrachtgever. Werken voor wie en zolang je maar wilt. Met sociale zekerheid. Het kan, met de ondernemersvorm van Uniforce, de DUBV.

Uniforce biedt al 16 jaar een ondernemersvorm aan waarbij je een sociaal verzekerd werknemer bent binnen je eigen B.V. (DUBV). Je kunt werken voor wie je maar wilt en zolang je maar wilt. Als Uniforce professional ben je niet afhankelijk van een VAR of een door de Belastingdienst goedgekeurde zzp-modelovereenkomst (Wet DBA). Jouw opdrachtgever heeft met het inhuren van Uniforce professionals 100% garantie dat hij geen werkgever is en geen loonheffing en sociale verzekeringspremies hoeft te betalen. Daardoor heb je alle vrijheid over de invulling en de duur van de opdracht. Bovendien heb je, als werknemer binnen je DUBV, inkomenszekerheid dankzij het sociale stelsel. Meer weten?

Contact formulier

We willen heel graag kennis met je maken, je situatie bespreken, je goed en eerlijk adviseren en uiteraard toelichten hoe je onderdeel van Uniforce kunt worden.