var verdwijnt

Hoewel de VAR volgens de berichten op internet al per 1 mei 2016 zou gaan verdwijnen is daar pas vandaag definitief over gestemd door de Eerste Kamer Commissie. In totaal waren er 56 stemmen voor, waaronder CDA, VVD, PVDA, SP en SGP en 19 stemmen tegen, waaronder D66, Groenlinks en de Partij voor de Dieren. Dit betekent dat staatssecretaris Wiebes voldoende steun krijgt voor zijn Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) en dat de VAR nu definitief per 1 mei 2016 vervalt. In plaats van de VAR kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers (zzp’ers) gaan werken met een stelsel van voorbeeldovereenkomsten en modelovereenkomsten. De implementatiefase duurt tot 1 mei 2017.


Eerder plenair debat over de afschaffing VAR op 26 januari jl.
Op 26 januari jl. is er in de Eerste Kamer gedebatteerd over het wetsvoorstel DBA ter vervanging van de huidige VAR. Het kabinet moet voor de afschaffing van de VAR kunnen rekenen op een meerderheid van 38 van de 75 zetels in de Eerste Kamer. Aan het einde van de avond bleek staatssecretaris Wiebes van Financiën een meerderheid in de Eerste Kamer veiliggesteld te hebben voor afschaffing van de VAR. Naast de VVD en PvdA steunen ook het CDA, PVV en SP de wet. D66 plaatste nog kanttekeningen en diende een motie in. De officiële stemming zal pas op 2 februari 2016 plaatsvinden.

Tijdens het debat heeft Wiebes enkele toezeggingen gedaan waaronder:

 1. Beoordelingskader toetsing modelovereenkomsten wordt openbaargemaakt.
  Tijdens het debat zegde Wiebes toe het interne beoordelingskader voor toetsing, of een overeenkomst tussen opdrachtgever en een zzp’er als arbeidsovereenkomst wordt gezien, openbaar te maken.
 2. Beoordeling modelovereenkomsten ook door experts arbeidsrecht.
  Een commissie van deskundigen gaat de fiscale modelovereenkomsten ook toetsen aan het arbeidsrecht om problemen in de toekomst te voorkomen.
 3. Meer tijd voor invoering modelovereenkomsten.
  De data in het eerder gepubliceerde transitieplan worden verschoven waardoor er meer tijd is om de nieuwe wet gefaseerd te implementeren.
  – De voorbereidingsfase zou volgens de gemaakte planning tot 1 april 2016 duren, deze fase is verlengd tot 1 mei 2016. Op deze dag komt de VAR te vervallen en start de implementatiefase.
  – De implementatiefase zou volgens het transitieplan lopen tot 1 januari 2017, volgens de gewijzigde plannen wordt dit nu 1 mei 2017. Tijdens deze periode zal de Belastingdienst terughoudend zijn bij de handhaving van de nieuwe regels en organisaties waar nodig ondersteunen bij de invoering van de nieuwe werkwijze.

Gevolgen afschaffing VAR voor opdrachtgevers en zzp’ers.
Opdrachtgever en zzp’er dienen in plaats van de VAR een opdrachtovereenkomst te sluiten waaruit  voor de Belastingdienst moet blijken dat er geen sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. Maar alleen een overeenkomst is niet voldoende. Ook uit de feitelijke gang van zaken op de werkvloer moet blijken dat er gewerkt wordt conform de afspraken in die overeenkomst. Als de opdrachtgever vooraf zekerheid wil hebben over de status van de overeenkomst kan hij die overeenkomst ter toetsing voorleggen aan de Belastingdienst of gebruik maken van de al goedgekeurde modelovereenkomsten. Alleen dán is de opdrachtgever vooraf ervan verzekerd dat hij geen loonheffingen en sociale zekerheidspremies hoeft af te dragen.

Waar op letten bij het opstellen van een overeenkomst?
Voor de opdrachtgever is het belangrijk om zekerheid te hebben over het ontbreken van een dienstbetrekking. Lees hier hoe een dienstbetrekking tot stand komt. Voor de zzp’er is het belangrijk om er zeker van te zijn dat hij daarnaast ook door de Belastingdienst wordt gezien als ondernemer voor de inkomstenbelasting. Daarmee heeft hij recht op ondernemersfaciliteiten. Als hij geen ondernemer is mag hij ook niet van deze faciliteiten gebruik maken. Als zzp’er dien je te weten wanneer je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting.

Wat te doen als er sprake is van een dienstbetrekking?
Een opdrachtgever heeft voor het invullen van opdrachten waarbij sprake is van leiding en toezicht op de werkvloer de keuze uit een groot aantal externe professionals. Die “flexibele schil” kan worden ingevuld met werknemers van tussenbureaus zoals uitzendkrachten en professionals via payroll en detachering of met Uniforce professionals. Uniforce professionals zijn zelfstandig en werken vanuit hun eigen Declarabele Uren B.V. (DUBV). De professional is in dienstbetrekking (onbepaalde tijd) bij zijn DUBV en is sociaal verzekerd werknemer en ondernemer in één. De opdrachtgever van de professional hoeft nooit loonheffing en sociale verzekeringspremies af te dragen en heeft ook geen andere werkgeversverplichtingen.

Declarabele Uren B.V. (DUBV)
We kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt over de DUBV. Bijvoorbeeld wat precies de verhouding is tussen Uniforce Group en de Uniforce professional. We vertellen je er graag meer over. Bel ons of neem contact met ons op via onderstaand formulier.

Contact formulier

Afspraak maken?

0341-416500

info@nulluniforce.nl

We willen heel graag kennis met je maken, je situatie bespreken, je goed en eerlijk adviseren en uiteraard toelichten hoe je onderdeel van Uniforce kunt worden.