Een branchevereniging die uitsluitend werkt in het belang van detacheringsbedrijven, bestond er tot voor kort niet. Terwijl detachering een cruciale rol speelt binnen de Nederlandse arbeidsmarkt. Dertien detacheringsorganisaties – waaronder ook Uniforce Professionals – zijn bij elkaar gekomen en hebben als founding partners het besluit genomen een brancheorganisatie op te richten: de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN). Op 30 oktober werd de vereniging in oprichting geïntroduceerd.

De detacheringbranche speelt een belangrijke rol op de Nederlandse arbeidsmarkt. Van de werkzame beroepsbevolking is maar liefst 1,6 procent als gedetacheerde werkzaam. De markt telt naar schatting 638 detacheringsbureaus die in 2017 een omzet van ruim 6,2 miljard euro realiseerden. Dit maakt detachering een niet meer weg te denken pijler in de arbeidsmarkt, waarin door flexibilisering en het steeds schaarsere aanbod van talent de inzet van kennis, kunde en duurzame inzetbaarheid aan belang wint. Dat zijn de uitkomsten van een onderzoek naar de Nederlandse detacheringsmarkt dat onderzoeksbureau Panteia in opdracht van de ABU, PwC en ABN AMRO heeft uitgevoerd. Het is voor het eerst dat de branche op deze manier in kaart is gebracht. Het onderzoek werd op 30 oktober jl. gepresenteerd aan meer dan honderd detacheerders die bijeen kwamen bij ABN AMRO Amsterdam. Hier werd ook de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN) geintroduceerd.

Detachering speelt serieuze rol arbeidsmarkt

Om het belang van detacheerders te behartigen, hebben dertien detacheringsorganisaties besloten de krachten te bundelen. Zij hebben gezamenlijk en als founding partners het initiatief genomen voor oprichting van de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN), omdat detachering het verdient een serieuze rol binnen de arbeidsmarkt te spelen en actief gepromoot te worden. Opdrachtgevers en gedetacheerden zijn doorgaans goed op de hoogte van de voordelen van detachering. Toch bestaan bij diverse doelgroepen de nodige misverstanden en onbekendheid.

VvDN: ‘Gezamenlijk staan we sterker’

De initiatiefnemers zijn van mening dat bureaus gezamenlijk sterker staan dan individueel, bijvoorbeeld in de lobby op wetgevingstrajecten. Maar de VvDN wil ook gesprekspartner zijn in de dialoog over inrichting van de arbeidsmarkt.

Stef Witteveen, raad van advies  Uniforce: “Uniforce Professionals is één van de initiatiefnemers van de VvDN. Elke DUBV is immers een detacheerder. Elke Uniforce Professional heeft namelijk een arbeidsovereenkomst. Wij hebben er eerlijk gezegd genoeg van om over één kam te worden geschoren met zzp’ers of met uitzendkrachten door de politiek. Detacheerders zijn werkgevers van de beste soort en daarvan willen wij gewag maken in Den Haag.”

Detacheringsbureau en interesse in het lidmaatschap?

De vereniging zal per februari 2019 worden opgericht. De dertien founding partners zijn op zoek naar een bredere vertegenwoordiging in de branche. Hiervoor richten zij zich op organisaties of zelfstandige labels die in Nederland actief zijn en die detacheren tot hun kernactiviteit rekenen.

Interesse in aansluiting bij de vereniging in oprichting?
Download hier de digitale informatiebrochure van de VvDN.
Vragen of meer informatie? Stuur dan een e-mail naar info@vvdn.nl.

Volg de VvdN ook op LinkedIn: www.linkedin.com/company/vvdn

Een executive summary van het rapport Detacheringsbranche in beeld is hier te downloaden.