Uniforce Professional Ebel Smidt aan het werk in Afrika

Thema’s als duurzaamheid, ontwikkelingswerk en human capital liggen hem na aan het hart. Als specialist internationaal waterbeheer is hij in zijn element in gebieden waar de politieke, economische en culturele situatie ‘ingewikkeld’ is. Dat geldt ook voor zijn nieuwe opdracht in Egypte. Waar komt zijn drive vandaan?

Nog een paar weken en dan vertrekt Ebel Smidt richting Caïro. Hij wil daar eerst zijn draai vinden in zijn nieuwe project en goede huisvesting zoeken, zodat zijn vrouw Dineke kan overkomen. De hoofdstad is bekend terrein voor Ebel. “Midden jaren negentig heb ik hier ook lange tijd gewerkt en gewoond, het voelt daarom als thuiskomen. Onze kinderen zijn opgegroeid in Egypte en vinden het fantastisch dat ze ons hier straks kunnen opzoeken.” In de jaren van zijn afwezigheid, heeft zich veel afgespeeld in het land: wisselingen van regimes, de Arabische Lente en de nasleep ervan. “Het is nu relatief rustig en veilig genoeg om terug te keren. Ten aanzien van het waterbeheer, liggen er genoeg uitdagingen op politiek, economisch en maatschappelijk vlak.”

Kind van de jaren zeventig

Zijn liefde voor water begon al op jonge leeftijd. “Ik was een typisch Nederlands jongetje dat veel bij het water te vinden was. Spelen op het strand, dammetjes maken en die zo lang mogelijk overeind zien te houden…fantastisch. De drang om in het buitenland te gaan werken, begon in mijn middelbare school periode. Mijn ouders hebben een tijd in Indonesië gewoond, ze zijn direct na de Tweede Wereldoorlog vertrokken en keerden voor mijn geboorte terug naar Nederland. Ik kreeg de verhalen over Indonesië met de paplepel mee. Het maakte mij nieuwsgierig naar het buitenland. Ik ben een kind van de jaren zeventig, de maakbaarheid van de samenleving en ontwikkelingssamenwerking stonden toen hoog in het vaandel. De studie Geologie met als specialisatie grondwater en veel praktijk van internationaal waterbeheer was voor mij een logisch gevolg, hierin kwam alles samen.”

Gedreven vanuit idealisme

Begin jaren tachtig vertrok Ebel met Dineke naar Mozambique. “Het land was kort daarvoor, in 1975, onafhankelijk geworden. Het was destijds een behoorlijk arm land waar een burgeroorlog woedde. Dineke en ik hadden vanuit een idealisme een enorme drive om iets van het land te maken. Onze hulp kwam als geroepen, dat bleek ook uit de openheid en het enthousiasme waarmee we werden ontvangen. Ik herinner me nog dat er drie keer per dag file stond in de hoofdstad Maputo. ’s Ochtends als men naar het werk ging, ’s avonds als men terugkwam van het werk en rond een uur of tien wanneer de avondscholen sloten. Analfabetisme was met 93 procent heel groot. Mensen maakten massaal een inhaalslag om te leren. Het was een hele dankbare omgeving om te werken.”

Investeren kost tijd

Ebel en zijn vrouw waren in dienst van de regering, Dineke werkte in de gezondheidszorg en Ebel in het waterbeheer met als taak capacity building. “Het is een klassiek model van kennis doorgeven door middel van on-the-job trainen en onderwijzen. De tweede dag stond ik al in de klas om technisch praktijkonderwijs te geven. Daarnaast hield ik me bezig met de drinkwatervoorziening in dorpen en het hele apparaat van watervoorziening en -beheer. Mozambique was een droom die uitkwam, vooral vanwege de combinatie waterbeheer en ontwikkelingssamenwerking. Na zes jaar was het tijd om Mozambique achter ons te laten. We hadden misschien nog veel kunnen doen, maar voor ontwikkelingswerk geldt dat je niet te lang moet blijven plakken, want dan krijg je het te hoog in je bol. En we wilden ook andere ervaringen opdoen. In die zes jaar hadden we grote stappen gemaakt en zagen wij een enorme vooruitgang. Het investeren in en het opbouwen van menselijk kapitaal kost tijd, vaak zijn de effecten pas na twintig jaar zichtbaar. Toen we jaren later terugkeerden met onze kinderen, hebben we kunnen zien dat de door ons opgeleide mensen in goede posities zijn terechtgekomen.”

Verder als zelfstandige

Na een periode in Nederland, werd de volgende bestemming: Egypte. Hier werkte Ebel voor IWACO, een Nederlands bedrijf, opnieuw in het kader van ontwikkelingssamenwerking. “In tegenstelling tot Mozambique heeft Egypte een hoge mate van kennis van het waterbeheer. Vanwege de politieke gevoeligheid van ‘water’ in de regio werd er meer geëist van mijn diplomatieke vaardigheden. Ik heb eigenlijk altijd gewerkt in gebieden waar de politieke dan wel economische situatie ingewikkeld is en waar water een cruciale rol speelde. Na meerdere buitenlandervaringen in het Midden-Oosten keerde ik weer terug naar Nederland. Ik kwam terecht in het management circuit van een bedrijf met zo’n 2500 mensen. De afstand tot de werkvloer was voor mij te groot. Ik kwam erachter dat ik te veel een mensen-manager ben om me in zo’n systeem thuis te voelen. Toen ik een klus kreeg aangeboden in het zuiden van het land, besloot ik – in overleg met mijn vrouw – als zelfstandige verder te gaan. Dat was in 2003. Als zelfstandige kon ik dicht bij de inhoud van mijn vak blijven, mijn ervaring zo goed mogelijk tot zijn recht laten komen en nieuwe wegen ingaan. De inhoud van het vak is technisch, maar de realisatie van wat we willen gaat via processen en daarin is de menselijke factor van groot belang. Daarom heb ik me laten opleiden tot geregistreerd mediator. De bedrijfscultuur waarin ik zat, had geen behoefte aan mediators. De beste weg was dus om zelfstandige te worden.”

Sociale zekerheid via Uniforce

Uiteindelijk bleek de roeping in zijn leven om in het buitenland te werken. “In 2016 werd mij een opdracht aangeboden als teamleider van Water for Growth in Rwanda. Daar zeiden mijn vrouw en ik vrij snel ‘ja’ tegen. Het was een fantastische klus op het gebied van ontwikkelingswerk en integraal waterbeheer, in een dynamisch land met een ontzettende doe-cultuur. Een opdracht die aanvankelijk drie jaar zou duren, werd twee jaar. Doordat mijn opdracht voortijdig stopte, kwam ik tijdelijk zonder werk te zitten. Ik heb mij in 2017 aangesloten bij Uniforce, nadat de watercoöperatie waar ik lid van ben mijn contract niet meer wilde verlengen vanwege de DBA-wetgeving. Mijn opdrachten als adviseur duren vaak een paar jaar en ik wilde de schijn van een verkapt dienstverband voorkomen. Ik zocht naar een alternatief en werd getipt over Uniforce en de DUBV. Daarnaast wilde ik een partij achter me hebben staan met kennis van zaken over wetgeving, belastingen en andere voorzieningen voor ondernemers. Toen mijn opdracht in Rwanda ophield, kreeg ik van Uniforce advies over mijn sociale voorzieningen. Ik kon gebruikmaken van een WW-uitkering. Het mooie aan het Uniforce-concept is dat ik voldoende ondernemer en eigen baas ben om acquisitie, projecten en dergelijke zelf uit te voeren. Waar het in de bureaucratie, administratie en regelgeving te ingewikkeld wordt voor mij, kan ik leunen op de expertise van Uniforce.”

Meer dan alleen waterbeheer

Lang heeft Ebel niet op zijn nieuwe opdracht hoeven wachten, hij kreeg kort na Rwanda het verzoek om in Egypte te gaan werken. “De kern van dit project is ervoor zorgen dat het water wat Egypte binnenkomt nog productiever gebruikt gaat worden. Dus niet alleen om te voorzien in de eigen levensonderhoud maar ook om voedsel mee te produceren voor de markt. Het gaat verder dan alleen het waterbeheer verbeteren. Naast het omscholen van de bevolking, spelen economische stimulering en politieke verhoudingen in de regio een grote rol binnen het thema handel en hulp. De kern van mijn werk zit in human capital: investeren in mensen door bij te dragen aan kennis en vaardigheden en dit doorgeven aan volgende generaties. Dat geeft mij voldoening.”

Of Ebel na 38 jaar werkervaring in Afrika en het Midden-Oosten denkt aan stoppen? “Nog lang niet. Als ik tot aan mijn 75-ste dienstbaar kan blijven, zou dat mooi zijn.” Lachend: “Bovendien worden grijze haren in het Midden-Oosten nog gerespecteerd.”

Uniforce Professional Ebel Smidt als specialist internationaal waterbeheer in Afrika

Wij zijn Uniforce Professionals

Werken voor wie je wilt, zolang je maar wilt. Met sociale zekerheid. Het kan, met de ondernemersvorm van Uniforce, de DUBV.

Uniforce biedt al sinds 2000 een ondernemersvorm aan waarbij je een sociaal verzekerd werknemer bent binnen de DUBV. Je kunt werken voor wie je maar wilt en zolang je maar wilt. Als Uniforce professional ben je niet afhankelijk van de Wet DBA of een door de Belastingdienst goedgekeurde zzp-modelovereenkomst. Je kunt alle opdrachtovereenkomsten aangaan. Want jouw opdrachtgever heeft met het inhuren van Uniforce professionals 100% garantie dat hij geen werkgever is en geen loonheffing en sociale verzekeringspremies hoeft te betalen. Daardoor heb je alle vrijheid over de invulling en de duur van de opdracht. Bovendien heb je, als werknemer binnen je DUBV, inkomenszekerheid dankzij het sociale stelsel. Meer weten? Bekijk hier de voordelen van de DUBV.

Contact formulier

We willen heel graag kennis met je maken, je situatie bespreken, je goed en eerlijk adviseren en uiteraard toelichten hoe je onderdeel van Uniforce kunt worden.